Příznaky mozkové aneuryzmy. Léčba, příčiny, operace, důsledky

Aneuryzma mozkových cév je vyboulená zdrojová stěna jedné z mozkových tepen, naplněná krví. Ti, kteří ji mají, mají uvnitř lebky „časovanou bombu“. Stěna tepny v místě, kde byl tento výstupek vytvořen, nemá svalovou vrstvu a membránu, což vede k nepřítomnosti elasticity a pevnosti cévy v tomto místě..

Toto onemocnění je obzvláště nebezpečné kvůli skutečnosti, že ztenčená tepnová stěna může prasknout každou sekundu, což má za následek krvácení do mozku. Aneurysm může také komprimovat blízkou mozkovou tkáň a nervy..

Jaké jsou příčiny jejího výskytu?

V důsledku mnoha studií bylo identifikováno několik faktorů, které do velké míry zvyšují riziko aneuryzmat..

 • Dědičný faktor - s nedostatkem kolagenu typu III dochází ke ztenčení svalové vrstvy tepen. Zvláště často se v tomto případě tvoří aneuryzma v zóně bifurkace (bifurkace) tepen a v místech, kde je tepna velmi spletitá. To je doprovázeno dalšími patologiemi, například aortální koarktací, hypoplasií renálních tepen
 • Historie arteriálních zranění
 • Hyalinóza cévní stěny
 • Kouření
 • Užívání drog
 • Vysoký krevní tlak
 • Arteriální embolie - přenos malých „kousků“ maligních nádorů nebo konglomerátu hub nebo bakteriálních mikroorganismů v krvi
 • Účinek radioaktivního záření jakéhokoli trvání
 • Mozková arterioskleróza
 • Aneuryzma mozkových cév je nemoc dospělých ve věku 30-60 let
 • Ženy jsou náchylnější k aneurysma než muži
 • Vysoké riziko jeho vývoje s dědičným
 • V USA například každý rok praskne u 27 000 pacientů.

Klasifikace aneuryzmat

Endovaskulární chirurgie mozkové aneuryzmy

 • Sicherní aneuryzma - má zaoblený tvar, spojuje se s kmenem tepny u krku. Vyskytuje se nejčastěji u dospělých.
 • Boční aneuryzma - vypadá jako nádorová plochá formace na cévě.
 • Vřetenovitá aneuryzma - objevuje se s expanzí stěny cévy v určité oblasti.
 • Menší aneuryzma - průměr menší než 11 mm.
 • Průměrná aneuryzma - průměr od 11 mm do 25 mm.
 • Obří aneuryzma - průměr více než 25 mm.

Příznaky aneurysmatu

I když je aneuryzma malá, nemusí se v žádném případě projevit a pacient o ní ani nemusí vědět. To je zákeřnost nemoci - pacienti nevědí o jejich diagnóze, člověk nic neobtěžuje a snad s tím může žít celý život. Klinické projevy se objevují, když aneuryzma dosáhne velké velikosti nebo prasknutí..

S velkou aneuryzmou mohou být mozkové tkáně a nervové kmeny stlačeny, což s sebou nese řadu možných příznaků mozkové aneuryzmy:

 • Bolest v očních bulkách
 • Zrakové postižení
 • Pole ztráty zraku
 • Necitlivost na tváři
 • Ztráta sluchu
 • Dilatace jednoho ze žáků (mydriáza)
 • Paralýza svalů obličeje na jedné straně

Při protržení aneuryzmatu a intrakraniálním krvácení budou následující příznaky:

 • Ostrá nesnesitelná bolest hlavy
 • Nevolnost, zvracení
 • Možná ztráta vědomí
 • Citlivost na světlo, hluk
 • V těžkých případech je to kóma
 • Paralýza svalů končetin
 • Poškozená funkce řeči
 • Poruchy polykání
 • Ztráta koordinace
 • Porušení pohybů střev a močení
 • Změny v psychice - úzkost, agitovanost, úzkost
 • Křeče

Důsledky mozkové aneuryzmy - riziko prasknutí

Ve většině případů se aneuryzma dlouho necítí. Po mnoho let může člověk žít s touto „bombou“ v hlavě a dozvědět se o něm teprve tehdy, když dojde k prasknutí mozkové aneuryzmy (riziko prasknutí je přibližně 1% každý rok). Úmrtnost v tomto případě není menší než 50%, postižení - 25% a pouze čtvrtina všech, kteří utrpěli mozkové krvácení v důsledku prasknutí aneuryzmatu, zůstávají zdatnými lidmi. Důsledky nemoci:

Hemoragie může být ve skořápce mozku nebo v mozkových komorách. V každém případě dochází k otoku mozku, stoupá intrakraniální tlak. Při následném přemístění mozkových struktur může dojít k ucpání mozkomíšního moku. Krev se postupem času rozkládá, produkty jejího rozkladu způsobují zánětlivou reakci v mozkových tkáních, což vede k nekróze těchto oblastí. To znamená, že funkce, za které byly tyto části mozku zodpovědné, budou ztraceny..

Při subarachnoidálním krvácení může dojít ke komplikacím, jako je mozkový angiospasmus. To znamená, že periferní cévy mozku jsou výrazně sníženy, v důsledku čehož se krevní tok v nich zpomaluje nebo se stává nemožným, což vede k ischémii mozkové tkáně.

Diagnostické metody

Zřídka může být aneuryzma detekována v náhodné studii před jejím prasknutím. Diagnostické metody se však obvykle používají po jeho přerušení.

 • Angiografie je rentgenová metoda používající kontrastní látky. Droga je injikována intravenózně, což vám umožní vidět všechny cévy mozku na obrázcích, místa jejich zúžení, tortuosity, zjistit, kde se nachází aneuryzma.
 • Počítačová tomografie (CT) je neinvazivní metoda výzkumu, která umožňuje určit, ve které části krvácení do mozku došlo, objem poškozené tkáně.
 • CT angiografie je kombinací obou předchozích metod. Počítačová tomografie s předběžným podáním kontrastního média.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) - umožňuje přesnější vizualizaci krevních cév. MRI dokáže přesně určit umístění a velikost aneuryzmatu.
 • Studie mozkomíšního moku - v lokální anestezii se provádí páteř páteře a odebrání mozkomíšního moku. Při krvácení s průlomem v komorách nebo subarachnoidálním krvácení v mozkomíšním moku bude krev.

Při absenci příznaků aneuryzmatu není častá diagnóza opodstatněná, pouze u 2 nebo více blízkých příbuzných s tímto onemocněním se doporučuje pravidelný screening a pravidelná diagnóza se ukazuje u pacientů, kteří již měli rupturu aneuryzmatu, protože riziko vzniku nové aneuryzmy je 1-2% ročně.

Aneurysmové ošetření

V případě nevybuchlé aneuryzmy nemusí být léčba vyžadována okamžitě. Nejčastěji je vyžadováno pouze sledování stavu a pravidelné vyšetření pacienta. Při rozhodování o léčbě mozkových aneuryzmat se porovnávají rizika chirurgického zákroku a riziko ruptury. Zohledňuje se tím velikost a typ aneuryzmy, věk pacienta, jeho umístění, zdravotní stav a dědičnost pacienta..

Ani nejzkušenější specialista na diagnostiku aneurysmatu sám nebude schopen předvídat, zda se někdy zlomí nebo ne. Důsledky jeho ruptury jsou velmi závažné, téměř fatální, ale k rozhodnutí o provedení chirurgického zákroku by se mělo přistupovat velmi individuálně, protože chirurgická léčba aneuryzmatu (chirurgie) také představuje značné riziko pro pacienta. Na základě četných studií dospěli vědci k závěru, že když je velikost aneuryzmatu menší než 10 mm, není pravděpodobnost jejího roztržení velká, a v tomto případě operace přináší větší riziko. Podle různých odhadů odborníků je výskyt komplikací po operaci 4-15 procent a smrt 0-7 procent.

S aneuryzmou mozkových cév mohou být operace dvou typů:

1. Ořezová aneuryzma s kraniotomií. Složitá neurochirurgická operace, jejím účelem je vypnout aneuryzmu z celkového krevního řečiště. V tomto případě není narušen průtok krve v cévě, na které je umístěn. V tomto případě je lebka otevřena v požadované projekci, je zde nádoba s aneuryzmou. Na krku je položen klip. Používá se speciální mikroskop a mikrochirurgická technika..

2. Endovaskulární chirurgie. V tomto případě je přístup přes femorální tepnu. Zavádí se do něj katétr, na konci je balónek nebo spirála, která se provádí do cévy s aneuryzmou pod CT kontrolou. V tomto okamžiku je nainstalován balón nebo spirála, která vám umožňuje vypnout poškozenou cévu z krevního řečiště. To nemá žádné důsledky pro přívod krve do mozku, protože každá část mozku je dodávána z několika zdrojů. Tento typ operace se považuje za preferovaný, protože je méně traumatický..

Rehabilitace

Po léčbě aneuryzmatu vyžadují pacienti restorativní léčbu. Ti, kteří utrpěli krvácení, vyžadují důkladnější, zdlouhavější a intenzivnější léčbu následků. Zahrnuje fyzioterapeutická cvičení, masáže, fyzioterapii, řečovou gymnastiku, elektrickou stimulaci a další metody..

