Mozková aneuryzma

Ze všech patologií mozkových cév je aneuryzma považována za nejnebezpečnější. S ním je spojeno 5 až 15% mrtvic. Toto onemocnění je malá formace na krevní cévě. Roste poměrně pomalu díky plnění krví. Vzdělávání v průběhu času začíná rozdrtit okolní mozkovou tkáň. Ruptura mozkových aneuryzmat je významnou hrozbou, protože to má za následek krvácení. Toto onemocnění se vyvíjí u zástupců různých věkových kategorií. Častěji je však diagnostikována u dospělých. Zástupci krásné poloviny lidstva jsou náchylnější k mozkové aneuryzmě než muži. Ohroženi jsou lidé ve věku 30 až 60 let..

Příznaky mozkové aneuryzmy

Ve většině případů není tento stav doprovázen výrazným klinickým obrazem, který vede k náhlému přerušení vzdělávání. V důsledku toho se zvyšuje riziko mrtvice a dokonce i smrti. Je třeba říci, že aneuryzma malých rozměrů po dlouhou dobu se necítí, dokud nedosáhne kritické hodnoty. Po prasknutí se může taková patologická formace objevit znovu a znovu prasknout. Abychom tomu zabránili, měli bychom znát jeho charakteristické projevy. Malá aneuryzma mozku má tedy následující příznaky:

 • únava;
 • časté záchvaty závratě;
 • fotofobie;
 • rychlý pokles zrakové ostrosti;
 • problémy s řečovým aparátem;
 • znecitlivění jedné strany obličeje nebo poloviny těla;
 • záchvaty nevolnosti a zvracení.

Klinický obraz nemoci závisí více na umístění formace. Její příznaky však často nejsou tak zřejmé, jako když dojde k prasknutí mozkové aneuryzmy. Proto je obvykle tento patologický stav diagnostikován náhodou nebo během rutinního vyšetření.

Hlavní příznaky aneuryzmy mozkové aorty

Jakmile formace dosáhne dostatečně velké velikosti, začne mít vliv na blízké struktury, tkáně a nervové kmeny. To se projevuje řadou příznaků. Aneuryzma mozkové aorty tedy zahrnuje následující projevy, které jsou pro ni charakteristické:

 • rozšířené zornice;
 • bolest v očních bulkách;
 • snížení dolního víčka;
 • strabismus;
 • křeče
 • ztráta nebo zkreslení zorných polí;
 • ostrá slabost v nohou.

Dochází k poklesu sluchu a ostrému pískání v uších. Obecně platí, že aortální aneuryzma mozku má příznaky podobné příznakům cévní mozkové příhody nebo poruchy oběhu. Pokud se vyskytne alespoň několik výše uvedených podmínek, znamená to, že je třeba kontaktovat odborníka. Pouze on dokáže správně rozpoznat příznaky mozkové aneuryzmy. Včasná intervence lékaře pomůže vyrovnat se s nemocí, přičemž se zabrání vážným následkům.

MedGlav.com

Lékařský adresář nemocí

Aneurysm. Příčiny, příznaky a léčba aneuryzmat.

ANEURYSM.


Aneurysm (z řeckého. Aneuryno - expand) - omezená expanze tepny, vyčnívající její zeď.
Existují 2 typy aneuryzmat.

 • Pravá aneurysma,saccular aneurysm - výstupek celé stěny cévy, vytvořený všemi jeho vrstvami.
  Pravá aneuryzma se může objevit ve všech tepnách: aneuryzma aorty, cerebrálních cév, srdce, periferních cév, ale nejčastěji se vyvíjí v aortě. Objevuje se také žilní aneuryzma..
 • False Aneurysms - vada vnitřní a střední vrstvy stěny cévy, výstupek z její vnější vrstvy.
  Falešné aneuryzmy, které se vyvíjejí s defektem (vředem) stěny tepny, a nejčastěji jsou traumatické, jsou tvořeny krví, která se vlnila do okolní tkáně, když se tepna praskla nebo zranila. Kolem rozlité krve se tvoří stěny - tvoří se aneurysmální vak, který má zprávu s poraněnou tepnou a současně s ní pulzuje. Postupně může aneuryzma vybuchnout.

Příčiny.

 • vrozené abnormality krevních cév,
 • genetické abnormality,
 • poranění hlavy, poranění,
 • nádor,
 • ateroskleróza,
 • hypertenze,
 • infekce,
 • cévní onemocnění,
 • ukládání cholesterolových plaků na stěny krevních cév.

Mnoho z těchto příčin platí také pro jiné formy aneurysmatu..

Důvody Neurotická aorta jsou:

 • změna stěny s aterosklerózou,
 • hypertonická nemoc,
 • aortální vrozené vady,
 • syfilitická léze jeho stěn,
 • poranění břicha a hrudníku,
 • někdy po infarktu myokardu.

Rozšíření aorty během její aneuryzmy může zachytit celý obvod aorty (tzv. Vřetenovitá aneuryzma) nebo pouze její část (sakulární aneuryzma).

Periferní cévní aneuryzma vzniká:

Klinické příznaky.

Rozšíření aorty během její aneuryzmy může zachytit celý obvod aorty (tzv. Vřetenovitá aneuryzma) nebo pouze její část (sakulární aneuryzma).

Aortální aneuryzma se nejčastěji vyvíjí ve své počáteční, hrudní části. Vývoj je velmi pomalý, během několika let si pacienti často nestěžují dlouho. Postupem času však narůstající výčnělek začíná komprimovat okolní orgány - další krevní cévy v hrudní dutině, nervy, dýchací krk, jícen.
Objevují se různé bolestivé jevy: kašel, bolest na hrudi, dušnost.
S předčasným a nesprávným ošetřením aortální aneuryzmy se její stěna ztenčí, což může vést k prasknutí aorty a fatálnímu krvácení.

Aneuryzma srdce se vyskytuje jako komplikace infarktu myokardu, zranění a myokarditida.

Jakákoli z forem aneuryzmatu může být asymptomatická, v oblasti jejího výskytu se může objevit pocit mačkání a mravenčení. kvůli tlaku aneuryzmy na sousední struktury. Když se aneuryzma protrhne, je v oblasti lokalizace aneuryzmatu ostrá ostrá bolest, která zvyšuje slabost až do ztráty vědomí v důsledku ztráty krve..
Průběh nemoci do značné míry závisí na životních podmínkách: nejškodlivější během aneuryzmy aorty jsou fyzický stres, emoční a fyzický stres, který přispívá ke zvýšení krevního tlaku.

Diagnostika.

V lékařské praxi jsou aneuryzmy obvykle detekovány náhodou..
Aneuryzma lze detekovat pomocí:

 • Aortografie, rentgen nebo ultrazvuk.

Nejúčinnějším způsobem diagnostiky mozkové aneuryzmy je:

 • Angiografie krevních cév, Doppler a počítačová tomografie.

Aneurysma srdce je identifikována

 • EKG, echokardiografie (echokardiografie).
 • Rentgenem hrudníku lze detekovat aneuryzma umístěná na přední stěně komory (vlevo).

ZPRACOVÁNÍ ANEURISMU.

Léčba aneuryzmat je hlavně chirurgická.
Léčba aneuryzmy aorty také závisí na stupni jeho lokalizace a nebezpečí..
Pokud jsou však v počátečním stadiu detekovány aneuryzmy, v některých případech se provádí konzervativní léčba, aby se zastavila progrese nemoci.

 • je vyžadován přísný odpočinek,
 • pravidelné sledování krevního tlaku,
 • léčba by měla být zaměřena na základní onemocnění (ateroskleróza, syfilis),
 • je nutné pravidelně brát léky, které snižují krevní tlak a zabraňují vzniku arytmií,
 • poskytovat pacientovi fyzický a duševní klid.

