Aneuryzma MPP u dětí a dospělých - co ohrožuje?

Datum zveřejnění článku: 09.16.2018

Datum aktualizace článku: 16/16/2018

Autor: Julia Dmitrieva (Sych) - praktikující kardiolog

Aneurysma MPP (zkratka MPP je zkratka - Atrial septum) je anomálie charakterizovaná tvorbou výčnělku v septum mezi síní. Týká se to drobných neřestí..

K této patologii dochází u dospělých a dětí, nemusí se projevit klinické příznaky po dlouhou dobu a může být zjištěna náhodou během objektivního vyšetřování instrumentů..

Čím déle tato patologická změna zůstává nediagnostikována, tím vyšší je pravděpodobnost negativních důsledků.

Vlastnosti nemoci

Hlavním diagnostickým kritériem pro aneuryzma síňového septu je velikost výčnělku větší než 10 mm. Diagnóza může být stanovena s velikostí vzdělání a menší než 10 mm na základě zjištěné hemodynamické poruchy (průtok krve), jakož i kombinací s jinými srdečními vadami (prolaps nebo vychýlení chlopní). Prognóza onemocnění je příznivá..

Při malých výčnělcích se nevykonávají speciální terapeutická opatření, protože neexistují hemodynamické poruchy. Na pozadí provádění preventivních doporučení týkajících se prevence rozvoje kardiovaskulární patologie neexistují žádná omezení, pokud jde o střední délku života pacientů s patologií.

Spontánní (spontánní) ruptura výčnělku je zaznamenána u 10% případů u dospělých, obvykle po myokarditidě nebo jiných srdečních onemocněních, která vyvolala pokles síly tkáně septum.

Vrozené srdeční onemocnění (CHD) ve formě aneuryzmy MPP je vzácné (méně než 1% případů u novorozenců). Stejně často se zaznamenává u chlapců a dívek. Samostatně se rozlišuje získaná patologie, která je diagnostikována u dospělých po srdeční patologii (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie)..

Jak se formuje?

V závislosti na původu se rozlišuje vrozená a získaná aneuryzma septa mezi síní. Vrozená anomálie se formuje již v dětství a získaná se vyvíjí v důsledku expozice provokujícím faktorům u dospělého.

Kongenitální

Tvorba aneuryzmy plodu má určité rysy. Lze jej kombinovat s porušením přerůstání ovariálních oken (zpráva v mezipatriálním přepážce), které zajišťuje vypouštění krve z pravého kruhu krevního oběhu doleva. Důvodem je skutečnost, že plíce dosud nevykonávají svou funkci..

Po prvním dechu se zapne pravý kruh krevního oběhu. Během prvních několika dnů nebo týdnů po narození se průměr oválného okénka zmenšuje, dochází k přerůstání (délka periody přerůstání oválného okénka je individuální pro každou osobu), na jejímž místě zůstává malá deprese. Pod vlivem různých příčin je proces hojení narušen, v důsledku čehož má pojivová tkáň menší sílu, kde se v průběhu času vytvoří výčnělek.

Spolehlivý důvod pro vývoj aneurysmatu zůstává nejasný.

Je zvýrazněno několik provokujících faktorů, mezi něž patří:

 • dědičná predispozice;
 • špatné návyky rodičů;
 • přenosné infekční nemoci během těhotenství (toxoplazmóza), vystavení nepříznivým vlivům prostředí (ionizující záření, toxiny).

Vrozená aneuryzma může mít izolovaný původ. Navíc se lokalizace oválných fosílií a výčnělků v septu často neshodují. Vývojový mechanismus je obvykle spojen s primárním porušením hemodynamiky v srdci, jehož důsledkem je vytvoření výčnělku v oblasti vysokého krevního tlaku.

Získáno

Mechanismus vývoje získané aneuryzmy septa zahrnuje oslabení tkáně septa, následované tvorbou výčnělku. Je to důsledek expozice provokujícím faktorům (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Mechanismus vývoje ve formě tabulky:

PůvodPatogeneze
Izolovaná vrozená anomálieVýčnělek je tvořen v důsledku hemodynamického poškození v dětství
Anomálie kombinovaná s malformacemi oválného oknaPorušení oválného zarůstání okna vyvolává vznik výčnělku
Získal AneurysmVyvíjí se u dospělých v důsledku oslabení tkáně septum, které vyvolává infarkt myokardu, myokarditidu, kardiomyopatii

Protože získaná aneuryzma septa mezi síní je ve většině případů výsledkem infarktu myokardu, dělí se na několik typů:

 • Akutní aneurysma - formace se vytvoří do 14 dnů po infarktu. Je doprovázeno zhoršením stavu osoby s horečkou, arytmií (zhoršený rytmus kontrakcí), zvýšením počtu leukocytů na jednotku objemu krve.
 • Subakutní aneurysma - anomálie se vyvine během 3-6 týdnů, výčnělek je důsledkem narušení procesu tvorby jizvy pojivové tkáně v oblasti mrtvých myokardiocytů. Je charakterizován postupným rozvojem srdečního selhání s dušností, zvýšenou únavou, otokem měkkých tkání s převahou lokalizace na nohou.
 • Chronická aneuryzma - tvorba výčnělku v septu mezi síní se objevuje v období delším než 6 týdnů a je doprovázeno postupným zvyšováním příznaků městnavého srdečního selhání.

Rozdělení na druhy umožňuje předvídat další průběh patologie a vybrat nejvhodnější terapii.

Co se stalo?

Síňový přepážka by normálně neměla mít zakřivení větší než 5 mm.

Pokud je tedy aneuryzma větší než tato velikost, může její vzhled vést k následujícím porušením:

 • Stlačení chlopňového aparátu - s lokalizací výčnělku ve spodních částech síňové stěny může být komprimován trikuspidální nebo mitrální ventil.
 • Nedostatečný odtok krve s neúplným vyprázdněním síně, zvýšený tlak v něm, což vede ke změně hemodynamiky v levé nebo pravé komoře.
 • Zvýšený krevní tlak v pravém kruhu krevního oběhu se zhoršením saturace kyslíkem v krvi a rozvojem hypoxie. Obvykle se vyvíjí v důsledku aneurysma kombinovaného s neúplnou fúzí oválného okna..
 • Tvorba krevních sraženin vyvolaných změnou průtoku krve v aneuryzmatu - krevní sraženiny se mohou odtrhnout, vstoupit do celkového krevního řečiště, ucpávat arteriální cévy s rozvojem závažných komplikací, mezi něž patří infarkt myokardu, mozková mrtvice.

Podle patogeneze důsledků se aneuryzma vyznačuje výtokem krve (obvykle v kombinaci s neuzavřeným oválným oknem) a bez ní (hemodynamika v srdci se mírně mění).

formuláře

V závislosti na směru vystupování se rozlišuje několik forem anomálií:

 • L-typ - průhyb směřuje doleva (směrem k levé síni).
 • Typ R - výčnělek je nasměrován doprava.
 • S-typ - výčnělek má tvar S, je současně částečně nasměrován do levé a pravé síně.

V závislosti na směru výčnělku může lékař předpovídat možný vývoj změn mitrální nebo trikuspidální chlopně.

Samostatně se rozlišuje forma aneuryzmatu kombinovaná s dalšími abnormalitami (defekty chlopně, defekt oválného okna). S tím jsou výraznější hemodynamické poruchy, zvyšuje se riziko komplikací a zesilují se také projevy rozvoje srdečního selhání..

Jak můžete mít podezření?