Aneuryzma po operaci

Provedení včasného chirurgického zákroku k vypnutí prasklé mozkové aneuryzmy z krevního řečiště, zejména u pacientů v kompenzovaném stavu, může zlepšit výsledek subarachnoidálního krvácení. Starší věk není kontraindikací k aneuryzmě časného ořezávání.

Například E. Moriyama et al. pozorované zlepšení výsledků po časném chirurgickém zákroku (v prvních 3 dnech po subarachnoidálním krvácení) u starších pacientů se závažností stupně I-III podle stupnice N-N.

Pacienti se sníženou úrovní vědomí, starší než 50 let, s angiografickými známkami vasospasmu, měli opožděnou operaci. Nejpříznivější výsledky byly získány u pacientů operovaných 7 dní po subarachnoidálním krvácení..

Ve studii J. D. Laidlaw et al. Byla vyvinuta následující taktika řízení starších pacientů se subarachnoidálním krvácením: v prvních 3 dnech jsou pacienti se závažností stupně I-II na stupnici H-N připraveni k operaci a operováni. U těžších pacientů se provádějí taktiky čekání a vidění, dokud se stav nestabilizuje..

Výjimkou jsou pacienti se závažností stavu III-V na stupnici H-N, kteří byli dodáni v prvních hodinách po subarachnoidálním krvácení, kteří jsou operováni po přijetí. Po 3měsíčním hodnocení výsledků u pacientů operovaných v kompenzovaném stavu mělo 53% dobrý výsledek, 19% mělo fatální výsledek..

U pacientů v subkompenzovaném a dekompenzovaném stavu byl zaznamenán neuspokojivý výsledek v 65% případů, úmrtnost - 50%. Navzdory ultrarychému chirurgickému zákroku (méně než 12 hodin po subarachnoidálním krvácení) došlo k opakovanému protržení u 9% starších pacientů. Podle autorů je včasná i ultra včasná chirurgie rupturované mozkové aneuryzmy dnes prioritou v léčbě subarachnoidálního krvácení u starších pacientů.
Po dalším vyšetření a před plánováním chirurgického zákroku je nutné posoudit riziko nepříznivého výsledku chirurgického zákroku.

Hlavním prognostickým faktorem v chirurgické léčbě byla závažnost stavu pacientů v předoperačním období. Závažnost stavu pacientů byla způsobena přítomností neurologického deficitu, závažností souběžné patologie, anatomickou formou krvácení, závisel na výskytu opakovaného prasknutí a vývojem angiospasmu a mozkové ischemie.

Pacienti se závažností stavu IV-V Čl. na stupnici NN měli vysokou úmrtnost, a tedy nepříznivou prognózu pro chirurgickou léčbu. Pacienti, jejichž závažnost byla hodnocena jako III lžíce. na stupnici NN měl pochybnou předpověď. Vývoj nemoci u nich byl často komplikován mozkovou ischemií na pozadí angiospasmu nebo dekompenzací somatické patologie, což zhoršilo průběh pooperačního období a zvýšenou úmrtnost. Příznivá prognóza pro chirurgickou léčbu byla pozorována u starších pacientů v oboru I-II. podle NN byla úmrtnost po chirurgické léčbě u těchto pacientů minimální.

Významným a výrazným faktorem prognózy u starších pacientů byla přítomnost souběžných somatických onemocnění a jejich kombinace. U pacientů s několika somatickými onemocněními (GB, IHD, chronická nespecifická plicní onemocnění) byla zaznamenána vysoká úmrtnost (24,5%) a nepříznivá prognóza pro chirurgickou léčbu..

Včasné termíny (1. až 14. den) chirurgického zákroku, vyboulení mozku v hlavním stádiu, intraoperační ruptura aneuryzmatu a použití dočasného oříznutí byly spojeny u starších pacientů se špatnými výsledky chirurgické léčby a také zhoršily prognózu chirurgické léčby této kategorie pacientů..

Život po mozkové aneuryzmě

Aneuryzma mozkových cév je velmi závažné a nebezpečné onemocnění, které lze léčit hlavně pomocí chirurgického zákroku. Proto je zotavení a rehabilitace po operaci poměrně komplikovaným procesem. Co to je, život po aneurysma mozkových cév?

Zotavení a podmínky rehabilitace po operaci k odstranění (blokování) aneuryzmatu mozkové cévy ve větší míře závisí na stadiu vývoje nemoci a úspěchu operace. Někdy v procesu chirurgického zákroku existují další komplikace, které vyžadují druhou operaci. Taková situace může nastat, pokud během operace dojde k prasknutí nebo poškození krevních cév. Časté následky jsou výskyt nových aneuryzmat nebo částečné mozkové ischemie. Stává se, že během rehabilitace a zotavení některých pacientů je nutné je přeškolit, aby psali, mluvili, prováděli jednoduché úkony péče o sebe.
Rehabilitace a zotavení tedy mohou trvat 3 týdny až několik let.
Pokud operace proběhla bez komplikací, může rehabilitační období skončit za měsíc.

Patologie aneuryzmy aorty: chirurgie jako šance na záchranu

Bez chirurgické léčby představuje aortální aneuryzma ohrožení života pacienta, protože se zvýšením krevního tlaku, ostrým fyzickým námahou a zraněními praskne masivním vnitřním krvácením a smrtí. Operaci lze provést otevřeným přístupem nebo endovaskulární metodou. Doba zotavení je dlouhá, doporučuje se šetrný režim a kontrola krevního tlaku, lékařské vyšetření kardiologa.

Indikace operace

Při asymptomatickém průběhu onemocnění se doporučuje konzervativní léčba pod stálým dohledem lékaře. Indikace pro chirurgický zákrok jsou:

 • velikost aneuryzmy hrudní aorty je větší než 6 cm a stoupající a břišní - přes 5 cm;
 • rychlost růstu po dobu 6 měsíců přesahuje 6 mm;
 • ve tvaru pytle;
 • intenzivní bolest a známky komprese sousedních orgánů;
 • stratifikace a trhání vyžadují urgentní chirurgický zákrok.

V kterémkoli z těchto stavů může být předčasné chirurgické ošetření pro pacienta fatální..

A tady je více o koarktaci aorty.

Stentovací pseudoaneurysmy

Aortální pseudo-aneuryzma je extrémně život ohrožující stav, takže operace stentování se provádí podle nouzových indikací a pouze otevřeně. Instalace kovového rámu (stentu) může být jedním ze stupňů protetiky (nahrazení poškozené oblasti syntetickou protézou) nebo nezávislé ošetření.

Aortální protetika

Operace aortální protetiky spočívá v nahrazení postižené oblasti protézou ze syntetického materiálu. Aplikujte 2 typy chirurgických zákroků - otevřené disekcí hrudní kosti, připojení ke stroji plic a endovaskulární.

Ten zahrnuje instalaci protézy katétrem. Provádí se v femorální tepně a pod kontrolou radiografie je umístěn do požadovaného segmentu. Po fixaci je protéza posílena pod a nad místem aneuryzmy.

Invazivita intravaskulární operace je mnohem nižší a pro zotavení je třeba místo 0,5 až 1 měsíce 2-3 dny. I když je tento typ léčby nový, používá se v omezené míře a jeho výhody a nevýhody jsou zkoumány..

Druhy operací pro resekci aneuryzmat a aortální protetiky

U lézí oblouku a břišní aorty se používá resekce (excize) aneurysmálního vaku a protetika. Charakteristikou léčby stoupajícího oddělení je schopnost současně nahradit aortální chlopeň.

Ascendent oddělení

K odstranění aneuryzmy vzestupné aorty lze použít několik typů operací:

 • výměna postižené části stěny aorty;
 • současná instalace umělého ventilu;
 • rekonstrukce kořene (spojení se srdcem), ale chlopně zůstává neporušená;
 • implantace (implantace) stentu.

V přítomnosti aneuryzmatu je aortální oblouk nahrazen protézou následujícími způsoby:

 • kompletní protetika - spojení od začátku do konce;
 • částečný (na malém segmentu);
 • rekonstrukce (výměna) celého oblouku;
 • kombinované protézy - oblouk a stoupající část.

Abdominální aneuryzma

V přítomnosti aneuryzmy břišní tepny operace prochází pitvou přední břišní stěny. Aortální membrány řezají, odstraňují krevní sraženiny, ukládají cholesterol. Poté je protéza sešita, je zkontrolována její fixace.

Jaké jsou chirurgické zákroky

Chirurgický zákrok lze provádět dvěma způsoby - s otevřeným přístupem do hrudníku nebo břišní dutiny, jakož i endovaskulární katetrizací s instalací stentu. Ačkoli druhá metoda zkracuje dobu rehabilitačního období, není indikována u všech pacientů..

S aneuryzmou vzestupné aorty

Provádí se proniknutí do hrudníku řezem hrudní kosti. Aorta je sevřena z krevního řečiště. Po oříznutí cévní aneuryzmy se otvor sešije nebo se použije umělá chlopeň. Pokud existuje formace vřetene, je pacient připojen k kardiopulmonálnímu bypassu (AIC). Změněná část nádoby je odstraněna a vada je blokována štěpem..