Traumatické aneuryzmy jsou nutně podrobeny chirurgickému ošetření - obvazování poraněné cévy nebo obnova zdi jejím šitím.

Aneuryzma mozkových cév! Trochu vyboulení je velká mrtvice!

Aneuryzma cévy je lokálním patologickým výčnělkem stěny, doprovázeným lokální expanzí tepny. Velikost výčnělku se může postupně zvyšovat bez jakýchkoli příznaků. Existují 2 možné varianty patologického průběhu: nádorové s vývojem neurologického deficitu a apoplexie, spojené s mezerou ve vzdělávání a rozvojem závažných komplikací. Diagnóza je založena na studiu stížností pacienta, externích vyšetřovacích údajů a počítačového nebo magnetického rezonance. Hlavní metodou léčby mozkové aneuryzmy je provádění operací ve formě okluze nebo vnějšího ořezávání.

obecná informace

Při studiu pouze případů souvisejících s klinicky projevenými patologiemi prevalence dosahuje 0,01%. Avšak při provádění neinvazivních technik pro vyšetřování mozkových cév dosahuje detekce aneuryzmat mozkové tepny u lidí starších 50 let 3%. Pokud má pacient rizikové faktory, může toto číslo dosáhnout 20-30%. V malém počtu případů je nemoc vrozená a může být detekována v dětství.

Stěna arteriální cévy se obvykle skládá ze 3 vrstev: vnitřní, svalové a vnější. Pokud je některá z nich poškozena v důsledku zvýšeného krevního tlaku uvnitř tepny, dochází k postupnému rozšiřování vrstev, což vede k vytvoření výčnělku stěny. Nejčastěji jsou pozorovány patologické změny ve větvení tepen, což je spojeno s přítomností turbulentního průtoku krve v těchto oblastech. V tomto ohledu se ve vertebrobasilární pánvi vytvářejí výčnělky a místa vypouštění předních a středních mozkových cév.

Aneurysm je obvykle rozdělen do tří částí: kupole, tělo a krk. Krk je místem výčnělku a skládá se ze 3 vrstev podobných cévě. Kopule je reprezentována pouze vnitřní vrstvou, díky níž je tenká a odolná proti roztržení.

Patologická formace

Příčiny aneuryzmat mozkové tepny jsou dobře známy. Lékaři rozdělují všechny faktory do dvou skupin: modifikovatelné a nemodifikovatelné. Mezi tyto patří:

 • genetická predispozice - existují dědičné varianty onemocnění, jejichž výskyt je spojen s defektem proteinů pojivové tkáně;
 • průvodní dědičná onemocnění: autozomálně dominantní polycystická ledvina, Marfanův syndrom, neurofibromatóza typu 1, Klinefelterův syndrom atd.;
 • věk a pohlaví osoby, maximální frekvence detekce takových formací v mozkových cévách je 50-65 let stará, incidence u žen je vyšší než u mužů.

Skupina modifikovatelných faktorů zahrnuje:

 • kouření a pití;
 • arteriální hypertenze, včetně hypertenze;
 • použití léků, které zvyšují aktivitu sympatického nervového systému;
 • dlouhodobé nekontrolované užívání perorálních kontraceptiv.

V procesu léčby musí být eliminovány modifikovatelné patologické vývojové faktory. To snižuje riziko relapsu a vzniku závažných komplikací ve formě hemoragické mrtvice nebo kómatu.

Druhy aneuryzmat

V závislosti na době výskytu se izoluje vrozená a získaná aneuryzma mozkových cév. Vrozená forma patologie se utváří in utero a je spojena s jakýmkoli vývojovým defektem nebo negativním dopadem faktorů prostředí. Má zpravidla malou velikost a nemá tendenci se dále zvyšovat. Získané možnosti zahrnují všechny případy, které jsou identifikovány v dospělosti a jsou spojeny s patologiemi těla a modifikovatelnými rizikovými faktory..

Výklenky cévní stěny mohou mít odlišný tvar: kruhový nebo vřetenovitý. Vaskulární formace mohou mít několik komor, což je spojeno s vícenásobným rozvrstvením cévní stěny a je 50krát běžnější.

Aneuryzma může být lokalizována na jakékoli tepně: přední nebo střední mozkové, vnitřní karotidě a cévách vertebrobasilární pánve. U 10–20% pacientů je při provádění MRI nebo CT vyšetření více aneuryzmat na jedné nebo více tepnách.

Velikost formací je různá:

 • miliary - do 3 mm;
 • malý - od 4 do 10 mm;
 • střední - od 11 do 15 mm;
 • velký - od 16 do 25 mm;
 • obří - více než 25 mm.

Bez léčby se může zvýšit jakýkoli typ mozkové aneuryzmy. To je doprovázeno ztenčením jejich stěny a zvýšeným rizikem prasknutí..

Klinické projevy

Symptomy mozkové aneuryzmy se liší v závislosti na typu kurzu: jako nádor nebo apoplexie.

Varianta podobná nádoru je zaznamenána v těch případech, kdy se rozměry výčnělku cévní stěny postupně zvyšují a dosahují gigantických rozměrů. Všechny klinické projevy jsou spojeny s tlakem aneurysmatu na strukturu mozku. Nejčastěji dochází ke kompresi kavernózního sinu a oblasti vizuální křižovatky.

Pacient má pozvolný pokles zrakové ostrosti a ztrátu jednotlivých polí. Při dlouhodobé patologii je možná atrofie zrakového nervu. Při absenci léčby se rozvíjí slepota. Porážka struktur kavernózního sinusu se projevuje ve třech klinických variantách:

 1. Patologie trigeminálního nervu, charakterizovaná bolestí podél jeho větví. Tento nerv inervuje oblast obličeje a rozděluje se na tři samostatné větve - okružní, maxilární a mandibulární. Při velkých velikostech vzdělávání může být bolest rozptýlená, ale jednostranná..
 2. Paresis III, IV a VI páry kraniálních nervů, které jsou okulomotorem. Pacient má strabismus, dvojité vidění, zhoršenou konvergenci pohledu.
 3. Kombinace dvou předchozích syndromů.

Nejčastěji se aneuryzma projevuje apoplexií - prasknutím její stěny. Před tím neexistují žádné klinické příznaky. Někdy si mohou pacienti stěžovat na bolest čela a přechodné poškození zraku.

Příznaky ruptury aneuryzmat

Když aneuryzma praskne, dojde k silné bolesti hlavy. Syndrom bolesti může být lokální nebo difúzní v závislosti na velikosti protrženého výčnělku. Současně s bolestmi hlavy dochází při opakovaném zvracení k nevolnosti, což nepřináší úlevu. Při vyšetřování pacienta se odhalí meningální symptomy: přecitlivělost na jakékoli dráždivé látky (světlo, zvuky a dotyk s kůží), ztuhlý krk atd. Po krátké době člověk ztratí vědomí, až do rozvoje kómatu. U pacienta se mohou vyskytnout epileptické záchvaty a duševní poruchy až po psychózu. Při subarachnoidálním krvácení vede hromadění krve ke stlačování mozkových tepen, což způsobuje ischemii nervové tkáně. Cévní mozková příhoda a aneuryzma spolu úzce souvisejí - při prasknutí cévního výčnělku je možné ischemické nebo hemoragické poškození mozku a také jejich kombinace.