U malých aneuryzmat se často nepozorují žádné příznaky. Jak se formace se změnou hemodynamiky v srdci zvyšuje, mohou se objevit následující klinické projevy, které pomohou podezření na přítomnost patologie:

 • Tachykardie - zvýšení srdečních kontrakcí, které se častěji zaznamenává při vyčnívání do pravé síně.
 • Příznaky stagnace krve v malém kruhu, které se vyvíjejí bez ohledu na věk a jsou výsledkem kombinace s neúplnou fúzí oválného okna. Mezi ně patří dušnost, arytmie, cyanóza (cyanotické barvení) kůže, častý vývoj zánětu průdušek a plic.
 • Známky hemodynamických poruch, které se často rozvíjejí v dospívání a jsou vyvolávány růstem těla, změnou funkčního stavu endokrinního systému - zvýšená únava, výskyt pocitu nepohodlí v hrudi, arytmie, časté závratě.
 • Příznaky srdečního selhání u dospělých jsou dušnost, edém periferních tkání (hlavně se vyvíjí na nohou pozdě odpoledne), periodický mokrý kašel, který je v přírodě paroxysmální. Známky se obvykle objevují na pozadí vývoje subakutní nebo chronické aneurysmy po infarktu myokardu.

Výskyt známek změn ve fungování srdce a cév vyžaduje konzultaci s lékařem.

Diagnostika

Protože klinické projevy aneuryzmatu mohou být chybějící nebo nespecifické, patří hlavní role při identifikaci patologie k metodám objektivní diagnostiky:

 • Echokardiografie (echokardiografie) nebo ultrazvuk srdce je referenční výzkumná technika, která umožňuje vizualizovat septum a změny v něm. Možností je transesofageální echokardiografie (PE echokardiografie), která umožňuje vizualizovat minimální změny. Echokardiografie je předepsána pro novorozence, když lékař poslouchá zvuky srdce.
 • Dopplerografie - ultrazvukové vyšetření, při kterém jsou detekovány hemodynamické poruchy.
 • EKG (elektrokardiografie) - funkční studie srdce.
 • Počítačová tomografie - rentgenová zobrazovací technika ve strukturách srdce, má vysoké rozlišení.

Doktor také v případě potřeby předepíše jiné metody laboratorního, instrumentálního a funkčního výzkumu.

Jak zacházet?

Pokud se defekt vytvoří bez krevního výboje a také s výčnělkem menším než 10 mm, nejsou předepsána zvláštní terapeutická opatření. Při provádění obecných a dietních doporučení je pacient sledován kardiologem (dispenzární registrace).

V případě závažnějšího výčnělku je předepsána komplexní léčba, která zahrnuje lékovou terapii, chirurgický zákrok.

Léčba drogy

K léčbě lze použít léky několika farmakologických skupin:

 • Prostředky pro zvýšení krevního tlaku (kofein-benzoát sodný).
 • Draselné a hořečnaté přípravky, které zlepšují kontrakční funkci srdce (Pananginum).
 • Vitamínové přípravky s vysokým obsahem vitamínů B (Neurovitan).
 • Antiarytmika (Pananginum).
 • Srdeční glykosidy (digoxin).

Výběr léků a jejich dávkování provádí pouze ošetřující lékař.

Chirurgické ošetření

Hlavními lékařskými indikacemi operace jsou výrazné změny hemodynamiky (krevní výtok) a přítomnost dalších průvodních srdečních vad.

Průběh operace zahrnuje provedení několika fází:

 • Poskytněte přístup.
 • Vyříznutí změněných tkání.
 • Plast s uzavřením otvoru.

Před předepsáním chirurgického zákroku vylučuje lékař přítomnost absolutních (závažných, dekompenzovaných srdečních selhání) a relativních (věk dítěte, přítomnost akutních infekčních chorob, zhoršení chronické somatické patologie) kontraindikací.

Změna životního stylu

Udržování správného životního stylu je hlavním směrem úspěšné prevence kardiovaskulárních poruch, používá se také jako doplněk k léčbě.

 • Dostatečná fyzická aktivita k posílení srdce a cév s výjimkou nadměrného stresu.
 • Racionalizace režimu práce a odpočinku - každých 40 minut duševní práce se doporučuje přestávku. Spánek by měl být alespoň 8 hodin denně.
 • Odmítnutí špatných návyků u dospělých (kouření, systematické užívání alkoholu ovlivňuje krevní cévy a hemodynamiku, vyvolává zvýšený výčnělek).
 • Omezení účinků stresu, nadměrného duševního stresu.
 • Včasná detekce a léčba chronických patologií.

DŮLEŽITÉ! Dávkovaná fyzická aktivita půl hodiny denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulárních chorob až o 30%.

Strava

Implementace dietních doporučení umožňuje vyhnout se dalším onemocněním (diabetes mellitus, hypertenze), které mohou vyvolat komplikace, a také posílit tkáně síňového septa.

 • Omezení mastných, smažených potravin, sladkostí.
 • Odmítnutí alkoholických nápojů.
 • Zvýšení stravy rostlinných potravin (zelenina, ovoce) a libového masa (kuře, králík).
 • Častá konzumace potravin (nejméně 5krát denně) v malých porcích.
 • Večeře 4 hodiny před spaním.

Těhotenství a porod

Těhotenství je kontraindikováno v případě aneurysmatu v kombinaci s jinými defekty. V jiných případech se těhotná žena jednoduše zaregistruje u gynekologa a kardiologa. Předepisuje pravidelné srdeční testy (ECHO-KG, EKG).

Pokud byly během těhotenství zjištěny změny hemodynamiky - přirozený porod je kontraindikován (vysoké zatížení srdce), je předepsán císařský řez.

Možné komplikace

V přítomnosti patologie není vyloučen vývoj následujících komplikací:

 • Poruchy srdečního rytmu.
 • Tvorba krevních sraženin následovaná tromboembolií a ucpaných tepen (příčina mozkové mrtvice, infarkt myokardu).
 • Ruptura aneurysmu s ostrým porušením hemodynamiky (výtok krve mezi srdečními komorami).
 • Srdeční selhání.
 • Chronický pokles krevního tlaku.

Prevence a prognóza

Primární prevence se provádí u zdravých lidí, aby se zabránilo rozvoji získaných anomálií. Zahrnuje změny životního stylu (dostatečná fyzická aktivita, racionální režim práce a odpočinku, odmítnutí špatných návyků), jakož i provádění dietních doporučení (odmítnutí mastných, smažených potravin, konzumace zeleniny, ovoce a dietního masa)..

Pokud je dítěti diagnostikována výčnělek, musí být registrován u kardiologa, který sleduje dynamiku změn ve formacích. V tomto případě jsou preventivní opatření zaměřena na prevenci komplikací. Lékař určuje rozsah možného fyzického námahy pro dítě. Doporučuje se jednou ročně podstoupit rehabilitaci v sanatoriu, vyhnout se stresu, dostatek spánku.

Prognóza je obvykle příznivá. Malý výčnělek a absence dalších změn neovlivňují délku a kvalitu života. Včasná a adekvátní léčba závažnějších forem patologie zabraňuje rozvoji srdečního selhání.

aneurysm MPP kód pro ICD 10 u dětí

Defekt síňového septa - popis, příčiny, příznaky (příznaky), diagnostika, léčba.

Defekt síňového septa (ASD) - CHD se zprávou mezi síní. Statistiky: 7,8% všech CHD detekovaných u kojenců a 30% u dospělých; BC typu ostium secundum - 70%, ostium primum - 15%, sinus venosus - 15%; Lutembascheův syndrom představuje 0,4% všech případů ASD, kombinace ASD s prolapsem mitrální chlopně - 10–20%; převládající pohlaví je žena (2: 1–3: 1).

Kód pro mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10:

 • Q21.1 Defekt síňového septa

Etiologie: faktory, které tvoří CHD (viz Fallotův Tetrad).