S aneuryzmou aortálního oblouku

Zpočátku prostřednictvím 6 kanyl jsou mozkové a míchy, srdce a břišní orgány spojeny s okysličovadlem kardiopulmonálního bypassu. Aorta je izolována svorkami, aneuryzma je vyříznuta a na její místo je umístěn štěp.

Odstranění hrudní aneuryzmy

Nejčastěji jsou na tomto místě vřetenovité aneuryzmy. Rysem operace je, že krev vstupuje do horní poloviny těla ze srdce a do spodní poloviny přes AIK pomocí vytvořeného zkratu. Příčné svorky se aplikují na aortu a část plavidla s aneuryzmou se odstraní, potom se protéza lemuje na zbývající části.

Chirurgická léčba stratifikované aneuryzmy

K objasnění polohy a rozšíření vaskulárních lézí před operací je nutná aortografie. Pokud dojde ke stratifikaci ve stoupající a počáteční části aortálního oblouku, pak se aneuryzma odstraní obvyklým způsobem, v případě nedostatečnosti aortální chlopně, umělou.

Když je lokalizována aneuryzma, je aorta disekována k bránici, obě stěny jsou nejprve sešity k sobě a vytvoří jednu trubici. Poté spojí řezané části dohromady pomocí štěpu.

S aneuryzmou břišní aorty

Nejnebezpečnější lokalizace, protože ledvinové, jaterní a páteřní tepny, jakož i cévy, které živí žaludek a střeva, se odchylují od aorty. Po přístupu přes hrudník a břišní dutinu, použitím svorek, se provede aorta podélným řezem. Pro všechny velké cévy se vytvoří obtokový krevní oběh. Aneurysm je vyříznut a na aortu je umístěna ochranná protéza.

Endovaskulární chirurgie

Nevýhodou otevřené chirurgie je vysoká invazivita, dlouhodobé mačkání aorty, které narušuje výživu orgánů, riziko pooperačních komplikací.

Proto pokud existují indikace, doporučuje se endovaskulární instalace aneuryzmatu štěpu stentu.

Skrze něj protéká krev cévou a dutina aneuryzmy je izolovaná. V průběhu času se zde vytvoří krevní sraženina, která je nahrazena pojivovou tkání.

Operace se provádí prostřednictvím femorální tepny. Trubka se složeným stentem je vložena do ní, pod kontrolou rentgenového záření, je vedena na místo aneurysmatu a poté je štěp stentu otevřen. Vodivý systém je odstraněn. Výhody této metody:

 • doba strávená v nemocnici se zkracuje na 2 až 3 dny;
 • celé rehabilitační období trvá asi 14 dní, což je několikrát méně než při běžném chirurgickém zákroku;
 • žádné velké řezy a ztráty krve;
 • mohou být operováni starší pacienti se závažnými onemocněními.

Endovaskulární techniky pro aneuryzma nejsou bez nedostatků, protože dutina se nemusí zcela překrývat, což může vyžadovat opětovné operace.

Chirurgickou léčbu aneuryzmatů aorty najdete v tomto videu:

Rehabilitace po operaci

Pokud byla pro chirurgický zákrok zvolena otevřená metoda, je pacient v nemocnici po dobu nejméně 14 dnů, po které jsou v normálním stavu aortální protézy sešity odstraněny a jsou propuštěny domů. Endovaskulární chirurgie vyžaduje 2 až 3 dny sledování na jednotce vaskulární chirurgie.

Během pobytu v nemocnici mohou nastat následující komplikace:

 • krvácení ze stehu na aorte;
 • tromboembolická blokáda krevních cév;
 • plicní otok;
 • zánět rány;
 • selhání ledvin.

Proto předtím, než může být pacient propuštěn, podstoupí rentgenové a laboratorní vyšetření.

Při jakémkoli chirurgickém zákroku (stomatologie, gynekologie, urologie, ORL) se provádí antibiotická terapie, antikoagulancia brání trombóze a skupina antihypertenziv vám umožňuje upravit hemodynamiku.

Důsledky a předpověď

Bez včasné léčby vede aneuryzma ke smrti pacienta z vnitřního krvácení. Ačkoli tradiční chirurgie zůstává docela traumatická, nabízí naději na uzdravení. Pokud dojde k prasknutí aneuryzmatu, šance na život bez léčby zmizí i po chirurgickém zákroku je úmrtnost asi 90%.

Roztržení břišní aorty s aneuryzmou

Po plánovaných operacích žije více než polovina pacientů déle než pět let. Za těchto podmínek se mohou vyskytnout dlouhodobé následky:

 • vaskulární trombóza;
 • fistula ve střevě, když je odstraněna aneuryzma břišní tepny;
 • hnisání protézy;
 • sexuální dysfunkce.

Život po operaci

Aneurysm označuje závažnou cévní patologii a její chirurgická léčba neodstraní příčinu vzhledu. Proto, aby se předešlo takovým porušením po operaci, je nezbytné:

 • úplně se vzdát kouření a alkoholu;
 • v prvním měsíci pozorovat jemný režim a nedovolit silný emoční nebo fyzický stres;
 • nezvedejte závaží nad 5 kg;
 • hmotnost by neměla být vyšší než věková norma, s přihlédnutím k výšce;
 • každý den alespoň 2krát k měření krevního tlaku a jeho udržování na úrovni 130/85 mm RT. Svatý.;
 • po 4-6 měsících musíte začít trénovat: chůze, plavání, a pak snadný běh;
 • pro správnou volbu zátěže se doporučuje zkouška na ergometru kola.

Pravidla výživy

Úkolem lékařské výživy po operaci je normalizovat střeva a vytvořit optimální podmínky pro obnovení krevního oběhu v břišní dutině.

Proto při sestavování stravy používejte následující pravidla:

 • Denní zařazení do nabídky produktů s projímavými vlastnostmi: sušené švestky, sušené meruňky, kyselé mléčné nápoje, otruby (měsíc po operaci), šťáva z mrkve nebo dýně, ovesné vločky, rostlinný olej.
 • Vyloučení složek výživy, které způsobují zvýšenou tvorbu plynů a dráždí střeva: zelí, luštěniny, bílý chléb, hrozny, sycené nápoje.
 • Maso a ryby by měly být nemastné, vařte je ve vařené nebo pečené formě.
 • Sůl nepřesahuje 3 - 5 g denně (přidejte pouze do hotových jídel), vodu lze vypít do 1 litru.
 • Nedoporučuje se pít kávu, kakao a silný čaj..
 • Zakázaná kořenitá a smažená jídla, droby, slanina, živočišné tuky.

Frakční výživa - v malých porcích 5-6 krát denně. Pro bolest žaludku by mělo být jídlo dobře tráveno a otřeno..

Chirurgie pro aortální aneuryzma je jediný způsob, jak ji léčit, její včasná implementace dává šanci na uzdravení. Objem a způsob chirurgického zákroku je určen umístěním a velikostí aneurysmatu. Pooperační období závisí na stavu pacienta a přítomnosti průvodních nemocí.

Otázky pro pacienty

Co znamená náhrada aortálního srdce??

Toto je název operace, která se provádí v místě výstupu aorty z levé komory. Zajišťuje výměnu postižené části protézou za neporušené chlopně ventilu nebo současnou instalaci nové aortální chlopně.

Je po operaci srdce aortální aneuryzma?

Při výměně aortální chlopně z důvodu její vady je možné traumatické poškození stěny aorty. V důsledku vysokého krevního tlaku se v této oblasti může vytvořit aneuryzma. K léčbě se provádí druhý zásah pomocí aortální protetiky.

Jaké jsou možné komplikace po odstranění aneuryzmatu břišní aorty??

Mezi běžné komplikace patří: krvácení, infekce pooperační rány. V průběhu anginy pectoris dochází ke zhoršení srdečního selhání. V pooperačním období je možná pneumonie, snížení motorické aktivity střev (paréza), zhoršený krevní oběh mozku a zhoršená funkce ledvin. Všechny tyto důsledky se mnohem pravděpodobněji vyskytnou, pokud se operace provádí ze zdravotních důvodů, bez předchozí přípravy..

Jak dlouho trvá odstranění aneuryzmy??

Průměrná doba odstranění aneuryzmy protetiky je 3 až 5 hodin.

Kolik stojí operace odstranění aneuryzmatu?

Náklady na operace aorty pro aneuryzma se mohou pohybovat v rozmezí od 33 tisíc do 220 tisíc rublů, 12 až 80 tisíc hřiven. Cena závisí na objemu vyměněné cévy, jejím umístění, typu protézy, nutnosti současné korekce chlopně.

Jaká anestezie je nutná pro aortální chirurgii?

Všechny chirurgické zákroky na aortě jsou v celkové anestezii. Použijte inhalační metodu, páteř, intravenózní anestézii, kombinovanou verzi.

Jak dlouhá je operace endovaskulárních protetik?

Při intravaskulární instalaci protézy trvá operace od 2 do 4 hodin.

A tady je více o operaci bypassu srdce.

Rehabilitace je dlouhá, pacient je v lékárně alespoň rok. Během tohoto období musíte denně sledovat krevní tlak a dodržovat doporučení lékaře týkající se výživy, fyzické aktivity a užívání léků.

Po 65 letech se u 1 z 20 lidí vyskytne nestenotická ateroskleróza břišní aorty a iliakálních žil. Jaké ošetření je v tomto případě přijatelné??