K krvácení do mozku dochází u 40% pacientů. Pacienti mají výrazné mozkové příznaky (bolesti hlavy, zvracení, meningální symptomy), ke kterým je přidán fokální neurologický deficit ve formě zhoršeného pocitu, motorických funkcí, vidění atd. Vnitřní tlak se zvyšuje s krvácením do komor, možným přemístěním mozku a smrtí osoby.

Povaha a závažnost fokálních neurologických příznaků závisí na místě vzniku. Pokud je výčnělek umístěn ve větvi krční tepny, dochází hlavně k poškození zraku. Poškozením přední mozkové tepny pacient odhalí narušení pohybů v nohou a mentální odchylky od dezorientace jedince k psychóze. Ruptura aneuryzmy střední mozkové tepny je doprovázena parézou nebo ochrnutím paže a nohy, která je doprovázena poruchami řeči.

Porážka vertebrobasilární pánve je doprovázena narušeným polykáním, změnami řeči a chůze. Kromě toho existuje paréza svalů obličeje a narušená citlivost v důsledku poškození jádra obličeje a trigeminálního nervu. Pokud je aneuryzma umístěna v tepnách mimo dura mater, nejsou pozorována krvácení v lebeční dutině..

Diagnostická opatření

Aneuryzma aorty a cerebrálních cév jsou často asymptomatické a jsou diagnostikovány během vyšetření z jiného důvodu. Na začátku diagnózy sbírá lékař stížnosti, anamnézu onemocnění a identifikuje modifikovatelné a nemodifikovatelné rizikové faktory. Neurologické příznaky jsou detekovány při vyšetření pacienta.

Jak diagnostikovat patologii s asymptomatickým průběhem? K identifikaci cévního výčnělku se používají zobrazovací metody: zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie s angiografií. Tyto metody mají řadu funkcí:

 1. Nejčastěji se provádí zobrazování magnetickou rezonancí s angiografií. Používá se jako screening aneuryzmat u lidí s rizikovými faktory. Důležitými výhodami jsou jeho neinvazivita a absence rentgenové expozice pacienta.
 2. Počítačová tomografie v angiografickém režimu má vysokou citlivost a specificitu, což minimalizuje riziko falešných výsledků. Tento postup, i přes jeho vysokou přesnost, se nedoporučuje pro detekci milárních výčnělků.
 3. Digitální subtrakční angiografie (DSA) je „zlatý standard“ pro detekci aneuryzmat o průměru menším než 3 mm. Vzhledem k invazivnosti postupu, použití kontrastních látek a široké škále kontraindikací se nepoužívá pro screening.

Pokud existuje podezření na cévní aneuryzma a její rupturu, ale v případě, že nedochází ke změnám CT a MRI, lze na pacientovi provést bederní punkci. Pomocí laboratorních diagnostických metod je detekována volná krev v mozkomíšním moku.

Diferenciální diagnostika se provádí u různých onemocnění. V průběhu apoplexie je nutné vyloučit epileptický záchvat, přechodný ischemický záchvat a ischemickou mrtvici, stejně jako infekční meningitidu. V případě nádorových symptomů zahrnuje diferenciální diagnostika intrakraniální nádory, cystické formace a intracerebrální abscesy.

Chirurgická operace

Účinná léčba mozkových aneuryzmat je možná pouze pomocí chirurgického zákroku. Pacienti s nevybuchlým výčnělkem tepen jsou operováni, pokud existuje riziko prasknutí:

 • průměr formace je více než 7 mm;
 • přítomnost výčnělků divertiklů nebo jejich nepravidelného tvaru;
 • boční uspořádání;
 • dvojí dominance výšky kupole vzhledem k průměru tepny;
 • vzdělání vychází z lodi v tupém úhlu;
 • během šesti měsíců se velikost aneuryzmatu zvýšila o více než 0,75 mm;
 • výskyt nových neurologických příznaků;
 • těsný kontakt mezi stěnou aneuryzmy s dura mater, kostními strukturami a jinými cévami;
 • množný charakter aneuryzmat;
 • přítomnost v historii prasknutí cévních výčnělků atd..

V případech, kdy velikost aneuryzmatu nepřesahuje 3 mm a nehrozí žádné riziko ruptury, je pro pacienta stanoveno dynamické pozorování. Kromě toho se po 6, 12 měsících a každé 2 roky v budoucnosti provádějí kontrolní studie. Pokud pacient odmítl operaci, provede se pozorování podle podobného schématu.

O otázce hospitalizace s následnou neurochirurgií se rozhoduje individuálně. Kromě velikosti vaskulární formace se bere v úvahu i věk pacienta, pohlaví, doprovodná onemocnění a špatné návyky.

Léky jsou indikovány v období před operací, v jejím průběhu a také po operaci. Hlavním cílem léčiv je předcházet komplikacím po léčbě.

Druhy operací

Eliminace mozkové aneuryzmy je možná pomocí dvou chirurgických zákroků: ořezávání a endovaskulární embolizace. Každá metoda má své vlastní indikace..

Druhy mozkové aneurysmové chirurgie

Endovaskulární embolizace se provádí v následujících případech:

 • věk pacienta je přes 60 let;
 • lokalizační formace v tepnách vertebrobasilární pánve nebo v oblasti jeskynní oblasti;
 • doprovodná závažná somatická patologie.

Oříznutí mozkových aneuryzmat je indikováno v následujících případech:

 • věk do 60 let;
 • aneuryzma lze dosáhnout konvenčním chirurgickým přístupem;
 • velké formace;
 • přítomnost trombotických hmot uvnitř výstupku vaskulární stěny;
 • potřeba provádět kombinované chirurgické zákroky.

Embolizace aneuryzmatu spočívá v intravaskulární injekci zvláštního stentu, který blokuje jeho lumen. To zajišťuje zastavení průtoku krve v patologické části cévy a zabraňuje jeho prasknutí nebo tvorbě krevních sraženin..

Ořezávání se provádí malým mikrochirurgickým přístupem v lebce, kterým je do oblasti změněné cévy vložena kovová svorka, pomocí které je aneuryzma sevřena. Je důležité si uvědomit, že po oříznutí je pacient vystaven postižení a šance na relaps zůstává. V tomto ohledu je doporučenou léčebnou metodou endovaskulární chirurgie aneuryzmat mozkových tepen pomocí embolizace..

Konzervativní léčba

Pacient je také léčen bez chirurgického zákroku. Zahrnuje dodržování obecného režimu a terapeutické stravy č. 10. Výživa by měla být bohatá na bílkoviny, vitamíny a minerály. Smažené, uzené a mastné potraviny jsou ze stravy odstraněny. Zvyšujte spotřebovanou zeleninu, ovoce, ořechy, mléčné výrobky, nízkotučné maso a ryby.

Následující drogy se používají z drog:

 • Clopidogrel - je antiagregační látka. Předepisuje se týden před operací a používá se do 3 měsíců po operaci. Umožňuje zabránit rozvoji trombózy na zavedeném stentu. Lékaři doporučují použití současně s kyselinou acetylsalicylovou.
 • Ticagrelor je analog klopidogrelu. Používá se půl hodiny před operací a 3 měsíce po jejím dokončení. Používá se k intoleranci a kontraindikacím klopidogrelu.
 • Heparin a nadroparin lze použít po dobu 3-5 dnů po operaci ve formě subkutánních injekcí. Zabraňte rozvoji trombózy.
 • Po endovaskulárních intervencích je pacientům předepsán Nimodipin ve formě tablet. Lék se používá k prevenci křečových tepen mozku po rozvoji subarachnoidálního krvácení.
 • Vancomycin, cefuroxim a cefazolin mohou během ořezávání zabránit antibakteriálním infekcím. Jmenován před operací.
 • V pooperačním období jsou předepisována nesteroidní protizánětlivá léčiva - ketoprofen, nimesulid, diklofenak atd. Snižují závažnost bolesti a usnadňují stav pacienta.