Patogeneze • Velikost a směr výboje závisí na velikosti defektu a relativní poddajnosti komor. • U dospělých je pravá komora pružnější než vlevo, v důsledku tohoto výboje dochází z levé síně doprava • Malý výtok vede k mírnému přetížení pravého srdce a plicnímu tlaku tepna zůstává normální • Závažnost plicní hypertenze může být nevýznamná i při velkém výboji • Pouze ve vzácných případech se vyvíjí těžká plicní hypertenze, která vede k selhání pravé komory a výtok zprava doleva • Na rozdíl od DMS je výboj menší a ovlivňuje pouze pravé srdce.

Varianty ASD • Ostium secundum (sekundární defekty) jsou lokalizovány v oválné fosílii, jsou často mnohočetné, jsou spojeny s mnoha syndromy: Holt-Oramův syndrom (ASD typ ostium secundum v kombinaci s hypoplasií prstu), Lutembache syndrom (kombinace ASD se stenózou mitrální chlopně), kombinace DMPP s prolapsem mitrální chlopně atd. • Ostium primum (primární defekty) jsou obvykle velké, lokalizované ve spodní části septa, v místě připojení mitrálních a trikuspidálních chlopní, síňových a interventrikulárních septa. Jsou součástí otevřeného AV kanálu a často se kombinují s abnormální drenáží plicních žil, štěpením předního listu mitrální chlopně, mitrální regurgitací a Downovým syndromem. Defekty sinus venosus jsou lokalizovány v blízkosti úst nadřazené duté žíly a sinusového uzlu, často kombinované se slabým sinusovým syndromem, AB - uzlový rytmus a abnormální drenáž plicních žil.

Klinický obrázek

Stížnosti: dušnost, palpitace, únava při fyzické námaze, zpoždění ve fyzickém vývoji, časté infekce, paradoxní embolie.

Objektivně • Bledost kůže • Harrisonovy drážky - přemístění oblastí hrudníku v důsledku chronické dušnosti • Rozdělení I tónu s výraznou složkou trikuspidální chlopně • Výrazné pevné rozdělení II tónu (vyjádřeno - kvůli prodloužení doby vytlačení krve z pravé komory; pevné - z - vzhledem k tomu, že závislost žilního návratu na fázích dýchání je vyrovnána vypouštěním z levé síně) • Kliknutí exilu a měkkého systolického šelestu relativní stenózy plicní tepny v druhém mezikontálním prostoru vlevo od hrudní kosti • Někdy kvůli zvýšení průtoku krve trikuspidální chlopní, někdy nízkofrekvenční diastipální šelest proces hrudní kosti.

Instrumentální diagnostika

• EKG. Příznaky hypertrofie a přetížení levých oddělení as plicní hypertenzí - a vpravo. S ostium primum - prudká odchylka EOS doleva kvůli posunutí hypoplastické větve levé nohy jeho svazku dopředu. Různé varianty syndromu slabosti sinusového uzlu, AV blokáda. S defektem typu sinus venosus, síňového nebo AB rytmu.

• Jugulární flebografie: stejná amplituda vln A a V.

• Rentgenové vyšetření hrudníku. Posílení plicního vzoru. Rozšíření a nestrukturování kořenů plic, vyklenutí oblouku pravé síně a posunutí pravého kardiovaskulárního úhlu směrem nahoru. Při fluoroskopii - zvýšená pulsace kořenů plic (poměrně specifický příznak). Příznak „turecké šavle“ se současným abnormálním odtokem pravých plicních žil do nadřazené vena cava.

• Echokardiografie. Hypertrofie a dilatace levých oddělení as plicní hypertenzí - a vpravo. Vizualizace DMPP v Dopplerově a B - režimu. Odlišení od otevřeného oválného okna (anatomické uzavření druhého nastává nejpozději 2 roky života) - nestabilita vizualizace výboje v režimu barevného Dopplerova mapování a přítomnost listu v dutině levé síně. Diagnóza průvodních anomálií (abnormální drenáž plicních žil, chlopňové chlopně atd.). Stanoví se stupeň výtoku a poměr průtoku krve v minutách plic k systémovému (Qp / Qs). Dospělí provádějí ezofokardiografii. S intravenózním kontrastem pravých částí srdce - účinek negativního kontrastování (vytlačení kontrastního média proudem krve z levé síně).

• Radionuklidová angiocardiografie (metodou prvního průchodu nebo rovnováhou): registrace patologického výboje a jeho kvantitativní hodnocení, diagnostika souběžné abnormální plicní žilní drenáže a komorové dysfunkce.

• Sondování srdečních dutin •• Indikace pro podezření na plicní hypertenzi, před otevřeným srdečním chirurgickým výkonem a ke konfliktním klinickým údajům •• Pokud katétr může být veden z pravé síně doleva, nemůže to být samo o sobě známkou defektu síňového sept: někdy katétr je možné projít otevřeným oválným oknem •• Pro stanovení prognózy reverzibility plicní hypertenze se provádí vzorek s inhalací aminofylinu a kyslíku •• Vypočítá se poměr plicního minutového průtoku krve k systémovému (Qp / Qs) - referenční ukazatel množství výtoku.

• Pravá atriografie, angiopulmonografie: příjem kontrastu z pravého atria doleva; detekce doprovodné abnormální drenáže plicních žil.

Drogová terapie. U nekomplikovaných ASD, jako je ostium secundum, není profylaxe infekční endokarditidy obvykle prováděna. V případech ASD typu osteum primum, velkých defektů typu sinus venosus a kombinace ASD s defekty mitrální chlopně jsou antibiotika předepisována před a do 6 měsíců po nekomplikované chirurgické korekci. Při selhání pravé komory se předepisují diuretika.

Chirurgická operace

Indikace: poměr Qp / Q je 1,5 nebo více, defekty typu ostium primum, velké defekty typu ostium secundum, doprovodné hemodynamicky významné anomálie (abnormální drenáž plicních žil, mitrální stenóza atd.).

Kontraindikace: závažná doprovodná patologie, která ohrožuje život pacienta; terminální fáze selhání oběhu, ireverzibilní plicní hypertenze, poměr celkové plicní vaskulární rezistence k OPSS je 0,9 nebo více.

Metody chirurgické léčby. Endovaskulární korekce pomocí postranního knoflíku nebo se dvěma placenými zařízeními nebo Amplatzovým zařízením je proveditelná s centrálními defekty ne většími než 2 cm. Při absenci endovaskulární léčby jsou malé defekty šity v podmínkách kardiopulmonálního bypassu. V ostatních případech doporučují použití plastového DSP se syntetickou nebo autoperikardiální náplastí v podmínkách kardiopulmonálního bypassu.

Specifické pooperační komplikace • Syndrom slabosti uzlin (po korekci defektů typu sinus venosus) • AV - blokáda (po korekci defektů typu ostium primum) • V případě mitrální nedostatečnosti, která existovala před operací, se mohou příznaky po korekci ASD zhoršit • Fibrilace síní, která se objevila před operací, zpravidla po tom přetrvává.

Předpověď. V raném dětství je kurz benigní. Ve vzácných případech mohou těžké oběhové poruchy vést k úmrtí v prvních měsících života. Možné spontánní uzavření vady až do věku 5 let. Průměrná délka života bez léčby je 40 let. 5-15% pacientů zemřelo před 30. rokem věku. 10letá míra přežití - 90%, 20 - rok - 88%, 30 - rok - 67%; 40 - rok - 44%, 50 - rok - 25%, 60 - rok - 13%, 70 - rok - 7%. Více než 75% pacientů s velkými defekty umírá na jiné příčiny. U nekomplikovaných defektů typu ostium secundum je perioperační úmrtnost menší než 1%, mírně vyšší u defektů typu ostium primum, přičemž u druhých také vyžaduje protetiku nebo opravu mitrální chlopně..

Zkratky. Qp / Qs - poměr plicního minutového průtoku krve k systémovému.