Pokud je detekována aortální aneuryzma, je život pacienta ohrožen. Aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve, je důležité znát příčiny a příznaky jejího projevu. Toto je hlavně operace. Lze diagnostikovat břišní, hrudní a vzestupnou aortální rupturu..

Pokud je detekována srdeční aneuryzma, operace může být jedinou šancí na spásu, pouze s tím se prognóza zlepšuje. Život bez chirurgického zákroku je obecně možný, ale pouze tehdy, je-li aneuryzma, například levá komora, velmi malá.

Resekce aneuryzmy se provádí pro cévní patologie, které ohrožují život. Resekce břišní aorty s protetikou zabraňuje nadměrnému krvácení a smrti pacienta.

Vážnou komplikací je srdeční aneuryzma po infarktu. Prognóza je po operaci výrazně zlepšena. Někdy je léčba prováděna lékařsky. Kolik lidí žije s aneuryzmou po infarktu?

Cévy se rekonstruují po prasknutí, traumatu, při tvorbě krevních sraženin atd. Operace na cévách jsou poměrně komplikované a nebezpečné, vyžadují vysoce kvalifikovaného chirurga.

Existuje aneuryzma femorální tepny kvůli mnoha faktorům. Příznaky mohou zůstat bez povšimnutí, existuje falešná aneuryzma. Pokud dojde k rozpadu, je nutná okamžitá hospitalizace a chirurgický zákrok..

Pokud se vytvořila srdeční aneuryzma, mohou být příznaky podobné normálnímu srdečnímu selhání. Příčiny - infarkt, vyčerpání stěn, změny krevních cév. Nebezpečným důsledkem je přestávka. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím větší je šance.

Výčnělek nebo karotidová aneuryzma může být vrozeným stavem. Může být také levý a pravý, vnitřní a vnější, kruhový nebo vřetenovitý. Příznaky se projevují nejen formou hrudky, ale také porušením pohody. Léčba je pouze chirurgický zákrok.

Zotavení po aneurysma mozku

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí populace většiny evropských zemí. Lékaři se nejčastěji potýkají s arteriální hypertenzí, která je běžnou příčinou cévních příhod, jako je mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Zvýšení tlaku však někdy vede k prasknutí aneuryzmy cévy, pokud existuje v mozku. Rehabilitace po aneuryzmě mozku (přesněji její prasknutí) spočívá v obnovení funkce kůry a bílé hmoty ovlivněné hypoxií..

Koncept mozkové aneuryzmy

Aneurysma je změna struktury stěny cévy, v důsledku čehož se uvnitř membrány tepny vytvoří dutina. Vyskytuje se na pozadí vrozené vady cévní stěny, endoteliálních infekcí, vysokého krevního tlaku, aterosklerotického procesu. Přesná příčina patologického stavu není známa..

Existuje několik druhů aneurysmatu. Mezi ně patří:

 • cévní (v bodě odbočení větve arteriol z hlavní cévy dochází k vyboulení naplněné krví);
 • exfoliační (z neznámých důvodů dochází ke změně integrity cévní stěny, což vede k vytvoření prostoru mezi endotelem a svalovou vrstvou, kde proudí krev).

Ve fyzickém smyslu je aneuryzma patologickým zvětšením průměru cévy, což vede k jeho prasknutí a dalšímu krvácení.

Zotavení po operaci pro aneuryzma mozku

Jedinou možností, jak zachránit život pacienta s aneuryzmou mozku, je provedení okamžité operace. Takové je oříznutí zasažené nádoby kovovou sponkou, která eliminuje poškození..

Rehabilitace po operaci pro aneuryzma mozku vyžaduje poměrně dlouhou dobu. V raných stádiích zahrnuje prevenci trombotických komplikací a boj proti hypertenzi, jakož i zmírnění následků krvácení..

Časný pooperační režim zahrnuje nalezení pacienta na jednotce intenzivní péče a podávání antibiotik k prevenci infekcí.

Hemoragická mrtvice, která často doprovází aneuryzma, vyžaduje léčbu podle všech pravidel moderních protokolů a nejzávažnější komplikací ruptury aneuryzmy s vývojem subarachnoidálního krvácení je vazospazmus mozkových cév, který vede k tvorbě sekundárních ložisek ischémie bez léčby..

Při přechodu na oddělení obecného režimu vyžaduje pacient stabilní podporu léků ve formě léků snižujících hladinu cholesterolu, silnou antihypertenzní terapii léky centrálního blokování.

Zotavení se znatelně urychlí zahrnutím léků, které zlepšují metabolismus buněk a jejich energetickou účinnost.

Klíčové momenty rehabilitace po mozkové aneuryzmě

Pacient může být propuštěn z nemocnice, pouze pokud existuje přesvědčení o stabilitě průtoku krve v postiženém segmentu cévy. Rovněž je nezbytné dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku a uspokojivých výsledků angiografie mozkových cév. Absence fokálních změn na tomogramu potvrzuje začátek obnovy poškozené oblasti mozkového parenchymu.

Další rehabilitace pacienta doma zahrnuje užívání předepsaných léků a sledování individuálního tréninkového programu pro obnovení funkcí kontrolovaných postiženým mozkovým zaměřením. Pokud je součástí motorické nebo smyslové kůry, má pacient nárok na lékařskou gymnastiku, masážní procedury, cvičení na simulátorech.

Pokud jsou do procesu zapojeny funkce limbického systému, řečového centra, smyslových orgánů apod., Pacient potřebuje třídy se specializovanými rehabilitačními terapeuty, logopedem a verbálními tréninkovými technikami.

Také pacientovi, který utrpěl aneuryzma, je zobrazena roční plánovaná hospitalizace v nemocnici s terapeutickým profilem, návštěva sanatoria, které má profil po rehabilitaci po odstranění aneurysma.

Každé tři měsíce by podobný pacient měl být podle protokolu vyšetřen neurologem, který je povinen provádět základní screeningové testy (koagulogram, denní monitorování krevního tlaku, obecný krevní test)..

Jaké léky by měl pacient vzít po mozkové aneuryzmě

Plán léčby léky pacientům závisí na mnoha faktorech: na přítomnosti průvodních nemocí, laboratorních a instrumentálních ukazatelích. Zkusme poskytnout léčebný režim pro typického zástupce této skupiny pacientů.

Pacient musí především brát statiny (léky snižující hladinu cholesterolu). Je také povinné předepsat racionální kombinovanou antihypertenzní terapii, nejlépe pomocí diuretika.

Jedním z klíčových léků bude betablokátor, jehož selektivita musí být zvolena podle situace. Účelem tohoto jmenování je snížit srdeční frekvenci a snížit pulzní vlnu.

Metabolickou podporu můžete použít ve formě meldonia, argininu. Cholinový ascit je dobře zavedený jako lék k obnovení mikrocirkulace mozkového parenchymu.

Důležitými prvky léčby jsou disagregační (klopidogrel) a venotonické (detralex), díky nimž bude rehabilitace po mozkové aneuryzmě zbavena vysokého rizika endoteliálních komplikací..

Povaha výživy pacientů podstupujících aneuryzma

Pacienti by se měli vyvarovat mastných potravin, alkoholu, látek, které mohou dramaticky zvýšit krevní tlak. Je třeba věnovat pozornost použití nenasycených tuků, které příznivě ovlivňují metabolismus buněk. Je nutné zvýšit spotřebu antioxidantů ve formě ovoce, zeleniny, šťáv.

Existují důkazy o příznivých vlastnostech sušeného ovoce a ořechů v důsledku velkého počtu stopových prvků, které ovlivňují fungování srdce..

Co by se mělo těmto pacientům vyhnout

V žádném případě byste neměli porušovat zavedený režim mobility a fyzické aktivity. To může vést k prudkému zvýšení srdeční produkce a prasknutí klipu (relaps krvácení)..

Nepřestávejte svévolně užívat předepsané léky, protože to ohrožuje komplikace pooperačního období. Chronický nedostatek spánku, únava a nervový stres jsou kontraindikovány, což negativně ovlivňuje stav srdce.

Nemůžete nechat ujít plánované návštěvy u lékaře, odmítnout nezbytná diagnostická opatření i po úspěšné operaci.

Důsledky chirurgického zákroku na mozkovou aneuryzmu

Úspěšný chirurgický zákrok pro aneuryzma vede zpravidla k záchraně života pacienta. Vše samozřejmě závisí na souvisejících faktorech, jako je včasnost péče, velikost aneuryzmy, síla cévní stěny atd. Dokonce i v případě úspěšné operace se pacientovi často nepodaří plně obnovit funkci části mozku postižené krvácením nebo kompresí pacientovi.

V každém případě, protože aneuryzma je především fyzická deformace cévy, která způsobuje změnu v práci v sousední oblasti parenchymu, je důležité, aby pacient s morfologicky potvrzenou diagnózou provedl operaci.

Preventivní opatření u pacientů s rizikem aneuryzmy

Hlavním preventivním opatřením u pacientů s rizikem aneuryzmy je kvalitativní vyšetření. Rizikovou skupinu tvoří jedinci se zatíženou dědičností a rezistentní arteriální hypertenzí. Zvláštní pozornost by měla být věnována lidem s akutním cerebrovaskulárním onemocněním v anamnéze. Je také nutné sledovat hlavní ukazatele koagulace u lidí s vaskulitidou a periarteritidou.