Jakékoli léky lze použít pouze podle pokynů lékaře. Všechny z nich mají určité kontraindikace, jejichž nedodržení může vést k vedlejším účinkům..

Komplikace patologie

Důsledky ruptury mozkové aneuryzmy jsou rozděleny do dvou hlavních skupin: ty spojené s jeho rupturou a vznikající v souvislosti s léčbou. V případě narušení integrity stěny cévního výčnělku se mohou vyvinout následující komplikace:

 1. Hemoragická cévní mozková příhoda, která se vyznačuje převahou mozkových příznaků ve formě bolesti hlavy, nevolnosti a zvracení, jakož i meningálních příznaků. Jako terapie se provádí chirurgický zákrok k odstranění volné krve.
 2. Subarachnoidální krvácení, vedoucí ke stlačení mozkové tkáně a jeho přemístění v oblasti velkého otvoru lebky. To je plné poškození nervových center v mozkovém kmeni, což může vést k úmrtí pacienta..
 3. Komorové krvácení vede k prudkému zvýšení intrakraniálního tlaku a může způsobit mozkový edém. V tomto případě je pacientovi zobrazen pohotovostní chirurgický zákrok pro vypuštění komorového systému a instalaci bočníku. Krev koagulovaná v komorách vytváří více krevních sraženin, což ztěžuje léčbu.
 4. Ischemická cévní mozková příhoda vyplývající ze křečí nebo stlačení mozkových cév. V tomto případě má pacient výrazné fokální neurologické příznaky ve formě parézy, ochrnutí končetin, zhoršené citlivosti kůže, poruch řeči atd..
Důsledky prasknutí aneuryzmy

Negativní komplikace léčby se projevují následujícími stavy:

 1. Alergické reakce na rentgen a jiné použité drogy. Závažnost alergií - od kopřivky a dušnosti po Quinckeho edém a anafylaktický šok.
 2. Ischemické změny v nervové tkáni centrálního nervového systému spojené s kompresí arteriálního lože.
 3. Vývoj trombózy větví mozkových cév, které mohou způsobit cévní mozkovou příhodu a zvýšit závažnost příznaků.
 4. Edém mozkové tkáně s jejím přemístěním a kompresí vitálních struktur.
 5. Infekční komplikace, které se vyvinuly v důsledku připevnění bakteriální infekce v rozporu se sterilitou během chirurgického zákroku.
 6. Poruchy citlivosti, sluchu a řeči při poškození částí mozku.

Aby se předešlo komplikacím spojeným s prasknutím aneuryzmatu a léčbou, měla by být diagnóza a léčba prováděna s příslušnými klinickými doporučeními..

Rehabilitační opatření

Rehabilitace po prasknutí aneuryzmatu tepen, které živí mozek, vyžaduje zdlouhavý výcvik. Nejčastěji používaná fyzioterapeutická cvičení, masáže, stejně jako kurzy s psychologem a logopedem. Míra zotavení je zobrazena všem pacientům..

Fyzioterapeutická cvičení jsou zaměřena na odstranění neurologických deficitů ve formě parézy a ochrnutí. S výrazným omezením pohyblivosti končetin nebo jeho úplnou nepřítomností se provádí pasivní ohýbání paží a nohou pomocí specialisty v pohybové terapii. Taková cvičení mohou obnovit neuromuskulární spojení a zajistit postupný návrat kontroly nad pohyby. Pokud má pacient parézu, tj. Částečné snížení svalové síly, může provádět aktivní pohyby. Cvičení se nejprve provádí bez břemene, v pozdější rehabilitační době však pacient pracuje se simulátory. U pravidelných tříd po dobu několika měsíců je možné částečné nebo úplné navrácení pohybů. Další pozitivní účinek je pozorován při terapeutické masáži, která uvolňuje svalové křeče a zlepšuje krevní oběh v nich..

Při poruchách řeči způsobených poškozením mozkových struktur jsou na prvním místě povolání s logopedem. Specialista pracuje s pacientem na zvuku, začíná jednoduchými cviky a postupně je komplikuje. Kromě toho se provádí masáž hlasovou terapií s cílem normalizovat tón svalů zapojených do tvorby zvuků. Všichni pacienti jsou vystaveni návštěvě psychologa nebo psychoterapeuta.

Příbuzní pacienta se často obávají, jak dlouho může zůstat v nemocnici? Během rehabilitačního procesu pacient často potřebuje neustálý lékařský dohled. V mírných případech onemocnění s včasnou léčbou může být pacient propuštěn po 3-4 týdnech. V tomto případě se opatření pro zotavení provádí ambulantně a doma. Pokud má pacient závažné komplikace ve formě hemiparézy a zhoršené funkce vnitřních orgánů, může hospitalizace trvat až 6 měsíců a více.

Možnosti prevence

V tomto ohledu odborníci identifikují řadu doporučení, která mohou zabránit rozvoji patologie:

 1. Odstraňte špatné návyky: kouření, pití alkoholu a drog.
 2. Je nutné léčit arteriální hypertenzi a neustále sledovat hladinu krevního tlaku.
 3. Výživa by měla být racionální se snížením příjmu soli. Z potravin by měly být vyloučeny všechny mastné, slané, uzené, se spoustou koření a koření.
 4. Pravidelné cvičení, především kardio, vám umožní udržovat vysokou úroveň zdraví.
 5. V případě diabetes mellitus a dalších somatických onemocnění je nutné kontrolovat jejich průběh a dodržovat jmenování ošetřujícího lékaře.

Pokud máte bolesti hlavy nebo neurologické příznaky, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nepříjemné pocity mohou skrýt pravděpodobnost vzniku intracerebrálního krvácení, mrtvice atd..

Předpověď

Kolik lidí žije s aneuryzmou mozku?

Průměrná délka života závisí na velkém počtu faktorů: věk, přítomnost doprovodných nemocí, počet vaskulárních formací. Kromě toho je důležité načasování odhalení nemoci a rozsah vzdělání..

Když je detekována miliarya formace a je prováděna protidoštičková terapie (Aspirin, Clopidogrel), míra přežití pacientů dosahuje 100%. V těchto případech se velikost aneuryzmatu nezvýší a riziko trombózy je minimální. Při diagnostice patologie s velkým výčnělkem se šance na přežití postupně snižuje. Formace nad 10 mm mají tendenci k prasknutí na pozadí zvýšeného krevního tlaku a psychoemotivního stresu, a proto vyžadují chirurgický zásah.

Po neurochirurgické léčbě výstřihem je člověk vystaven postižení. Důvodem je skutečnost, že instalace kovového klipu nezabrání opětovnému vytvoření aneurysmatu a rozvoji jeho trombózy. U těchto pacientů platí pracovní omezení..

Mozková aneuryzma

Aneuryzma mozkových cév - co to je?

Aneuryzma mozkových cév je expanze jedné nebo více cév mozku. Tento stav je vždy spojen s vysokým rizikem úmrtí nebo zdravotního postižení pacienta v případě, že dojde k prasknutí aneuryzmy. Ve skutečnosti je aneuryzma vyčníváním cévní stěny, ke kterému dochází v určité oblasti mozku. Aneurysma může být vrozená a může se rozvíjet po celý život. Poškozuje však integritu krevních cév a často vede k mozkovým krvácením. Právě oni nesou hlavní hrozbu nejen pro zdraví, ale také pro lidský život. Typicky k prasknutí aneuryzmatu dochází u lidí ve věku 40–60 let.