ICD-10 • Q21.1 Defekt síňového septa

Aneuryzma síňových sept: příznaky, příčiny a léčba

Mechanismy vývoje anomálií a příčin

Aneuryzma síňového sept u novorozenců

Etiologie této anomálie nebyla dosud plně prozkoumána, a to navzdory skutečnosti, že termín „interatriální septum“ je zkráceně označován jako aneuryzma MPP..

Studující mechanismus vývoje a příčiny anomálního jevu identifikovali lékaři několik teorií. Aneuryzma síňového septa u novorozence způsobuje rozdílný názor mezi vědci. Jedna skupina tvrdí, že je spojena s genetickým faktorem, tj. Je to dědičná patologie, a druhá, že se abnormální poruchy vyskytly během vývoje plodu a mohly být způsobeny infekčními chorobami nastávající matky.

Pokud jde o mechanismus vývoje aneuryzmy síňového septa u dětí, lékaři popisují další velmi pravděpodobný proces. Během vývoje plodu se v této oblasti nachází oválné okno, které se krátce po narození dítěte uzavře. Pravděpodobně pod vlivem různých destabilizujících faktorů zůstává na místě tohoto okna slabá skvrna (ztenčená, ne hustá), která se začíná natahovat pod tlakem krevního proudu a vytváří abnormální výstupek, tj. Aneuryzma. Zavření okna příliš pozdě může také způsobit abnormální strukturu septa, což přispívá k vytvoření aneurysmatu.

U dospělých se abnormální výčnělek vyvíjí v důsledku předchozího infarktu myokardu. Rovněž nejsou vyloučeny nebezpečné účinky rozvoje aterosklerózy, arteriální hypertenze a kouření..

Na základě toho, co způsobilo abnormální jev, vyberte příslušný kód aneuryzmy síňového sept podle ICD 10. Například vrozené anomálie jsou ve skupině Q21 a následkem infarktu je I23.1.

Jak nebezpečný je abnormální jev?

Aneuryzma síňového septa

S vědomím, že oslabená část mezipatriálního septa se postupem času stává ještě tenčí a abnormální výčnělek se zvětšuje, ti pacienti, kterým je tato diagnóza dána, se začínají bát jejího prasknutí. Jiné typy aneuryzmat - v případě narušení jejich integrity skutečně ohrožují život člověka. V případě aneuryzmy síňového septa doktoři říkají, že všechno není tak nebezpečné. Mezera nebude mít vážný dopad na činnost myokardu, a ještě více - nepovede k jeho zastavení. Faktem je, že krevní tlak v tomto konkrétním segmentu orgánu není tak silný, aby vedl k fatálním následkům. Jediná věc, která se vytváří v místě prasknutí, je vada, ale pacienti s ní žijí bezpečně mnoho let.

Díky tomu všemu nemůže být nazvána neškodná anomálie. Hlavním problémem je, že aneuryzma umístěná v mezipatriálním přepážce může vést k tak nebezpečnému jevu, jako je embolická mrtvice. Důvodem je skutečnost, že v vyčištěném „vaku“ se tvoří krevní sraženiny. V případě prasknutí může částice vstoupit do mozku spolu s proudem krve, blokovat krevní cévu a způsobit mrtvici. Když dojde k prasknutí aneuryzmy, hrozí, že krevní sraženina vstoupí nejen do mozku, ale také do jiných orgánů, což způsobí například renální infarkt.

Klinický obraz nebezpečného stavu

Na samém začátku svého vývoje není anomálie doprovázena žádnými známkami a neprojevuje se. Dále jsou její příznaky nejčastěji spojeny s věkem:

 • od 1 roku do 3 let: měli byste věnovat pozornost vzhledu nějakého zpoždění ve fyzickém vývoji dítěte, nemusí mít čas na získání potřebné váhy, být příliš náchylní k virovým infekcím;
 • od 4 do 7 let: dítě nevydrží fyzickou námahu, stěžuje si na slabost, bolest na hrudi, zakrnělý růst. Bledá kůže, arytmie jsou pozorovány;
 • po 7 letech: děti tohoto věku také zaostávají ve fyzickém vývoji, může dojít ke zpoždění ve vývoji reprodukčního systému, bolesti na hrudi. Při poslechu lékař slyší charakteristické abnormality tichých systolických šelestů.
 • ostrá bolest na hrudi;
 • nepohodlí
 • zvýšená slabost;
 • neschopnost vyrovnat se s jakoukoli fyzickou námahou.

Diagnostické postupy a léčba abnormalit

Diagnostika aneuryzma síňového septa

Ultrazvukové vyšetření srdce a elektrokardiogram jsou dostatečné pro detekci abnormalit, může být také nutné CT vyšetření. Jednoduchá diagnóza umožňuje určit abnormální jev ihned po narození dítěte a mnoho žen se během těhotenství pomocí ultrazvuku dozví o takové odchylce v těle.

Abychom dospěli k závěru o tom, zda je nutné léčit aneuryzma síňového septa, a který pouze ošetřující lékař bude schopen na základě diagnostických výsledků. Pokud je detekován výčnělek nepřesahující 10 mm, lze pacientovi ukázat pouze dynamické pozorování. Pokud anomálie přesáhne přípustnou normu, může být provedena podpůrná léková terapie (jedná se o léky, které snižují krevní tlak, ředí krev, zlepšují metabolismus).

Pokud existuje riziko ruptury aneuryzmy MPP nebo rozvoje plicní hypertenze, může být rozhodnuto o chirurgickém zákroku.

Aneuryzma síňového septa

Aneuryzma síňových sept je poměrně běžná patologie, která se vyskytuje u dětí i dospělých. Mluvíme o zakřivení septa (výčnělku) v jedné ze stran. Je klasifikován jako malá abnormalita srdce, není považována za příliš nebezpečnou. Ve většině případů jsou pacienti s diagnostikovanou podobnou patologií jednoduše registrováni u kardiologa a nepodléhají žádné léčbě. Ale někdy je stále zapotřebí terapie.

Jaká je podstata choroby

Pokud mluvíme o aneuryzmě interatriálního septa u dětí, pak má v tomto případě vrozený charakter. V době, kdy je plod ve stadiu vývoje plodu, je v mezipatriálním přepážce malý otvor (okno). Po narození dítěte se zavře. To jsou ukazatele normy. Někdy se však stane, že po zavření okna v této oblasti se vytvoří nejtenčí část oddílu. Pod vlivem průtoku krve se ten začne natahovat a prochází zakřivením.

Pokud jde o důvody, které by mohly vyvolat vývoj aneuryzmy MPP u novorozence, rozhodně se nestudují. Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost patologie, patří dědičná predispozice ke srdečním onemocněním, nedostatečný příjem vitamínů plodu během jeho vývoje, vystavení plodu negativním faktorům zvnějšku, infekční onemocnění, která se u ženy během těhotenství vyvinula..

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě anomálie nijak neprojevuje, neovlivňuje fungování srdce a jeho čerpací funkci, není často vyžadována zvláštní léčba. Dítě bude jednoduše zaregistrováno u kardiologa, který bude systematicky podstupovat vyšetření a vyšetření. Lékař, který vyhodnotí stav pacienta, bude schopen poskytnout doporučení, která bude muset být v budoucnu dodržována.

Důležité! O vhodnosti léčby se rozhoduje v každém případě zvlášť. Vše bude záviset na výsledcích ultrazvuku, který lze použít k posouzení velikosti aneurysmatu. Pokud nepřesahují 10 mm, je taková patologie považována za prakticky bezpečnou. Pokud je výčnělek septa větší, pak lékař poskytne takovým pacientům samostatná doporučení.