Očekávaná prognóza pro mozkovou aneuryzmu

Díky včasnému přístupu k lékařské péči a úspěšným koordinovaným postupům lékařů lze počítat s dobrým výsledkem. Předpokladem je samozřejmě oříznutí cévy podle moderních technik, kvalitní pooperační podpora léků. Role také hraje typ, velikost a umístění aneuryzmy. V přítomnosti velké léze v nepřístupném poli se prognóza výrazně zhoršuje.

Je třeba věnovat pozornost zlepšené prognóze u pacientů, kteří netrpí souběžnými onemocněními, jako je diabetes mellitus nebo chronické srdeční selhání..

Důsledky po operaci mozkové aneuryzmy: Video

Absolvoval Státní lékařskou univerzitu v Petrohradu pojmenovanou po akademika I.P. Pavlova. Pracuji jako terapeut více než 15 let. Moje motto v práci i v životě zní: „Nikdy neříkej nikdy.“

Chirurgie k odstranění mozkové aneuryzmy: indikace, chování, prognóza, rehabilitace

Kardiovaskulární onemocnění je hlavní příčinou úmrtí populace většiny evropských zemí. Lékaři se nejčastěji potýkají s arteriální hypertenzí, která je běžnou příčinou cévních příhod, jako je mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Zvýšení tlaku však někdy vede k prasknutí aneuryzmy cévy, pokud existuje v mozku. Rehabilitace po aneuryzmě mozku (přesněji její prasknutí) spočívá v obnovení funkce kůry a bílé hmoty ovlivněné hypoxií..

Pokud je nutný chirurgický výkon pro cerebrovaskulární aneurysma?

mozková aneuryzma

V souvislosti s možnými komplikacemi během operace je nutný přísný přístup k platnosti chirurgie pro nevybuchlou aneuryzmu. Indikací pro chirurgický zákrok jsou aneuryzma větší než 7 mm. Indikace pro chirurgii se stanou jasnější s nárůstem aneuryzmatu během pozorování as rodinnou predispozicí k krvácení (případy krvácení z aneuryzmy u blízkých příbuzných).

Léčba

Jediným efektivním způsobem je chirurgická léčba. Všichni pacienti s aneuryzmami by se na ni měli vztahovat bez ohledu na jejich velikost, strukturu, strukturální vlastnosti stěny, předpis aneuryzmy. Volba chirurgické léčby závisí na místě patologie, přítomnosti nebo nepřítomnosti ruptury aneuryzmy, době, která uplynula od ruptury, obecném stavu pacienta, přítomnosti komplikací a nezbytného vybavení a kvalifikaci chirurga. U několika aneuryzmat je vhodné je odstranit ve stejný den..

Pacienti s nevybuchlou aneuryzmou nepodléhají nouzovému odstranění. Operace se provádí podle plánu (čas je stanoven předem, pacient je připraven), protože riziko spontánního protržení aneuryzmy nepřesahuje 2–5% za rok. Pacienti s rupturou aneuryzmatu potřebují včasné chirurgické ošetření, aby zastavili tok krve do defektu. Je to kvůli rychlému rozvoji komplikací, 20–25% pravděpodobnosti vzniku opakovaného prasknutí v následujících 14 dnech. Každé opakované roztržení probíhá stále obtížněji.

Data operace

V následujících 3 dnech a do 2 týdnů od okamžiku krvácení je chirurgický zákrok indikován u všech pacientů bez komplikované cévní patologie. Operaci lze provést pouze při kompenzaci stavu pacienta, u osob s vysokým rizikem opakovaného krvácení, se závažným křečovým tepen mozku. Volba operace závisí na závažnosti nedostatku kyslíku v mozku. V případě uspokojivého stavu pacienta může být chirurgický zákrok proveden ihned po diagnóze. Při neúplné kompenzaci je pozorováno pozorování pacienta s následným rozhodnutím o operaci - se zlepšením můžete operovat. V dekompenzovaném stavu je operace zpožděna, dokud se stav nezlepší..

S vysokým rizikem fatálních následků jsou všichni pacienti s akutní kompresí (kompresí) mozku v důsledku přítomnosti hematomu, výrazným porušením odtoku mozkové tekutiny z mozkových komor, přemístěním mozkového kmene a rozsáhlými oblastmi narušeného průtoku krve do mozkové tkáně podrobeni chirurgickému zákroku. U těchto pacientů je chirurgický zákrok zásadní - fáze resuscitační péče. U těchto pacientů je pravděpodobnost úmrtí bez chirurgického zákroku 90–95%.

Po 2 týdnech od okamžiku prasknutí aneuryzmatu (opožděné období) jsou pacienti s komplikovaným průběhem nemoci způsobené křečemi mozkových tepen, kteří jsou ve vážném stavu, a pacienti, kteří měli krvácení a jsou ve stabilním stavu, podrobeni chirurgickému zákroku. Také v tomto období lze provádět chirurgické odstranění aneuryzmat lokalizovaných na těžko přístupných místech. V odloženém období se upřednostňují operace s nejméně traumatem, protože riziko úmrtí již bylo minimalizováno..

Výsledek léčby závisí na tom, jak rychle a plně se podařilo zastavit průtok krve do aneurysmatu. Pro léčbu využívají 1 ze 2 možností chirurgického zákroku: otevřená mikrochirurgická chirurgie nebo endovaskulární (vaskulární) intervence. Ve vzácných případech, ve vážných případech, se pacienti uchylují ke kombinované léčbě. Spočívá v provádění endovaskulární embolizace (zablokování) lumenu tepny a zajištění proudění krve do aneurysmatu. Jakmile se stav pacienta zlepší, provede se otevřená operace..

Druhy operací

Otevřená mikrochirurgická operace se provádí v celkové anestezii pomocí speciálního mikroskopu a mikrochirurgické techniky. Účinnost zastavení přívodu krve do aneuryzmatu s otevřeným chirurgickým zákrokem je 95-98%. Podstata operace:

 • Craniotomy - otevření krania;
 • Rozdělení dura mater;
 • Pitva arachnoidální membrány a alokace velkých krevních cév základny mozku a aneurysma;
 • Ukončení toku krve do aneuryzmy oříznutím;

 • Oprava vady tkáně.
 • Pokud není možné provést otevřený zásah, s lokalizací aneuryzmy na nepřístupném místě, u pacientů v senilním věku může být aneuryzma léčena endovaskulárně. Po operaci je možné odstranit vadu z krevního oběhu v 86-88% případů. Podstatou intervence je zavedení do dutiny aneuryzmy speciální odnímatelný katetrový balón nebo elektricky oddělitelné mikroskopické spirály z platiny. Balón vede k mechanickému zastavení průtoku krve a spirála k tvorbě krevních sraženin, které brání toku krve do jeho dutiny.

  Pooperační období

  Po dokončení operace je bez ohledu na stav pacienta převeden na neuroususcitaci, kde je pod neustálou kontrolou. Pacientovi je podávána profylaxe komplikací. Pokud do 24 hodin po operaci zůstává stav pacienta uspokojivý nebo mírný, je převeden na oddělení neurochirurgie. Když se stav zhorší, provede se mozkové skenování pomocí počítačové tomografie (CT). Po obdržení výsledků vyšetření je vyřešena otázka následné taktiky ošetření.

  Efekty

  Okamžité odstranění aneuryzmy před jejím prasknutím, dodržování všech provozních pravidel pomáhá minimalizovat pravděpodobnost nepříznivých účinků a komplikací.

  Průměrná pooperační úmrtnost nepřesahuje 13%.

  Možné následky po operaci:

  • Zvýšená trombóza;
  • Vývoj mozkového edému;
  • Infekční infekce;
  • Mrtvice;
  • Epilepsie;
  • Křečový syndrom;
  • Poškození řeči;
  • Problémy se zrakem;
  • Poškození paměti;
  • Nerovnováha a koordinace pohybů;
  • Duševní úpadek.

  Příprava na chirurgii

  Pokud má pacient indikace k chirurgickému odstranění nevybuchlé aneuryzmy, je hospitalizován podle plánu na klinice, která musí splňovat následující požadavky:

  1. Mít neurochirurgické oddělení i specialisty se zkušenostmi s prováděním jak otevřených mikrochirurgických intervencí na mozkových cévách, tak se zkušenostmi s intervencemi pro endovaskulární vypnutí aneuryzmat;
  2. Mít rentgenové oddělení s možností provádění spirálové počítačové angiografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografie;
  3. Operační sál by měl být vybaven speciálním zařízením pro mikrochirurgii mozkových aneuryzmat;
  4. Mají neuroresuscitační jednotku.

  Příprava na chirurgii je důležitou součástí úspěšné léčby.

  Provádět obecné klinické studie (krev, moč, biochemické krevní testy, koagulace, krevní testy na infekce (HIV. RW, virová hepatitida), rentgen hrudníku, EKG), odborné rady (neurolog, terapeut a další specialisté, pokud jsou uvedeny).

  Všechny tyto studie mohou být provedeny na klinice během hospitalizace, ale je možné tyto studie absolvovat ambulantně, před hospitalizací..

  Pro výběr metody chirurgického zákroku se provádějí studie k posouzení povahy a struktury aneuryzmatu a stavu mozkové tkáně.