Protože diagnóza mozkových aneuryzmat je spojena s určitými obtížemi, je skutečný stupeň její prevalence v populaci poměrně obtížné určit. Statistiky jsou však takové, že na 100 000 lidí má 10–12 z nich aneuryzmu. Pitevní pitvy ukazují, že aneuryzma, která nevyvolala prasknutí mozkové tepny, nebyla diagnostikována v 50% lidského života. Objevují se náhodou, protože nedávají žádné příznaky..

Nicméně hlavní hrozbou aneurysma byla a zůstává prasknutí cév s mozkovým krvácením. Tato situace vyžaduje naléhavou lékařskou péči, která není vždy účinná. Závažné statistiky jsou takové, že na pozadí subarachnoidálního krvácení zemře téměř 10% pacientů téměř okamžitě, dokonce předtím, než jim lékaři mají příležitost poskytnout jim první pomoc. Dalších 25% lidí umírá první den a až 49% umírá během prvních tří měsíců po krvácení do mozku. Souhrnem smutného výsledku lze říci, že frekvence úmrtí na pozadí prasknutí mozkové aneuryzmy se rovná 69%. K smrti pacientů navíc dochází častěji v prvních hodinách nebo dnech po mozkové katastrofě..

Navzdory vysokému vývoji lékařské vědy zůstává chirurgie jedinou metodou léčby mozkových aneuryzmat. I přesto však neposkytuje 100% ochranu před smrtí. Riziko úmrtí osoby náhlým roztržením aneuryzmy ve srovnání s rizikem smrti během nebo po operaci však zůstává 2-2,5krát vyšší.

Pokud jde o země, kde jsou nejčastější mozkové aneuryzmy, jsou v tomto ohledu lídrem Japonsko a Finsko. Pokud se obrátíme na pohlaví, pak lidé trpí touto patologií 1,5krát méně často. U žen se gigantické výčnělky vyskytují třikrát častěji. Aneuryzma je pro ženy v pozici velmi nebezpečná.

Což vede ke vzniku mozkové aneuryzmy?

Vedoucí kauzativní formaci aneuryzmatu lze nazvat narušení struktury kterékoli vrstvy cévní stěny, z nichž tři jsou: intima, média a adventitie. Pokud tyto tři membrány nemají žádné poškození, pak v nich nikdy nevznikne aneuryzma.

Důvody, které vyvolaly její vzdělání, zahrnují:

Zánět meningitidy v minulosti - meningitida. Na pozadí samotné choroby je poměrně obtížné identifikovat příznaky aneurysmatu, protože lidský stav zůstává vážný. Po léčbě meningitidy mohou defekty zůstat na stěnách cév mozku, což následně povede k vytvoření aneurysmatu.

Poranění hlavy, která způsobují stratifikaci cévních stěn.

Přítomnost systémové choroby. Nebezpečí je bakteriální endokarditida, neléčená syfilis a další infekce, které pronikají do krevních cév mozku průtokem krve a poškozují je zevnitř..

Některá vrozená onemocnění (Marfanův syndrom, tuberkulózní skleróza, Ehlers-Danlosův syndrom, systémový lupus erythematosus, vrozená polycystická ledvinová choroba a další).

Autoimunitní onemocnění, která způsobují poškození tepen.

Jiné příčiny, včetně: mozkové amyloidní angiopatie, maligních nádorů, které nemusí být nutně lokalizovány v mozku.

Dědičností se aneuryzma mozkových cév nepřenáší, ale může se vyskytnout na pozadí nemocí, na které má osoba predispozici. Mezi taková onemocnění patří například hypertenze, ateroskleróza, některé imunitní a genetické patologie..

Co může být aneuryzma mozkových cév?

Existuje několik typů klasifikace mozkových aneuryzmat, z nichž každý má své vlastní klasifikační kritérium. Po určení, která aneuryzma má pacient, je možné zvolit účinnou léčbu a provést nejpřesnější prognózu.

Druhy cévní aneuryzmy v závislosti na jejich tvaru.

Aneurysm je sakrální. Tato aneuryzma je častější než ostatní, pokud vezmeme v úvahu pouze mozkové cévy.

Vřetenovitá aneuryzma. Nejčastěji se tvoří na aortě, ale v mozku se zřídka vyvíjí. Aneurysm má válcový tvar a způsobuje poměrně rovnoměrné rozšíření cévní stěny.

Aneurysm je stratifikovaný. Má podlouhlý tvar a je umístěn mezi vrstvami, z nichž se skládá stěna nádoby. Nejčastěji se taková aneuryzma vyskytuje také na aortě, což je vysvětleno mechanismem jejího vzniku. Tvoří se za přítomnosti defektu v intimitě, kde krev postupně vstupuje. To vede ke stratifikaci stěny a vytvoření dutiny. V cévách mozku není krevní tlak tak vysoký jako v aortě, takže tento typ aneuryzmy se zde zřídka vyskytuje.

Typy vaskulární aneuryzmy v závislosti na jejich velikosti. Čím menší je aneuryzma, tím je obtížnější ji detekovat během diagnostických opatření. Navíc takové aneuryzmy nedávají závažné příznaky. Velké aneuryzmy zase vyvíjejí tlak na strukturu mozku a způsobují odpovídající příznaky. Nepředpokládejte, že malá aneuryzma není nebezpečná, protože všichni postupem času rostou. Jak rychle se zvětší velikost aneuryzmy, není známo.

Velké aneuryzmy jsou ty, jejichž velikost přesahuje 25 mm.

Aneuryzma jsou průměrná - jejich velikost je menší než 25 mm.

Malé aneuryzmy jsou ty, jejichž průměr nepřesahuje 11 mm.

Typy vaskulární aneuryzmy v závislosti na jejich umístění. Toto kritérium je do značné míry určeno symptomy nemoci, protože každý segment mozku je zodpovědný za určité funkce. Osoba tedy může trpět více sluchem, řečí, zrakem, koordinací, dýcháním, srdeční funkcí atd. Názvy typů aneuryzmatu v tomto případě pocházejí z cévy, na které je umístěna. V tomto ohledu rozlište:

Aneuryzma bazilární tepny (nalezené u 4% všech pacientů).

Aneuryzma zadní (26%), střední (25%) nebo přední (45%) mozkové tepny.

Aneuryzma dolních a horních mozkových tepen.

V závislosti na tom, kdy byla aneuryzma vytvořena, se rozlišují vrozené a získané vady. Získané aneuryzmy jsou náchylnější k prasknutí kvůli jejich vysoké rychlosti růstu. Proto je v době diagnózy velmi žádoucí stanovit čas vyčnívání. Některé aneuryzmy se tedy vytvoří za pár dní a rychle se roztrhnou. Naopak, jiná aneuryzma mohou existovat roky a neoddávat se.

V závislosti na počtu aneuryzmat se rozlišuje několik formací. Nejčastěji je v mozku nalezen jediný výčnělek - v 85% případů. Rizikovými faktory pro vznik mnohočetných aneuryzmat jsou vážné poranění mozku nebo chirurgický zásah do jeho struktur (mluvíme o globálních operacích), jakož i vrozená onemocnění, která narušují kvalitu pojivové tkáně. Samozřejmě, čím více formací má člověk, tím horší je prognóza.

Co je to sakrální aneuryzma?

Příčiny vzniku sakulární aneuryzmy často klesají a ukazují na poškození cévy nebo spíše jedné z jejích vrstev. Výsledkem je, že stěna nádoby začíná vyčnívat směrem ven, což vede ke vzniku vaku naplněného krví. Jeho dno je nejčastěji širší než díra, skrz kterou proudí krev.