Septální anomálie u dospělých

Pokud jde o aneuryzmu meziobratla septa u dospělých, má ve většině případů získanou povahu. Důvody nejsou zcela pochopeny, ale lékaři stále mají předpoklady založené na statistikách. Patří sem následující faktory:

 • slabost pojivové tkáně;
 • arteriální hypertenze;
 • ateroskleróza;
 • infarkt;
 • kouření, zneužívání alkoholu.

Dědičnost není vyloučena. Ne vždy je nemoc diagnostikována u člověka bezprostředně po jeho narození. Patologie se často vyvíjí v průběhu času. V závislosti na příčinách vývoje síňové septální aneuryzmy je její kód ICD 10 odlišný. Může to vypadat takto: I23.1 nebo I25.3.

Nejčastěji se aneuryzma MPP u dospělých stává důsledkem infarktu. V závislosti na tom se rozlišuje několik jeho forem:

 1. chronický - vyvíjí se přibližně 6 týdnů po MI. Ve svých projevech je podobný srdečnímu selhání;
 2. akutní - začíná se objevovat pár týdnů po infarktu myokardu. Je doprovázeno zvýšením tělesné teploty. Vyznačuje se poruchami srdečního rytmu. HF a leukocytóza jsou pozorovány;
 3. subakutní - objevuje se při zjizvení oblastí, kde došlo k infarktu. Vyvíjí se v období 3-6 týdnů po MI. Projevuje se dušností, palpitacemi, zvýšenou únavou.

Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto příznaků aneuryzmy MPP, měli byste se okamžitě poradit s lékařem. Po diagnóze bude lékař schopen dospět k závěru o proveditelnosti léčby.

Diagnostika bude spočívat v aplikaci standardních metod, které se v tomto případě vyznačují dostatečně vysokým informačním obsahem:

 • Ultrazvuk srdce;
 • elektrokardiografie;
 • CT a NRM.

Zajímavý! Velmi často je to přítomnost patologie ultrazvukem. Například je to tak, že ve velkém počtu případů diagnostikují aneuryzma MPP během těhotenství, zatímco před vyšetřením nemohla žena předpokládat přítomnost takové anomálie.

Pokud jde o léčbu aneuryzmy síňového septa, ošetřující lékař rozhodne o této otázce v každém případě zvlášť. Pokud je zakřivení menší než 1 cm, pacient nepotřebuje terapii. Pokud jsou ukazatele větší než 1 cm, budeme hovořit o terapii udržování léčiv. Spočívá ve stabilizaci tlaku, zlepšení metabolismu v myokardu a normalizaci srdeční frekvence.

Vlastnosti léčby nemoci

Chirurgický zásah bude relevantní v případech, kdy je zakřivení septa dostatečně velké, existuje riziko prasknutí. Poté se provede operace zaměřená na odstranění místa aneuryzmy MPP a na posílení zbývajícího místa pomocí speciálních materiálů. Následuje aplikace vlnitých švů.

Vzhledem k tomu, že hovoříme o otevřené operaci zahrnující celkovou anestézii, připojení osoby k přístroji se srdečními plicemi, je třeba poznamenat, že chirurgický zákrok nebude všem prokázán. Velké množství pacientů má pro takovou léčbu závažné kontraindikace..

Je třeba si uvědomit, že aneuryzmatický výstupek MPP může vést k četným komplikacím. Abyste tomu zabránili, měli byste si pamatovat některá preventivní opatření:

 • nouzové ošetření infekčních a nachlazení;
 • udržování zdravého životního stylu, prevence aterosklerózy;
 • kontrola krevního tlaku, bránící jeho prudkému zvýšení;
 • soulad s režimem dne, mírná fyzická aktivita.

Pokud se budete řídit těmito jednoduchými pravidly, můžete zabránit komplikacím patologie nebo snížit pravděpodobnost jejich vývoje na minimum.

Defekt síňového septa

Vlastnosti nemoci

Diagnóza aneurysmatu se stanoví, pokud je posun mezikardiálního septa větší než 10 mm. Ale někdy doktoři dělají takový verdikt s menším výčnělkem. Důvodem je nesprávný pohyb krve

Zohledňují se možné souvislosti s defekty již diagnostikovanými u pacienta, například vychýlení chlopně nebo prolaps

Pokud není narušen průtok krve, nevyužívejte léky ani fyzioterapii.

K zabránění možného výskytu kardiovaskulární odchylky stačí dodržovat preventivní pokyny. Při správné profylaxi se délka života pacientů nesnižuje. Aneuryzma síňového septa u dospělých může někdy prasknout spontánně (spontánně). To se děje u 10% pacientů, pouze pokud dříve přežili myokarditidu nebo jiné onemocnění, které významně oslabilo odolnost tkáně septum.

Vrozená síňová septická aneuryzma se u dětí objevuje velmi zřídka, u novorozenců ne více než 1%. Anomálie je u dětí stanovena bez ohledu na pohlaví. Srdeční onemocnění se často vyskytuje u dospělých, může to být důsledek dříve přenesených nemocí:

 • myokarditida;
 • infarkt myokardu;
 • kardiomyopatie.

Existují dva typy aneuryzmy síňového septa:

Vrozená malformace se objevuje s růstem plodu a má některé rysy. Možná její souvislost se špatným přerůstáním mezery ve stěně srdce (oválné okno), skrz ni proudí krev v pravém kruhu doleva. Děje se tak díky skutečnosti, že plíce plodu se dosud zcela nevytvořily, a přesto nejsou schopny splnit svůj účel.

Pravý kruh krevního oběhu začíná prvním dechem novorozence. Po několika dnech, nebo možná týdnech, v závislosti na dítěti, se oválné okno zmenší, na jeho místě zůstane jen malá deprese. Růst, vlivem různých faktorů, se může pokazit, což vede ke skutečnosti, že tkáň spojující mezioperační přepážku ztrácí svoji sílu. Při této pomstě v budoucnosti se vytvoří patologie.

Proč dosud nedošlo k vyboulení. Důvody, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj nemoci, zahrnují:

 • individuální kombinace normálních genů nebo dědičné predispozice;
 • přítomnost špatných návyků u budoucích rodičů;
 • citlivost těhotné ženy na infekční onemocnění (toxoplazmóza);
 • dopad škodlivých podmínek světa na budoucí matku.

Vrozená aneuryzmatická nemoc se může za těchto okolností vytvořit samostatně, místo, kde se nachází oválné okno, vada je na různých místech. V důsledku zhoršeného pohybu krve se účinek krevního tlaku stává nerovnoměrným v místě, kde je tlak vyšší, je vytvářen výčnělek síňového septa.

Získané onemocnění je důsledkem oslabení septa, což přispívá ke vzniku aneurysmatu.

Oslabení je způsobeno účinky jiných kardiovaskulárních chorob na člověka, jako je kardiomyopatie, myokarditida nebo srdeční infarkt. Aneurysm se může tvořit z následujících důvodů:

 1. Vrozená nezávislá patologie - objevuje se v důsledku zhoršeného průtoku krve v dětství.
 2. V kombinaci s nesprávnou fúzí oválného okna.
 3. Oslabení septa u dospělých s onemocněním srdce nebo cév.

Vzhledem k tomu, že získaná odchylka se objevuje v důsledku dříve přenesených nemocí, lze rozlišit několik typů:

 1. Akutní aneuryzma. Objevuje se po 14 dnech u lidí, kteří podstoupili infarkt. Diagnostikováno zvýšením počtu bílých krvinek v krvi, záchvaty horečky, zhoršeným srdečním tepem.
 2. Subakutní aneuryzma - po 3 až 6 týdnech se na místě jizvy mrtvé myokarditidy, kde došlo k nesprávné tvorbě pojivové tkáně, objeví výčnělek. Tento typ je doprovázen přepracováním, srdečním selháním, dušností, otokem, otoky jsou nejvíce postiženy..
 3. Chronická aneuryzma - abnormalita se objeví po 6 týdnech. Hlavními příznaky tohoto projevu onemocnění jsou: neschopnost srdce pumpovat krev v množství, které tělo potřebuje pro plné fungování.