  • Angiografie magnetickou rezonancí (doba letu). Tato technika umožňuje získat jasný obraz aneuryzmy s velikostí aneuryzmy 3 mm nebo více.
  • Počítačová tomografie v angiografickém režimu. Tímto vyšetřením je možné detekovat přítomnost kalcifikací ve zdi a krevní sraženiny uvnitř aneuryzmatu. Tato technika je však nižší než angiografie magnetické rezonance v přesnosti odrazu struktury aneuryzmatu s velikostí menší než 5 mm..
  • Digitální odečtená angiografie. Dosud tato studie zůstává „zlatým standardem“ v rozpoznávání aneuryzmat o velikosti menších než 3 mm a plavidel malého průměru. Studie je prováděna pouze v nemocnici, vzhledem k možnosti komplikací při její realizaci.

  Magnetickou rezonanční angiografii a počítačovou tomografii v angiografickém režimu lze provést před hospitalizací na klinice za předpokladu, že od doby studie do hospitalizace neuplynuly více než 6 měsíců, od doby studie a provádění studií nedošlo ke změnám stavu pacienta podléhají všem nezbytným technickým požadavkům.

  Před operací jsou hodnoty krevního tlaku upraveny na stabilně normální hodnoty, hladina cukru v krvi je upravena na diabetes mellitus, s exacerbací chronických onemocnění - hledají kompenzaci.

  Po dokončení všech nezbytných vyšetření a zjištění, že na operaci nejsou kontraindikace, je pacient umístěn na kliniku. Chirurg ho zkoumá, vysvětluje plán operací a možné komplikace a anesteziolog mluví s pacientem. Pacient vyplní dotazník a s operací souhlasí.

  V předvečer operace od šesti večer je zakázáno jíst a pít vodu, pokud je operace plánována po 12, můžete si dát lehkou večeři. Splnění tohoto stavu je velmi důležité pro zajištění bezpečné celkové anestezie..

  Před operací se musíte osprchovat a umyjte si vlasy. Čistota je prevence infekčních komplikací.

  Všechny nepochopitelné otázky musí objasnit lékař nebo ošetřující personál, což pomůže do určité míry odstranit předoperační vzrušení spojené s intervencí..

  Příznaky

  Klinický obraz silně závisí na velikosti, struktuře a lokalizaci defektu. Symptomy se projevují pouze v přítomnosti velké aneuryzmy nebo pokud jsou umístěny ve fyziologicky důležitých oblastech. Patologie se proto často vyskytuje během náhodného vyšetření nebo ve vážném stádiu. Nejběžnější příznaky jsou:

  • Bolest v očích a / nebo v jejich blízkosti;
  • Znecitlivění, svalová slabost nebo ochrnutí obličeje;
  • Dilatační žáci, snížené vidění;
  • Nesnášenlivost vůči jasnému světlu (fotofobie);
  • Nevolná nevolnost;
  • Nepříčinné zvracení, po kterém není úleva;
  • Časté nebo přetrvávající závratě;
  • Sluchové postižení;
  • Časté a silné bolesti hlavy, obtížné reagovat na standardní léčbu;
  • Poškození řeči;
  • Dvojité vidění;
  • Snížený výkon, vzhled bez příčiny únavy;
  • Porušení pohybů (nejprve s vysokou přesností, poté jednoduchou) a chůze;
  • Poruchy spánku.

  Jak se provádí chirurgické odstranění mozkové aneuryzmy??

  Pro chirurgické odstranění aneuryzmy se používá jako otevřené zásahy do mozku: ořezová aneuryzma; vytvrzení stěn aneuryzmy obalením aneuryzmy chirurgickou gázou; zastavení průtoku krve tepnou použitím klipů na tepnu před aneurysmem nebo před a po aneurysmatu (odchyt), jakož i endovaskulární techniky.

  Přímé chirurgické zásahy do mozkové aneuryzmy jsou špičkové manipulace a vyžadují, aby chirurg měl zkušenosti a zvládnutí mikrochirurgického vybavení.

  Složitost operace spočívá v nutnosti přidělit cévu a aneuryzmu takovým způsobem, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmy a poškození mozkové tkáně..

  Tyto operace se provádějí hlavně pro mladé lidi, přičemž se bere v úvahu možnost korekce aneuryzmy z otevřeného přístupu..

  Operace se provádí v celkové anestezii a trvá několik hodin..

  Během zákroku je prováděno neustálé sledování základních funkcí těla:

  1. Hlavní parametry těla a mozku jsou kontrolovány;
  2. Krevní tlak je korigován, mozková tkáň je chráněna před ischemií atd..

  Průběh otevřené operace na aneuryzmatu mozku lze schematicky znázornit takto:

  • Provede se trepanace lebky;
  • Poté je v lebce vyříznuta díra s kranitoomem, oddělená část kosti stoupá a je odstraněna (po dokončení operace se tato část kosti vrací na své místo);
  • Dura mater se otevře a chirurg získá přístup do mozku;
  • Patologická (ložisková) tepna a aneuryzma se rozlišují;
  • Na krk aneuryzmy je na jeho základně umístěna svorka - samosvorná mikrodevice s větvemi, větve tlačí na krk aneuryzmy a aneuryzma vypínají z krevního řečiště;
  • Během operace je nutně kontrolována radikalizace vypnutí aneuryzmatu z krevního řečiště vpichem aneuryzmy, aneuryzma je vyšetřena pomocí kontaktní ultrazvukové dopplerografie, aneuryzma může být vyšetřena mikroskopem nebo endoskopem, jakož i intraoperativní fluorescenční angiografie;
  • Operace je dokončena na aneuryzmě mozku sešíváním dura mater, odříznutá část lebky se vrací na své místo a je fixována titanovými destičkami a šrouby.

  Ořezová účinnost aneurysma dosahuje 98%.

  Příčiny a příznaky patologického procesu

  Neelastická část cévy (aneurysma) mozku může být roztržena vystavením některým faktorům na lidském těle:

  • přítomnost neustálých stresů v každodenním životě pacienta, které vedou k rozvoji silného psychoemotivního nadměrného nadýmání;
  • výkon denního intenzivního fyzického zatížení;
  • přítomnost vysokého krevního tlaku, který se po dlouhou dobu nesnižuje;
  • kouření a nadměrná konzumace různých alkoholických nápojů;
  • vývoj infekčních chorob v těle pacienta, jehož průběh je doprovázen zvýšenou tělesnou teplotou.

  Příznaky patologie

  Aneuryzma mozku může před zlomením vyvolat výskyt některých nespecifických příznaků, jejichž výskyt je vysvětlen přítomností mikrodamů do krevních cév a krve vstupující do tkání vnitřního orgánu. Mezi příznaky, které zahrnují předchozí prasknutí aneuryzmatu, patří:

  • výskyt silné bolesti hlavy;
  • pocit krve spěchající na obličej nebo hlavu;
  • narušení zrakové funkce, které je vyjádřeno formou diplopie (dvojité vidění); porušení normálního vnímání barev, to znamená, že pacient vidí vnější svět červeně;
  • poruchy řečového aparátu;
  • výskyt tinnitu rostoucí povahy;
  • bolest v obličeji, zejména na oběžné dráze;
  • paroxysmální závratě;
  • křeče v horních nebo dolních končetinách.

  Samotná cévní ruptura má hlavně akutní průběh a její symptomatologie přímo závisí na umístění aneuryzmatu, rychlosti, při které dochází k krvácení a jeho objemu.

  Ruptura mozkové aneuryzmy může být doprovázena výskytem těchto příznaků:

  1. Silná bolest hlavy řezné povahy, která se najednou objeví. V tomto případě může samotný syndrom bolesti připomínat úder do hlavy. Tento druh bolesti hlavy může být doprovázen zhoršeným lidským vědomím a dokonce i kómou.
  2. Vzhled tachypnoe je rychlý rytmus dýchání. Tento jev může dosáhnout více než 20 dechů za minutu.
  3. Tachykardie je rychlý tep, který může dosáhnout více než 100 tepů za minutu. Postupem času se s dalším vývojem patologického procesu na pozadí tachykardie tvoří bradykardie - významné zpomalení srdeční frekvence, které může dosáhnout méně než 50 tepů za minutu.
  4. Ve 20% všech případů ruptury aneuryzmatu se u člověka vyvinou generalizované záchvaty, tj. Dobrovolné svalové kontrakce, které jsou pozorovány v celém těle pacienta.

  Poškození nepružné cévy mozku je všudypřítomný patologický proces a jeden z nejzávažnějších stavů. Míra úmrtnosti během vývoje takové nemoci zůstává poměrně vysoká, i když nemocný byl hospitalizován včas a poskytl náležitou lékařskou péči.

  Jak se provádí endovaskulární intervence v případě cerebrovaskulární aneuryzmy?

  Operace se provádí v celkové anestézii, protože je nutná plná kontrola krevního tlaku a pozice pacienta na operačním stole..

  Všechny manipulace na cévách se provádějí pod rentgenovou kontrolou v rentgenovém záření. Intervence se provádí hlavně vpichem v oblasti femorálního záhybu, odkud katétr prochází femorální tepnou směrem k aneuryzmě, aneuryzma je zcela vyplněna platinovými mikropiloty a odpojena od krevního oběhu.