Pokud existuje sakulární aneuryzma, existuje riziko vzniku následujících poruch:

Zhoršení zásobování určitých částí tepny krví v důsledku jejího pomalejšího proudu.

Krevní turbulence, zatímco se pohybuje po cévě s aneuryzmou.

Přítomnost vírů vede ke zvýšenému riziku krevních sraženin.

Riziko prasknutí stěny cévy se zvyšuje, protože je příliš napnuté.

Mozek může trpět v důsledku stlačení tkání s aneuryzmou, která se zvětšuje.

Stále sakulární aneuryzma častěji praskla a vyvolala tvorbu krevních sraženin ve srovnání s jinými typy aneuryzmat.

Co je falešná aneuryzma??

Falešné aneuryzmy nejsou rozšířené, mohou však nastat. Vada není vyčníváním plavidla, jeho poškozením ve formě prasknutí. Krev přes stávající poškození ve stěně cévy teče za ní a začíná se hromadit poblíž a vytváří hematom. Pokud poškození není epitelizováno a unikající krev sama se nerozšíří, vytvoří se v mozkových tkáních dutina spojená s cévou. Taková aneuryzma vede k narušení průtoku krve, ale současně se neomezuje pouze na cévní stěnu. Lékaři proto raději nazývají takové formace pulzujícími hematomy..

Současně je osoba vystavena riziku vzniku masivního krvácení do mozkové tkáně, protože poškozená cévní stěna zůstává poškozená. Pokud jde o příznaky falešné aneurysmy, může se projevit jako skutečná aneurysma nebo mít příznaky hemoragické mrtvice. Provedení diferenciální diagnostiky je velmi obtížné, zejména v raných stádiích tvorby hematomu.

Co je aneuryzma vrozené povahy?

Pokud se jedná o vrozené aneuryzmy, pak to myslí ty, které měl člověk v době svého narození. Začaly se formovat během života plodu a po narození nezmizí.

K jejich vzniku mohou vést tyto důvody:

Nemoci přenášené těhotnou ženou (virové infekce jsou v tomto ohledu nebezpečné).

Přítomnost genetického onemocnění, které má destruktivní účinek na pojivovou tkáň.

Intoxikace těla ženy během těhotenství.

Přítomnost chronických onemocnění u těhotné ženy.

Vystavení těhotné ženě.

Vrozená aneuryzma se nejčastěji vyskytuje u dětí, jejichž matky byly zvenčí vystaveny škodlivému vlivu na tělo. Je možné, že se dítě narodí s jinými malformacemi, což se velmi často stává.

Vytvoření jediné prognózy pro každé dítě s aneuryzmou mozkových cév je docela obtížné. Pokud však aneuryzma není nepravdivá a dítě nemá jiné malformace, lze prognózu považovat za příznivou, protože riziko prasknutí vrozené aneuryzmy není velké (jejich stěny jsou poměrně silné). Dítě od narození by však mělo být registrováno u dětského neuropatologa, protože přítomnost takového vzdělání v mozku může ovlivnit jeho vývoj. Pokud vezmeme v úvahu nejzávažnější případy, pak jsou vrozené aneuryzmy velmi velké a někdy neslučitelné s životem plodu..

Jak se projevuje mozková aneuryzma

Po dlouhou dobu se aneuryzma mozkových cév nemusí dostat pryč. Výčnělky zřídka dosahují velkých rozměrů a tvaru na malých tepnách (v mozku jsou všechny cévy malé). Slabý tlak, který aneuryzma vyvíjí na mozkovou tkáň, proto často nestačí, aby člověk projevil jakékoli příznaky nemoci.

Průběh onemocnění však někdy může být docela závažný, k čemuž dochází v následujících situacích:

Aneurysm je velký a silně tlačí na oblasti mozku;

Aneurysm se nachází v mozku, který je zodpovědný za mimořádně důležité funkce;

Aneurysm je roztržen kvůli zvýšené fyzické námaze, stresu atd.

Na pozadí hypertenze a dalších chronických onemocnění může aneuryzma vyvolat výraznější příznaky;

Arteriovenózní anastomóza zhoršuje průběh nemoci..

Příznaky naznačující přítomnost aneurysmatu lze identifikovat následovně:

Bolesti hlavy, které se vyskytují v různých intervalech a mají různé intenzity.

Nespavost nebo zvýšená ospalost.

Meningické příznaky, které se mohou objevit s aneuryzmami umístěnými v těsné blízkosti mozkových membrán.

Zhoršení citlivosti kůže, zhoršené vidění, koordinace, sluch. Specifické projevy onemocnění závisí především na tom, kde se aneuryzma nachází..

Poruchy lebečních nervů zodpovědné za pohyb malých svalů. Pacient se může objevit asymetrie obličeje, chrapot, opomenutí víčka atd..

Možné důsledky mozkové aneuryzmy

Téměř všechny příznaky této patologie lze přičíst komplikacím aneuryzmatu mozkových cév, protože všechny vedou k určitým poruchám. Je tedy obtížné nenazvat komplikaci ztráty zraku nebo sluchu, která je vyvolána kompresí nervové tkáně rozšířenými krevními cévami.

Kromě toho může aneuryzma způsobit další nebezpečné následky pro lidské zdraví, například, ke kterým dojde, když dojde k prasknutí. Jiné komplikace se vyskytují méně často, ale nesou o nic menší hrozbu..

Komplikace, které se mohou objevit na pozadí přítomnosti mozkové aneuryzmy:

Kóma. Pokud se v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za životně důležité funkce člověka, vytvoří aneuryzma, může upadnout do kómatu. Doba trvání kómatu může být různá a často celoživotní. Navíc, navzdory kvalitní a včasné lékařské pomoci, mnoho pacientů nikdy nevystoupí z tohoto stavu ohrožujícího život.

Tvorba krevní sraženiny. V dutině vytvořené aneuryzmy může dojít ke zpomalení a narušení průtoku krve, což vede ke vzniku krevní sraženiny. Nejčastěji se taková komplikace vyvíjí na pozadí přítomnosti velké aneuryzmy. Umístění trombu se může lišit: někdy se vyskytuje v dutině samotné aneuryzmy a někdy se odlamuje a blokuje tok krve v menších cévách. Čím masivnější je krevní sraženina, tím vážnější je ohrožení života člověka, protože při takovém vývoji událostí vždy trpí ischemickou mozkovou příhodou. Díky včasné lékařské péči však může být pacientovi zachráněn život. Krevní sraženina může být často rozpuštěna léky.

Vznik AVM. AVM je arteriovenózní malformace, která je v zásadě defektem cévní stěny. Toto porušení vede k částečné adhezi žil a tepen. Tlak v tepnové dutině začíná klesat a část krve přechází do žíly. To vede ke zvýšení tlaku v žíle a oblasti mozku, které byly napájeny z tepny, začínají trpět hypoxií. AVM je indikována stejnými příznaky, které se vyskytují na pozadí ischemické mrtvice. Někdy je obtížné rozlišit příznaky AVM podle příznaků mozkové aneurysmy. Čím větší je velikost aneuryzmatu, tím silnější je natažení cévy, což znamená vyšší riziko tvorby AVM. S rozvojem této komplikace je nutný chirurgický zásah.

Vzhledem k tomu, že aneuryzma je schopna vyvolat vážné komplikace, které ohrožují lidský život, lékaři trvají na operaci, když je detekována. Kromě toho je potřeba chirurgického zákroku způsobena také závažností symptomů samotné aneuryzmy.