Rozdělení patologie na různé typy umožňuje určit, jak se bude nemoc vyvíjet a jakým způsobem je nejlépe léčena.

Komplikace

Pokud je velikost aneuryzmatu velká, mohou díky ní vzniknout tyto odchylky:

 • arteriální hypotenze (nízký krevní tlak);
 • arytmie;
 • srdeční selhání prvního stupně.

Obvykle se objevují u dětí v adolescenci a u starších lidí.

Nebezpečnější komplikací aneurysma je prasknutí meziobratla septa v místě výčnělku. Přes to, že to zní velmi děsivě, takový jev nevede okamžitě k smrti. Na místě ruptury se vytvoří defekt, který následně ovlivňuje práci srdce (způsobuje srdeční selhání, arytmie).

U dětí a dospívajících může dojít k prasknutí MPP v místě zakřivení, pokud

 • Velká aneuryzma.
 • Dítě dostává nadměrnou fyzickou námahu. Obzvláště pokud začali náhle. Například dítě vedlo sedavý životní styl, přeskočilo hodiny tělesné výchovy a poté začalo navštěvovat sportovní sekci bez předchozí přípravy.
 • Vyvinul špatné návyky (kouření, pití alkoholu, zneužívání energie).
 • Má vážné nutriční problémy (jí hodně rychlého občerstvení, jídla s vysokým obsahem škodlivých přísad, odmítá jíst normální jídlo).
 • Teenager neustále chybí spánek (chodí v noci na diskotéky nebo se připravuje na test).
 • Má nadváhu.

Častěji, za účelem vyvolání prasknutí přepážky, kombinace několika faktorů z výše uvedeného.

U dospělých je MPP roztržena v místě aneuryzmy ze stejných důvodů jako u dětí a také:

 • kvůli emočnímu stresu při práci;
 • kvůli stárnutí.

Existují důkazy, že starší lidé s aneuryzmou MPP mají zvýšené riziko krevních sraženin.

Komplikace

Objemový výboj je zvláště nebezpečný pro dospělé. Po napnutí se vadná zóna zvětšuje a může prasknout. Mezera nekončí tragickým výsledkem. Hemodynamické poruchy spojené s krevním oběhem, klinické projevy nebyly pozorovány. Známky ruptury MPP jsou rozmazané:

 • přetrvávající nepohodlí v srdci;
 • dušnost a slabost;
 • srdeční selhání.

To je velmi vzácné. U dětí nemoci neprogreduje tak rychle jako u dospělých, ale množství krve vstupující do pravého kruhu se může několikrát zvýšit. Se špatným průtokem krve a zhoršenou pneumonií je možný tragický výsledek. V 10% případů existuje možnost revmatismu, sekundární pneumonie.

Léčba

Úplné zmírnění stavu je možné pouze provozními prostředky. Nikdo se však neodváží zasahovat do kardiovaskulárního systému tak radikálně bez dobrého důvodu.

V počátečních stádiích, pokud neexistují žádné příznaky a pacient se cítí normálně, je indikováno dynamické pozorování. Každých 6 měsíců provádějí diagnostiku, což trvá 2–5 let.

Pokud nedochází k „pohybu“, nejsou detekovány žádné příznaky, není nutná terapie. Vada je považována za variantu klinické normy..

Přítomnost projevů nebo zhoršení anatomické poruchy naznačuje potřebu chirurgického zákroku. Ale v tomto případě to nikdo neprodleně neprovádí, pokud nedojde k plicnímu edému, městnavému srdečnímu selhání nebo jiným naléhavým nebo nebezpečným podmínkám.

Chirurgické ošetření je předepsáno podle plánu. A až do této chvíle byla prokázána stabilizace polohy pacienta pomocí lékařských metod. Aby byla zajištěna úspěšnost operace (pokud to můžete říci, rizika jsou vždy přítomna).

Antiarytmický. Pro zastavení srdečních abnormalit

Malé kurzy, s opatrností.
Antihypertenzivní. Ke snížení krevního tlaku

Ne vždy se zvyšuje, protože léčba těmito látkami se provádí podle potřeby.
Kardioprotektory. Riboxin, dětský. Chcete-li obnovit metabolické procesy v myokardu, odstranit narušenou kontraktilitu, posílit stěny orgánu.

Samotná operace spočívá v umělém uzavření, sešívání anatomické vady. Považuje se za rutinní zákrok, nepředstavuje pro praktického lékaře srdce žádné potíže.

Provádí se dvěma způsoby. První je břišní chirurgie s pitvou hrudníku. Druhým je zavedení nástrojů pomocí malých vpichů do femorální žíly.

Endoskopická (endovaskulární) varianta je jemnější, ale vyžaduje vybavení a přesnost od specialisty.

Období rehabilitace trvá od 2 měsíců do roku. U dětí je zotavení rychlejší díky dobrému metabolismu a celkové mládí všech tělesných systémů.

Pokud jde o dospělé. Doporučujeme se v některých bodech omezit:

 • Přestaňte kouřit, alkohol a psychoaktivní látky úplně.
 • Také nepijte drogy sami a bez doporučení lékaře. Žádné, včetně léků proti bolesti, protizánětlivé. Až po perorální antikoncepci.
 • Minimalizujte fyzickou aktivitu až do úplného zotavení. Poté dávku podejte na základě tělesné zdatnosti a individuálních schopností.
 • Spát alespoň 7 hodin denně. Kromě toho by asi třetina zbytku měla být v období do 23:00, to je nejvýhodnější doba.
 • Systematicky navštěvujte kardiologa, aby zhodnotil aktuální stav. Nejedná se o omezení, ale spíše o doporučení. Aby se zabránilo komplikacím, které se vyvinou v pozdním období.

Lidové prostředky jsou přísně zakázány. Nepomohou. Protože je problém příliš závažný. Neztrácejte čas ani alternativní medicínou, jako je homeopatie, jedná se o pseudo-pomoc.

Příznaky

Projevy závisí na stupni porušení, na individuálních vlastnostech těla a částečně na věku pacienta.

U malých velikostí neuzavřeného oválného okna nejsou žádné projevy vůbec. Pacienti nepociťují žádné nepohodlí..

Dítě je aktivní, normálně se vyvíjí, nedochází k žádným objektivním odchylkám od strany zdraví.

V každém okamžiku se však může patologický proces aktualizovat a projevit se jako hrozivé známky, komplikace.

V jiných případech je klinický obraz přítomen, ale není specifický. Rodiče mohou připsat abnormality intrakraniálnímu tlaku, alergiím, dysbióze a dalším procesům raného věku.

 • Dušnost. Frekvence pohybu se zvyšuje. To však lze pozorovat pouze s cíleným měřením. NPV dosahuje 40 a výše, což znamená porušení normální výměny plynu. Důvod může být nejen v srdci, ale také v plicích. Mělo by být chápáno podrobněji..
 • Slabost. Dítě je letargické, ospalé. Odpočívá více než obvykle. Možná je to rys těla v prvních dnech. Zdravotní stav se však s věkem nezmění, což by mělo rodiče varovat. Možné patologie srdečních struktur.
 • Náladovost. Další varianta. Projevuje se jako neustálý pláč bez zjevného důvodu. To je základ pro konzultace s pediatrem.
 • Podvýživa. Dítě nemůže jíst. K nadechnutí je nutné časté přestávky v krmení. To není normální, znamená to narušení dodávky kyslíku.
 • Bledost kůže. Po celém těle. Stín se také mění ve sliznicích, což je jasně vidět na příkladu dásní.
 • Není dostatečně rychlý přírůstek hmotnosti. Je způsobeno nízkou výživou tkání, sníženou rychlostí ukládání tuku a nedostatečným metabolismem ve svalových vláknech..
 • Totéž platí pro růst. Dítě zaostává za vrstevníky ve fyzickém vývoji. Jak patologie postupuje, je to zřejmé. Pokud se provádí ošetření, odchylka se vyhladí.
 • Možné kongestivní procesy v plicích. Projevují se jako častá pneumonie nebo bronchitida téměř od prvních dnů života.
 • Protože základem onemocnění je nedostatečná aktivita plicního oběhu, trpí dýchací systém. Proto jsou charakteristické porušení. Tato skutečnost může být výchozím bodem při kvalifikovaném hodnocení stavu malého pacienta..