  V současné době se pro endovaskulární korekci aneuryzmat se širokým krkem používají metody ochrany krku aneuryzmatu, aby se zabránilo ztrátě mikrokosil v nosné cévě:

   endovaskulární léčba aneurysmatu

  Dočasná ochrana krku aneuryzmy balonem (metoda pomoci balonu), když se do oblasti nosné cévy vloží katétr s balónkem, který se nafoukne a do aneuryzmy se vloží mikrospirály, poté se balón odstraní;

 • Trvalá ochrana krku aneuryzmy stentem, který je vložen do cévy a zůstává v cévě neustále. Stent má buňky, kterými jsou mikrokobily vloženy do dutiny aneuryzmy a aneuryzma je odpojena od krevního řečiště;
 • Zavádění proudu do cévy je přesměrovací stent, který má vysokou hustotu a směruje krev cévou tak, že krev nevstoupí do aneuryzmy a aneuryzma je trombosována, to znamená, že je vyloučena možnost jejího ruptury. Kompletní trombóza aneuryzmatu nastane během 4 až 6 měsíců po zákroku.
 • Po instalaci stentů jakéhokoli druhu po dobu tří měsíců je nutné brát léky, aby se zabránilo trombóze stentu, což je třeba vzít v úvahu při výběru této intervenční techniky.

  Indikace k odstranění

  Chirurgický zákrok po stanovení aneuryzmatu není předepsán každému pacientovi, ale striktně podle následujících indikací:

  • velká aneuryzma - více než 4-5 cm;
  • rychlost růstu - více než 0,5 mm za rok;
  • aneuryzma protahuje stěnu plavidla;
  • uprostřed léze je krevní sraženina;
  • prasknutí postižené oblasti a vnitřní krvácení - v tomto případě je nutná neodkladná operace;
  • přítomnost zvýšeného rizika komplikací - prasknutí stěny cévy, tromboembolismus;
  • silná bolest.

  Za předpokladu, že aneuryzma roste pomalu a je obecně stabilní, zatímco pacient nemá žádné stížnosti na symptomy, je mu předepsána udržovací terapie. Doporučuje se pravidelně sledovat krevní tlak a užívat vhodné léky. Kromě toho je nutné opustit špatné návyky, jíst správně a vést aktivní životní styl.

  Pro pravidelné sledování krevního tlaku musíte být schopni jej správně měřit a mít vždy po ruce tonometr. Řekneme vám, jak vybrat správné spolehlivé zařízení na našem webu. Přečtěte si o odrůdách na prstu a na zápěstí.

  Pooperační zotavení

  Po operaci je pacient umístěn na pooperačním oddělení pro pozorování zdravotnickým personálem, kde sám začne dýchat a poté je převeden na jednotku intenzivní péče. Čas strávený na jednotce intenzivní péče závisí na složitosti a charakteristice průběhu operace a anestezie a je 24-48 hodin.

  Poté je na neurologickém oddělení pacient monitorován a léčen po dobu jednoho až dvou týdnů v závislosti na přímém nebo endovaskulárním typu intervence. Někteří pacienti budou potřebovat rehabilitaci.

  Doba pooperačního období pozorování po endovaskulárních intervencích je mnohem kratší než po přímých operacích a při absenci komplikací je 5-6 dní..

  Popis metod pro odstranění aneuryzmy

  Výstřižek

  Protože se zákrok provádí v celkové anestézii, je třeba pacienta vyšetřit, aby se vyloučila reakce na anestezii. Půl dne před zákrokem by měl pacient přestat brát jídlo a vodu..

  Ořezávání cév může trvat 3 až 5 hodin, provádí se podle následující technologie:

  • připojovací zařízení, která budou během zásahu sledovat pohodu pacienta;
  • instalace katétru pro odvádění moči;
  • zavedení anestetického katétru;
  • příprava oblasti, kde bude operace provedena - odstranění chloupků, dezinfekce, zajištění přístupu k postižené nádobě;
  • nalezení aneurysma;
  • oddělení místa od zdravých tkání;
  • instalace klipů;
  • obnova kosti a kůže;
  • odstranění všech použitých katétrů.

  Stenting

  Stenting - zavedení protéz rámu, které nahrazují poškozenou oblast plavidla. Příprava pacienta je následující:

  • reakční testy na léky;
  • zastavení jídla a vody 8 hodin před operací.

  Katétr je zaveden přes axilární nebo femorální tepnu. Trubice je vedena do poškozené nádoby pod kontrolou vizualizační techniky. Poté se instaluje stent a speciální mikropily, které zabrání pronikání krve do postižené oblasti z vaskulárního lůžka. Katétr se odstraní, průtok krve se zastaví a aplikuje se obvaz. Stenting trvá v průměru 1-2 hodiny.

  Endovaskulární embolizace

  Embolizaci aneurysmu lze provést od 30 minut do několika hodin, v závislosti na složitosti postupu.

  Příprava na chirurgický výkon odstranění endovaskulárních aneuryzmat:

  • vyšetření pacienta a jeho doporučení k laboratornímu a hardwarovému výzkumu;
  • Alergické testy na léky, stanovení tolerance k anestézii;
  • abstinence od jídla a vody 8 hodin před operací.

  Po anestézii je proveden řez ve třísle, do femorální krevní cévy je zaveden katétr, který je přiveden na odpovídající místo. Prostřednictvím katétru je zaveden kontrastní prostředek, který umožňuje vizualizovat celý proces na obrazovce. Lék je dodáván přes katétr do postižené oblasti, krevní céva je ucpaná. Tudíž dochází k zablokování krve z vaskulárního lůžka.

  Důsledky operace

  Mohou existovat komplikace spojené s nepříznivou reakcí na anestézii, poškození stěny cév během chirurgického zákroku. Mezi důsledky intervence patří krevní sraženiny, mozkový edém, infekce, mrtvice, křeče, potíže s mluvením, zhoršené vidění, paměť, rovnováha, koordinace pohybu atd..

  Odstranění aneuryzmy před prasknutím za předpokladu, že se zákrok provádí na specializované klinice s rozsáhlými zkušenostmi s chirurgickou korekcí vaskulárních aneuryzmat, minimalizuje možnost závažných komplikací a je nesrovnatelná se závažnými důsledky ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Kromě toho jsou některé komplikace eliminovány během chirurgického zákroku nebo okamžitě v pooperačním období. V některých případech bude vyžadováno dlouhé období rehabilitace pomocí fyzioterapeutických technik, práce s logopedem s poruchami řeči, pomocí psychologa, specialisty na fyzioterapeutická cvičení, masážního terapeuta atd...

  Komplikace ruptury aneuryzmat

  Roztržení aneuryzmy
  Důsledky poškození neelastické krevní cévy v lidském mozku mohou být velmi rozmanité a závažné. Jednou z těchto komplikací je mozkový angiospasmus, s jehož vývojem je možný výskyt opakovaného prasknutí aneurysmatu, cerebrální ischemie (zhoršené fungování vnitřního orgánu v důsledku nedostatku kyslíku). Další důsledky ruptury aneuryzmatu lze vyjádřit následujícími příznaky:

  1. Bolestivé pocity v různých částech těla, včetně bolesti hlavy. Po krvácení do mozku se u pacienta vyvinou paroxysmální bolesti různého trvání a intenzity. V tomto případě není syndrom bolesti prakticky zastaven užíváním léků na bolest.
  2. Kognitivní porucha. Taková porušení se projevují ve formě zamlžení jasnosti myšlení, ztráty paměti a schopnosti normálně vnímat tuto nebo tu informaci přicházející z vnějšku..
  3. Psychologické zhoršení pacienta. Vývoj psychologických poruch je charakterizován výskytem depresivního stavu, těžkou podrážděností, neustálým pocitem úzkosti a nespavosti..
  4. Zrakové postižení, které se ve většině případů vyskytuje na pozadí poškození krční tepny a je charakterizováno ztrátou ostrosti zraku a dvojitým viděním.
  5. Obtížné močení a pohyby střev.
  6. Porucha nebo obtížné polykání. Taková komplikace může vést k vniknutí kusů jídla nikoli do dutiny jícnu, ale do průdušek a průdušnice. V důsledku toho jsou možné poruchy trávicího systému a dehydratace lidského těla.
  7. Problémy s řečovým aparátem jsou vyjádřeny ve formě obtíží při reprodukci řeči pacienta a jeho porozumění. Komplikace tohoto druhu se vyskytují u lidí, pokud dojde k prasknutí aneuryzmy na levé hemisféře mozku..
  8. Problémy s motorickým zařízením, které se vyznačují slabostí a narušenou koordinací pacienta. V některých případech je možná tvorba hemiplegie - patologický proces, při jehož vývoji dochází k narušení koordinace pouze na pravé nebo levé straně těla.

  Život po operaci

  Plné uzdravení po otevřené operaci trvá až dva měsíce, po endovaskulární chirurgii se pacientky vracejí do plného života za kratší dobu. Doba zotavení závisí na zdravotním stavu pacienta před operací, pooperačních komplikacích.


  Aneuryzma před a po endovaskulární chirurgii

  Po kraniotomii je bolest v ráně pociťována několik dní, protože se rány hojí, pociťují svědění, v této oblasti je otok a několik měsíců je možné otupit.