Důsledky prasknutí aneuryzmy

Existují určité faktory, které mohou vést ke skutečnosti, že k prasknutí mozkové aneuryzmy může dojít častěji, mezi těmito:

Zkušená stresová situace;

Nadměrná fyzická námaha na tělo;

Hypertenze nebo skoky v krevním tlaku;

Pití alkoholu;

Infekční choroby spojené s vysokou tělesnou teplotou.

Poté, co u člověka došlo k prasknutí aneurysmatu, začnou příznaky prudce stoupat, což obecně není pro tuto nemoc charakteristické. Pacientův stav se prudce zhoršuje a vyžaduje poskytnutí neodkladné lékařské péče. Známky, které mohou naznačovat prasknutí aneuryzmy, jsou:

Velmi akutní nástup choroby.

Těžká bolest hlavy, která se náhle objeví. Někteří pacienti hlásí pocit, jako by byli najednou zasaženi do hlavy. V budoucnu je velmi často pozorován zmatek, ztráta vědomí a dokonce i kóma..

Dech člověka se zrychluje. Počet výdechů za minutu může dosáhnout dvaceti.

Srdce začíná bít častěji, rozvíjí se tachykardie. Poté přechází do bradykardie, když počet srdečních tepů za minutu nepřesáhne 60.

V 10-20% případů má pacient křeče mnoha svalových skupin.

U více než 25% pacientů se ruptura aneuryzmatu maskuje jako jiné mozkové katastrofy..

Abychom pochopili, že došlo k pohromě a nezdržují hovor sanitního týmu, musíte znát hlavní příznaky, které naznačují roztržení mozkové aneuryzmy, včetně:

Těžké bolesti hlavy;

Pocit, že krev proudí do obličeje;

Zrakové postižení, které lze vyjádřit dvojím viděním, při pocitu zbarvení prostředí červeně;

Problémy s výslovností slov a zvuků;

Pocit rachotů v uších, který neustále roste;

Vzhled bolesti na oběžné dráze nebo v obličeji;

Časté kontrakce svalů nohou a paží, které člověk není schopen ovládat.

Tyto příznaky často neumožňují nastavit správnou diagnózu na 100%. Přesto je z nich zřejmé, že člověk potřebuje naléhavou lékařskou péči.

Roztržení mozkové aneuryzmy je mimořádně závažným stavem a co je nejsmutnější, není neobvyklé. I při nouzové hospitalizaci zůstává počet úmrtí na vysoké úrovni. V mnoha ohledech závisí prognóza na tom, kde přesně se mezera v mozku vyskytla. Je možné, že osoba, která přežila po takové mozkové katastrofě, bude schopna obnovit řeč, sluch a pohyb. Mohou se však ztratit nebo trvale poškodit..

Pravidla pro první pomoc osobě s roztržením aneuryzmy:

Člověk musí být položen tak, aby jeho hlava byla na vyvýšené plošině. Tím se sníží pravděpodobnost otoku mozku..

Všechny oděvy, které stlačují dýchací cesty, by měly být odstraněny (šály, kravaty, šátky, atd.). Pokud je osoba uvnitř, je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Když oběť ztratí vědomí, je nutné zkontrolovat dýchací cesty. Hlava musí být otočena do strany, aby se v případě zvracení masy nedostaly do dýchacích cest.

Na hlavu by měl být aplikován chlad, což sníží riziko mozkového edému a sníží se intenzita intracerebrálního krvácení.

Pokud je to možné, měl by pacient měřit krevní tlak a puls.

Přirozeně by se od takových událostí nemělo očekávat zázračné působení a nemohou vyloučit fatální výsledek. Je však nutné se pokusit bojovat o život člověka před příjezdem posádky sanitky.

Diagnostika

Je docela problematické detekovat aneuryzmu mozkových cév, protože často nedává žádné příznaky. Téměř každý odborník má podezření na tuto patologii, kterou musí nemocný hodně projít. To není překvapivé, protože bolesti hlavy mohou být způsobeny hypertenzí, intoxikací těla a mnoha dalšími poruchami. Navíc u lidí s aneuryzmou se vždy neobjeví ani takové běžné příznaky, jako je bolest hlavy..

Lékař musí určitě mít podezření na přítomnost jakékoli patologie centrálního nervového systému, pokud pacient vykazuje následující potíže nebo má příznaky, jako jsou:

Zhoršení zrakové, čichové a / nebo sluchové funkce;

Ztráta citlivosti kůže;

Poruchy koordinace;

Nesprávná výslovnost nebo pravopis slov atd..

Lékaři jsou nicméně vyzbrojeni řadou technik, které umožňují včasnou detekci mozkové aneuryzmy, ale je nutné zahájit vyšetření pacientem, který požádal o jmenování.

Podezření na aneuryzmu

Rutinní vyšetření přirozeně neumožňuje identifikovat a diagnostikovat „mozkovou aneuryzmu“.

Doktor je však schopen tuto patologii podezřívat a poslat pacienta na důkladnější vyšetření:

Palpace vám umožní posoudit stav kůže a také podezření na přítomnost systémových onemocnění pojivové tkáně. Je známo, že se často stávají příčinou vzniku aneurysmatu.

Při bicích nebude lékař schopen detekovat aneuryzma, ale tato metoda umožňuje detekovat další onemocnění, která mohou doprovázet cévní mozkovou příhodu.

Poslech hluku těla vám umožní detekovat patologické zvuky, které se vyskytují v oblasti srdce, aorty, krční tepny. Společně mohou tato diagnostická kritéria přimět lékaře, aby přemýšlel o nutnosti důkladného vyšetření mozkových cév.

Stanovení krevního tlaku. Je známo, že zvýšený krevní tlak je faktorem predispozicí k rozvoji aneurysmatu. V případě, že pacient již zná jeho diagnózu, musí měřit tlak každý den. Často je to manipulace, která pomáhá předcházet nebo včas odhalit prasknutí aneuryzmy.

Vyšetření neurologického stavu. Během toho lékař vyhodnocuje stav pacientových reflexů (kůže a svalová šlacha), snaží se detekovat patologické reflexy. Současně lékař hodnotí možnost, že osoba provádí určité pohyby, přítomnost nebo nepřítomnost citlivosti kůže. Je možné, že lékař provede vyšetření k detekci meningealních příznaků..

Data získaná během vyšetření nemohou sloužit jako základ pro přesnou diagnózu. Je důležité odlišit jej od mozkového nádoru, od přechodného ischemického útoku, od arteriovenózní malformace, protože všechny tyto patologické stavy dávají stejné příznaky.

Tomografie jako metoda pro diagnostiku aneurysmatu. CT a MRI lze nazvat vedoucími metodami pro detekci tohoto defektu v mozkových cévách. Mají však určitá omezení. Počítačová tomografie tedy není předepsána těhotným ženám, malým dětem, pacientům s onemocněním krve a rakovině. Pro zdravého dospělého není dávka záření, které dostává během CT, nebezpečná.

Pokud jde o MRI, tato studie je bezpečná z hlediska záření, ale není prokázána všem pacientům. Například se neprovádí, pokud je v lidském těle implantát založený na kovové nebo elektronické protéze. MRI je také kontraindikována u pacientů s kardiostimulátorem.

Po zobrazení pomocí počítačové nebo magnetické rezonance bude lékař schopen získat následující informace o mozkové aneuryzmě, pokud existují:

Informace o počtu aneuryzmat;

Informace o stavu mozkové tkáně obklopující aneuryzma ao rychlosti průtoku krve.

Rentgenové vyšetření. Přestože přesnost angiografie (rentgenové vyšetření se zavedením kontrastního média do cév) je o něco nižší než CT a MRI, ve většině případů vám umožňuje vizualizovat stávající vydutí cévní stěny. Nejinformativnější je angiografie v časném vývoji nemoci, která umožňuje rozlišovat mezi mozkovým nádorem a jeho aneuryzmou. CT a MRI jsou však nejvýhodnějšími metodami pro diagnostiku tohoto onemocnění. Angiografie se nedoporučuje u těhotných žen, dětí, pacientů s onemocněním ledvin.