Ne vždy je srdeční onemocnění u dětí detekováno v prvních týdnech a dokonce i letech existence patologie.

U přibližně čtvrtiny lidí je vada nalezena mezi 16 a 25 lety. V této době je snazší diagnostikovat anatomickou vadu, kterou může pacient vyprávět o zdraví.

V tomto okamžiku však odchylka existuje po celá desetiletí, protože se ukazuje, že je opomíjena.

 • Dušnost. Vizitka není uzavřena oválné okno. Doprovází pacienta neustále, téměř nikdy neprochází. V klidu, umírněný, umožňuje normální relaxaci. S menší fyzickou aktivitou se zintenzivňuje a vede k generalizovaným hemodynamickým poruchám, včetně utrpení mozku. Odpovědnosti za rudy mohou být komplikované, stejně jako domácí práce.
 • Žal. S neznámým původem, slabým, je někdy nemožné je přivázat k srdečním problémům. Jsou krátkodobé, trvají maximálně minutu, častěji i méně. Symptom chybí u poloviny lidí.
 • Bledost kůže. Někdy. Pacient vypadá jako vosková postava. U hemodynamických poruch dochází průběžně. Zvýšené pocení. Hyperhidróza. Bez souvislosti s fyzickou aktivitou.
 • Slabost, ospalost, rychlá únava i při malé aktivitě, významný pokles výkonu. Je také nemožné plnit povinnosti domácnosti. Astenie je způsobena nedostatečným přísunem mozkových struktur krví a živinami..
 • Ze stejných důvodů se objevují závratě, závratě (neschopnost navigace ve vesmíru) a nevolnost. Zřídka zvracení.
 • Udušení. Extrémní stupeň narušení výměny plynu. Ne vždy se tak stane. Posiluje v náchylné poloze. Může se vyvinout v důsledku plicního edému nebo srdečního astmatu..
 • Mdloby. Synkopické podmínky jsou vysvětleny prudkým poklesem výživy mozku. Negativní prognostický moment. Označuje potřebu urgentní chirurgické léčby..

Příznaky jsou nespecifické. Lékaři položili otázku v otázce po důkladném posouzení stavu osoby.

Patologické ošetření

Konzervativní terapie se používá pouze v případech, kdy je potvrzen vývoj chronické patologie. Předepisujte léky, které normalizují krevní tlak, regulují fungování srdečního svalu.

Pokud jde o léčbu v subakutní nebo akutní formě, musí lékaři reagovat rychle. Existuje riziko prasknutí srdečních svalů.

Pacientům je zobrazen chirurgický zákrok na otevřené srdeční chlopni. Během procedury odborníci používají přístroj, který zajišťuje kardiopulmonální bypass.

Typ operace závisí na velikosti zakřivené přepážky. Během procedury se odstraní zvětšené části aneuryzmy. Používají se umělé materiály používané k vyztužení, nanášejí se vlnité švy.

Terapeutická terapie závisí na tom, jak starý je pacient. Pokud je však zásah chirurga nevyhnutelný, lékaři doporučují souhlas. Na operačním stole může být pacient jakéhokoli věku - dítě, teenager nebo dospělý.

Předpověď

Chcete-li zabránit tomu, aby se onemocnění zhoršilo, měli byste pravidelně chodit s dítětem u místního pediatra a kardiologa. Je také nutné pravidelně provádět ultrazvuk a provádět EKG. Tato opatření vám umožní kontrolovat dynamiku onemocnění a podniknout včasná opatření, aby se minimalizovaly možné komplikace..

Obecně je prognóza takové anomálie příznivá. Patologie neovlivňuje vývoj dítěte a málokdy způsobuje nepohodlí. Ruptura aneurysmu je diagnostikována u 10% pacientů. Navíc míra přežití po operaci je asi 80%.

Mnoho rodičů, kteří se setkali s tímto problémem, se obává, že dítě navštěvuje hodiny tělesné výchovy a sportovní sekce. Povolení pro tento druh školení by měl udělit kardiolog. Odborník rozhoduje na základě výsledků vyšetření s přihlédnutím k velikosti anomálie a doprovodným změnám v práci srdce.

Prevence je relevantní pouze v době plánování a porodu dítěte. Nastávající matka by měla sledovat své zdraví, podstoupit nezbytná vyšetření a provést vhodné testy k detekci infekcí. Zejména je třeba brát ohled na ty, jejichž příbuzní trpí srdečními chorobami.

Během těhotenství je důležité několikrát podstoupit ultrazvuk plodu. Musíte také zapomenout na špatné návyky ve formě kouření a pití alkoholu.

V prvním trimestru by se mělo udělat vše pro to, aby se předešlo chorobám infekční povahy (ARVI nebo chřipka). K tomu je důležité jíst správně, chodit denně a minimalizovat čas strávený na přeplněných místech..

Příznaky anomálií u dospělých

Pokud se jedná o vrozenou anomálii, projeví se příznaky až po určitou dobu. Patologie je obvykle detekována blíže k 30 rokům. Mechanismus jeho formování v průběhu života není zcela objasněn. U žen je v období těhotenství zakřivení MPP často detekováno náhodou. V zásadě se vyvíjí v důsledku vysokého krevního tlaku, když se při tlaku na stěny cévy deformují a napnou. Mezi důvody jsou jmenovány:

 • infekce
 • zánět
 • degenerativní vaskulární léze.

V klasickém případě je výskyt alarmujících příznaků způsoben zátěží srdce způsobenou zvětšením pravé komory. Pacient si stěžuje:

 • na závratě;
 • slabost;
 • těžká dušnost;
 • otoky na nohou;
 • cyanóza (cyanóza) na rtech prstů způsobená křečemi kapilár;
 • broncho-plicní nemoci.

Léčba

I přes vývoj moderní medicíny je léčba AMP u dětí možná pouze chirurgicky.

Použití léčebného cyklu pomocí léků nedává požadovaný výsledek. Lze jej použít pouze ke zmírnění intenzity příznaků.

Současně je chirurgický zákrok možný pouze pomocí moderního přesného vybavení, které není v každé nemocnici, ale pouze na kardiologických klinikách nebo v mezinárodních kardiocentrech.

Proces léčby pomocí chirurgie se skládá z několika fází:

 1. Hrudník pacienta je pitván, což umožňuje přístup k srdci.
 2. Dítě je připojeno ke stroji plicního srdce.
 3. Srdce se zastaví.
 4. Plastové odstranění výčnělku části stěny síňového septa.
 5. Spuštění srdce.
 6. Šití.

Po chirurgickém zákroku je pacient sledován odborníky nejen během svého pobytu v nemocnici, ale i několik let po operaci.

Příčiny

Hlavním faktorem jsou intrauterinní malformace. Mohou být spontánní nebo související s genetickými chorobami, jako je Downův syndrom a další. Jde o zvláštní otázku..

Kromě toho se v přítomnosti chromozomálních defektů často vyskytuje skupina srdečních vad..

Pokud jde o náhodné náhody, hlavní roli hrají negativní faktory ovlivňující matku.