  Asi po dobu dvou týdnů lze pozorovat bolesti hlavy, únavu a pocit úzkosti až osm týdnů po otevřené operaci. Proto se doporučuje odpolední zdřímnutí..

  Pacient by měl být pod dohledem neurologa, brát potřebné léky, léky proti bolesti. V průběhu roku je nutné se vyhnout kontaktním sportům, zvedat více než 2 - 2,5 kg, dlouhodobému sezení.

  Pokud práce nesouvisí s pracovní zátěží, můžete přibližně po 6 týdnech prodiskutovat se svým lékařem možnost zahájit práci.

  Navzdory skutečnosti, že použití MR angiografie a CT angiografie je omezeno přítomností možných zkreslení obrazu z kovových klipů, stentů a spirál, zůstávají tyto metody při pooperačním sledování poměrně účinné.

  Opakované vyšetření po otevřeném zákroku se doporučuje po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Po endovaskulární chirurgii se doporučuje kontrolní digitální subtrakční angiografie po dobu 6 až 12 měsíců po zákroku.

  Pacienti, kteří jsou predisponováni k tvorbě aneuryzmat, bez ohledu na typ chirurgického zákroku, po ukončení pozorovacího období se doporučuje provádět angiografii s magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii v angiografickém režimu jednou za 5 let, aby se vyloučila tvorba nových aneuryzmat.

  Hodnocení pacientů po chirurgické korekci cerebrovaskulární aneuryzmy jsou pozitivní. Mezi nežádoucími účinky, které přetrvávají ve zpožděném období po chirurgickém zákroku, mnozí zaznamenávají zhoršení pohody se změnou počasí.

  Existuje mnoho pozitivních hodnocení léčby v NN Burdenko Institute, kde bylo za posledních deset let provedeno více než 400 chirurgických korekcí nevybuchlých aneuryzmat s pozitivním výsledkem operací.

  Operace odstranění nevybuchlé aneuryzmy mozkových plavidel se provádí bezplatně podle kvóty pro high-tech operace. K tomu je nutné předložit příslušnou lékařskou dokumentaci vybrané klinice, a pokud existují kvóty, bude vydán „Protokol o rozhodnutí o kvótě“, pacient bude zařazen do plánu operací a čeká na svůj tah.

  Pokud pacient jde na kliniku sám, bez směrových dokumentů, operace se provádí za placenou cenu.

  V případě placeného ošetření jsou náklady na operaci velmi individuální a závisí na materiálech používaných během operace, kvalifikaci lékaře, době strávené v nemocnici atd. V průměru jsou náklady na operaci na klinikách v Moskvě za ořezové aneuryzmy přibližně 80 000 rublů za endovaskulární vypnutí aneuryzma - přibližně 75 000 rublů.

  Vzhledem k vysoké úmrtnosti na krvácení během ruptury aneurysmatu se doporučuje profylaktická chirurgie k vypnutí aneurysmatu z krevního řečiště, pokud je indikováno.

  Rehabilitace a zotavení

  Rehabilitační opatření po odstranění aneuryzmatu závisí na typu provedeného zákroku, umístění patologie, jakož i na přítomnosti nebo nepřítomnosti komplikací..

  Obecná doporučení po operaci:

  • den po zákroku by měl být pacient pod dohledem lékaře;
  • získávání nootropních léčiv, diuretik a dalších podpůrných léčiv;
  • fyzická aktivita;
  • masáž;
  • použití fyzioterapeutických technik;
  • v průběhu roku je zakázáno provozovat kontaktní sporty a zvedat nad 3 kg;
  • s endoskopickou intervencí může pacient obnovit svůj obvyklý život 4-5 dní po operaci.

  Důležité! Je lepší podstoupit rehabilitaci ve specializovaných centrech, kde je k dispozici veškeré potřebné vybavení a kvalifikovaní odborníci.

  Diagnóza aneuryzmatu mozku

  Pomocí MRI, CT, angiografie je možné odhalit mezeru ve tvorbě a důsledcích pro mozkovou tkáň. Vyšetření odhalí umístění patologického procesu, podává informaci o přítomnosti krevních sraženin, dalších aneuryzmatech a jejich rozměrech, rychlosti průtoku krve v cévách, síle stlačení mozkové tkáně.

  Angiografie pomůže určit umístění aneuryzmatu

  Komprese intrakraniálních tkání

  Projevy nemoci do značné míry závisí na velikosti boule a jejím umístění. Velké aneuryzmy komprimují mozkovou tkáň, což vede k selhání oběhu. U pacienta se mohou vyskytnout křeče cév, které vedou k pravidelným bolestem hlavy až k migréně.

  Někteří si začínají všímat příznaků dysfunkce horních končetin, částečné ochrnutí, snížené citlivosti obličeje, ztráty sluchu, poruch zraku. Všechny tyto příznaky jsou způsobeny kompresí nervových kmenů..

  Pokud aneuryzma existuje dlouhou dobu, mohou se objevit příznaky nervové atrofie. Epileptické záchvaty jsou také časté, zejména v dětství. U vrozených arteriovenózních aneuryzmat u dětí je zaznamenán rozvoj kapky mozku, srdeční selhání, závažné poškození velkých cév..

  Druhy aneuryzmat

  Podle vnějších znaků a struktury vývoje se rozlišují 3 typy intrakraniálních aneuryzmat:

  Popište nám svůj problém nebo se podělte o své životní zkušenosti s léčbou této nemoci nebo požádejte o radu! Řekněte o sobě přímo tady na webu. Váš problém nezůstane bez pozornosti a vaše zkušenost někomu pomůže! Napište >>

  1. Saccular - kulatý vak s krví uvnitř připevněný ke stěně cévy základnou nebo nohou. Tento typ aneurysma se podobá berry visící z větve, proto se nazývá „berry“.
  2. Boční - má vzhled nádoru, který se nachází přímo na stěně cévy;
  3. Fusiform - nachází se v místě patologické vazodilatace zevnitř.

  V místě aneurysma jsou:

  1. Arteriální - vznikají v místech větvení arteriálních cév v důsledku jejich patologické expanze.
  2. Arteriovenózní - ovlivňují stěny žilních cév.

  Podle povahy původu se aneuryzma mozku dělí na:

  1. Exfoliační - aneuryzma se nacházejí přímo ve stěně cévy v důsledku její delaminace a úniku krve skrze trhliny.
  2. Pravda - vznikají uvnitř nádoby díky vyčnívající stěně.
  3. Falešný - vytvořený na vnější straně cévy ve formě dutého nádoru, zatímco krev do ní vstupuje prostřednictvím mikrotrhlin nebo otvorů ve zdi.

  Mozkové aneuryzmy se dělí podle jiných známek. Počet aneuryzmat je tedy mnohočetný nebo jednoduchý, podle povahy vzhledu - vrozený nebo získaný, ve velikosti - malý, střední a velký. Pokud aneuryzma vznikla na pozadí purulentní infekce, nazývá se mykotika.

  Malá odbočka do anatomie

  Krevní cévy jsou transportní linií pro krev, přenášející po celém těle látky a kyslík nezbytný pro život. V zásadě představují poměrně robustní trubici sestávající ze tří vrstev:

  1. Vnitřní vrstva je hladká a tenká. Toto je epitel, který chrání stěnu cévy před působením krevních složek.
  2. Druhou vrstvou je svalová tkáň proniknutá kolagenovými vlákny. Jedná se o nejsilnější vrstvu, která poskytuje pružnost a pevnost..
  3. Úkolem vnější vrstvy je ochrana a spolehlivá fixace krevních cév. Má volný povrch a skládá se z pojivové tkáně.

  Všechny cévy jsou rozděleny do tří skupin - tepny, žíly a kapiláry. Nebezpečí vyvíjející se aneuryzmy jsou postiženy dvě skupiny - tepny a žíly. Patologie je vyjádřena následovně - na stěně cévy se vytvoří výčnělek. Žilní aneuryzma je velmi vzácná a obvykle vrozená.

  Druhy Aneurysma

  Medicína rozlišuje mezi několika typy aneuryzmat. Jedna z nich je vytvořena v místě destrukce vnitřních tkání cévy, když v důsledku neustálého vstřikování krve vzniká bublina nebo vak, jehož dutina je ve spojení s cévou. Nazývá se to duchovní. Stává se to pouze na tepnách, nejčastěji na aortě.

  Jiný typ aneuryzmatu je tvořen skutečností, že patologicky změněná stěna cévy za stálého krevního tlaku se začíná natahovat. Taková aneuryzma se nazývá difúzní. Z hlediska vzhledu se podobá vřetenu, proto se nazývalo vřeteno. Podobně dochází k válcové aneuryzmě. Aneuryzma srdce je ztenčování a vyčnívání jeho stěny.

  Nejběžnější forma ve tvaru tašky. A právě ona je charakteristická pro mozkové cévy. Obvyklá lokalizace je na tepnách v dolní části lebky. Podle závažnosti a nebezpečí jsou všechny aneuryzmy rozděleny do tří skupin:

  • formace o průměru 11 mm je považována za malou změnu;
  • patologie střední závažnosti - od 11 mm do 2,5 cm;
  • velké jsou výstupky větší než 2,5 cm.

  Je Důležité Si Uvědomit, Vaskulitidy