Radiační pozadí, špatná výživa, stresové hormony uvolňované v důsledku fyzického nebo psychoemocionálního přetížení, kouření, vliv ethanolu (alkoholu) a dalších okamžiků tohoto druhu.

ASD není sekundární vada, protože na negativních faktorech, které ovlivňují pacienta po narození, nezáleží.

Klinický obraz podle věku

U novorozenců je průběh aneuryzmy bez vypouštění krve skrytý. Příznaky v přítomnosti patologického zkratu:

 • Plačtivost;
 • Odmítnutí krmení;
 • Plakat;
 • Podváha;
 • Časté mělké dýchání;
 • Modrá kůže (tvář může být červená od pláče);
 • Horečka (odráží obecnou reakci dítěte na malátnost).

U dětí a dospívajících je onemocnění, které není doprovázeno výtokem krve, asymptomatické. V přítomnosti zkratu jsou charakteristické následující projevy:

 • Pomalý fyzický vývoj;
 • Dušnost;
 • Cvičení nesnášenlivosti;
 • Stížnosti na šití bolestí v srdci, pocit přerušení a bušení srdce;
 • Epizody ztráty vědomí;
 • Nespavost;
 • Cyanóza rtů, špička nosu, prsty.

Příznaky a stížnosti u dětí často chybí i při zkratu.

U dospělých je klinika určena kardiopulmonální nedostatečností, která se vyvíjí po mnoho let, často v kombinaci s jinými srdečními chorobami. Příznaky

 • Dušnost;
 • Rychlá únava;
 • Bolest za hrudní kost;
 • Cvičení nesnášenlivosti;
 • Bolest v pravé hypochondrii;
 • Otok nohou;
 • Povrchová dilatace žíly.

Asymptomatický průběh je také typický pro dospělé, a to navzdory přítomnosti krevního výtoku, protože vada v septu může být zanedbatelná (2-3 mm).

Léčba a životní styl pro aneuryzmu MPP

Aneuryzma síňového septa, která není komplikována otevřeným oválným otvorem, nevyžaduje zvláštní terapii. Léky se používají, pouze pokud aneurysma způsobuje těžkou hypotenzi, arytmie nebo srdeční selhání..

Léky na komplikace aneuryzmatu

PatologieSkupina lékůPříklady léčiv
HypotenzeHypertenzivníRegulton, Gutron, benzoát sodný kofein
Mírné srdeční selháníPodpora léků draslíkem a hořčíkemPananginum, draselný a hořečnatý asparaginát, Doppelherz
Vitaminové doplňky skupiny BNeurovitan, Neurobion, B - 50, B komplex, Neuromultivitida
ArytmieAntiarytmikaVerapamil, Anaprilin, Rhythmylene

Léky k léčbě mírného srdečního selhání spojeného s aneuryzmou

Starší pacientům se také doporučuje, aby užívali ředidla krve (např. Aspirin), aby se snížilo riziko trombózy..

Děti a dospívající obvykle předepisují vitamíny a léky s draslíkem a hořčíkem ke zlepšení funkce srdce, pokud se u nich vyskytnou počáteční příznaky srdečního selhání..

Velká aneuryzma nebo defekt, který nastane po jeho prasknutí, lze napravit chirurgicky. Ve většině případů však může chirurgie způsobit více škody než samotné onemocnění. Lékaři rozhodují o potřebě chirurgického zákroku pouze jako krajní řešení.

Z hlediska života: pro pacienty s aneuryzmou MPP se doporučuje fyzikální terapie a aktivní životní styl, aby se zabránilo vzniku nadváhy a posílil srdeční sval. Špatné návyky by měly být vyloučeny, zejména u dospívajících. Také člověk nemůže být příliš nervózní. Pro stres, vezměte Valerian nebo Hawthorn okamžitě..

Pokud nechcete brát vitamíny v tabletách, přidejte do své stravy více zdravých potravin:

Výrobky obsahující vitaminy B.Luštěniny, obiloviny, mléko a mléčné výrobky, játra, hovězí maso, vejce, ořechy, vepřové maso.
Potraviny, které mají hodně draslíku a hořčíkuBanány, avokádo, vodní melouny, meruňky, třešně, broskve, hrozny, švestky, pomeranče, mandle, vlašské ořechy, arašídy, vejce, hovězí maso, pohanka, mléko, sušené meruňky, ovesné vločky, kakao, čokoláda.

Shrnutí: Aneuryzma MPP je nebezpečné srdce. Pokud je zakřivení malé, neovlivní to vůbec život pacienta. Je-li aneuryzma rozsáhlá, lze komplikace, které vyvolává, snadno odstranit podle doporučení ošetřujícího kardiologa..

Jak identifikovat patologii?

Pro stanovení diagnózy lékař vyhodnotí soubor příznaků, které pacienta trápí, sbírá rodinnou anamnézu (aby se určila možnost dědičného faktoru) a provede vizuální vyšetření pacienta.

Kromě toho budou vyžadovány následující studie:

 • Ultrazvuk hrudníku. Umožňuje detekovat přítomnost aneuryzmatu, určit velikost srdce;
 • EKG. Umožňuje určit typ a umístění patologie;
 • MRI skenování Umožňuje určit stav srdečních cév, stupeň rozvoje aneurysmatu.

To je nezbytné k objasnění diagnózy, posouzení stavu průtoku krve v srdci.

Vrozené vady srdečního septa (Q21)

Nezahrnuje se: získaná vada srdečního septa (I51.0)

Koronární sinusová vada

Neobydlený nebo konzervovaný:

 • oválná díra
 • sekundární otvor (typ II)

Venózní sinusová vada

Společný atrioventrikulární kanál

Endokardiální defekt v srdeční základně

Primární defekt síňového septa (typ II)

Defekt komorového septa se stenózou nebo plicní tepnou, aortální dextropozicí a hypertrofií pravé komory.

Vada aortálního septa

Eisenmengerova vada

Vada septa (srdce) NOS

V Rusku byla Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (ICD-10) přijata jako jediný regulační dokument, který zohledňuje morbiditu, příčiny odvolání veřejnosti k lékařským zařízením všech oddělení a příčiny smrti..

ICD-10 byl zaveden do praxe ve zdravotnictví v celé Ruské federaci v roce 1999 na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví Ruska ze dne 05.27.97. Č. 170

WHO plánuje zveřejnění nové revize (ICD-11) v roce 2007 2017 2018 rok.

Diagnóza, jak rozlišit nemoci podle klinických projevů?

Jediným spolehlivým způsobem, jak rozlišit patologické procesy s podobnými příznaky, je provedení instrumentálního vyšetření.

Již při úvodním jmenování však odborník předkládá hypotézy týkající se pravděpodobné příčiny porušení.

Jaké projevy vede kardiolog:

 • Bolest Vyjádřený syndrom je atypický pro defekt síňového septa, častěji vůbec neexistuje, proto se přítomnost symptomu může stát informativní diferenciální moment.
 • Arytmie. Závažnost tachykardie, dalších jevů je také minimální. Ačkoli může být přítomna odchylka, není pro klinickou prezentaci klíčová..
 • Dýchavičnost, problémy s plicní aktivitou. Hlavní bod, který má být vyhodnocen. Přítomnost závažného porušení takového plánu naznačuje myšlenky na ASD. Po instrumentální diagnostice je hypotéza potvrzena nebo vyvrácena..
 • Defekt síňového septa u novorozence je detekován echokardiografií. Tato metoda je ve většině případů dostatečná. Dostatek zběžné inspekce k prokázání skutečnosti.
 • Kromě toho lze podle indikací provést MRI. To však nestačí. Velikost oválného okna neoznačuje závažnost procesu, je třeba provést funkční testy. U dětí je obtížné je provést.

Je Důležité Si Uvědomit, Vaskulitidy