EEG. EEG neumožňuje diagnostiku, ale pouze poskytuje informace o činnosti určitých částí mozku. Pro zkušeného lékaře však může být užitečné a přimět ho, aby přemýšlel o potřebě komplexnějších diagnostických opatření, jako je MRI. Kromě toho je EEG naprosto bezpečný pro osobu jakéhokoli věku a lze jej provádět i pro malé děti..

Léčba mozkové aneuryzmy

Hlavní léčbou aneuryzmat je chirurgie. To vám umožní odstranit samotnou formaci a obnovit integritu cév.

Chirurgie je jedinou účinnou léčbou mozkových aneuryzmat. Pokud je velikost vady větší než 7 mm, je nutná chirurgická léčba. U pacientů s rupturou aneuryzmy je nutná pohotovostní operace. Jsou možné následující typy chirurgických zákroků:

Přímý mikrochirurgický zásah

Tento typ chirurgického zákroku se také nazývá ořezová aneuryzma. Že se nejčastěji provádí v mikrochirurgii. Pro operaci je nutná trepanace lebky. Samotný zákrok trvá mnoho hodin a představuje vysoké riziko pro zdraví a život pacienta.

Ořezové kroky:

Otevření meningů;

Oddělení aneurysma od intaktní tkáně;

Překrývající se spony na těle nebo krku aneuryzmy (je to nezbytné pro jeho odstranění z obecného krevního řečiště);

K provedení operace vyžaduje lékař mikrochirurgické vybavení. Ve většině případů je operace úspěšně dokončena, ale žádný lékař není schopen zaručit příznivou prognózu.

Kromě oříznutí lze provést přímý mikrochirurgický zábal, když je poškozená cévka za tímto účelem zesílena pomocí speciální gázy nebo části svalové tkáně..

Endovaskulární chirurgie

Tyto operace jsou špičkové a nevyžadují kraniotomii. Aneuryzma může být přístupná jehlou, která se dostane do mozku přes krční tepnu nebo femorální tepnu a uzavře stávající lumen balónkem nebo mikrospirálou. Jsou napájeny jehlou katétrem. V důsledku toho je aneuryzma vyloučena z celkového krevního oběhu. Celý postup se provádí pod kontrolou tomografu..

Dalším typem endovaskulární chirurgie je embolizace aneuryzmatu pomocí speciální látky, která ztuhne a zabrání jejímu naplnění krví. Tento postup se provádí pod kontrolou radiologického zařízení se zavedením kontrastního média..

Pokud je nemocnice vybavena zařízením, které umožňuje endovaskulární chirurgii, mělo by být upřednostněno.

Důvodem jsou následující výhody takových technik:

Operace jsou méně traumatické;

Nejčastěji pacient nevyžaduje zavedení celkové anestézie;

Kraniotomie není nutná;

Doba předání pacienta v nemocnici je zkrácena;

Pokud je aneuryzma lokalizována v hlubokých tkáních mozku, pak „neutralizuje“ to bude možné pouze pomocí endovaskulární chirurgie.

Tato metoda zahrnuje kombinaci chirurgické metody s endovaskulární technologií. Například může být uzávěr cév proveden pomocí balónku následovaného jeho oříznutím, obecně existuje mnoho možností.

Mělo by být zřejmé, že každá operace je spojena s určitými riziky. To platí také pro high-tech techniky..

Mezi nejčastější komplikace můžeme rozlišit:

Aneurysm praskne balónkem nebo spirálou;

Cévní embolie s krevními sraženinami;

Ruptura aneurysmu během chirurgického zákroku;

Smrt pacienta na chirurgickém stole.

Video o operaci „endovaskulární embolizace“, která využívá k diagnostice a léčbě mozkové aneuryzmy přirozený přístup k mozku prostřednictvím tepen:

Léková korekce

Léková korekce by měla být zaměřena na prevenci ruptury aneuryzmat. Proto se tyto léky používají jako:

Nimodipin (30 mg / 4krát denně). Lék rozšiřuje krevní cévy, uvolňuje z nich křeče, zabraňuje špičkám krevního tlaku.

Captopril, Labetalol. Léky snižují krevní tlak a snižují zatížení cév.

Fosfenytoin (m / m, vztaženo na 15-20 mg / kg). Lék eliminuje příznaky nemoci, přispívá k normálnímu fungování nervové tkáně..

Morfium. Používá se velmi zřídka a se silnou bolestí, výhradně v nemocnici.

Prochlorperazin (25 mg / den). Droga eliminuje zvracení.

Možné důsledky chirurgické léčby

Po kraniotomii může pacient trpět tinnitem, těžkými bolestmi hlavy, ztrátou sluchu a zraku, zhoršenou koordinací atd. Tyto následky mohou být dočasné nebo trvalé..

Hlavním nebezpečím léčby endovaskulární aneurysmy je tvorba krevních sraženin, jakož i poškození integrity cévních stěn. Nejčastěji se však takové komplikace vyskytují v důsledku lékařských chyb nebo v důsledku mimořádných událostí během chirurgického zákroku.

Pro minimalizaci rozvoje závažných komplikací v dlouhodobém pooperačním období je nutné dodržovat následující doporučení:

Po trepanaci nemůžete vlasy umýt po dobu 14 a více dnů.

Jakékoli sporty zahrnující poranění hlavy by měly být zakázány..

Měli byste se držet dietního schématu výživy, zcela opustit užívání alkoholických nápojů a kořenitých jídel.

Kouření zakázáno.

Po dobu 6 měsíců a déle je po operaci zakázáno navštěvovat parní místnosti a koupel.

O prognóze nemoci

Pokud operace nebude možná, bude předpověď nepochybně nepříznivá. I když existují údaje o pacientech, kteří žili dlouhý a prosperující život s aneuryzmou a zemřeli na jiné nemoci. Jednotlivé vrozené aneuryzmy mohou v průběhu času zmizet samy, riziko opětovného utváření však zůstává vysoké..

Nejpříznivější prognózu lze považovat za přítomnost jediné formace, malé velikosti a také v případě, že u mladého pacienta je detekována aneurysma. Prognóza zhoršuje přítomnost doprovodných onemocnění a přítomnost vrozené patologie pojivové tkáně. Celková pooperační úmrtnost je 10-12%.

Preventivní opatření

Je nutné neustále sledovat hladinu krevního tlaku a cholesterolu v krvi.

Všechny špatné návyky by měly být opuštěny..

Výživa musí být správná.

Je-li to možné, je třeba se vyhnout stresovým situacím..

Pokud již byl u pacienta diagnostikován aneuryzma, je mu fyzická aktivita kontraindikována a musí také užívat léky předepsané lékařem. Toto opatření je dočasné a musí být respektováno, dokud není aneuryzma odstraněna..

Rehabilitace pacienta

Pokud pacient utrpěl rupturu aneuryzmatu a přežil, nebo když podstoupil chirurgický zákrok k odstranění, musí podstoupit rehabilitační kurz.

Zahrnuje tři oblasti:

Ošetření držení těla pomocí speciálního langety. Tato rehabilitační metoda je nutná pro paralyzované pacienty. Provádí se v raných fázích..

Masáže prováděné specializovanými rehabilitátory.

Tepelné zpracování. V tomto případě se používají aplikace s jílem a s ozokeritem..

Rehabilitační kurz je možné doplnit fyzioterapeutickými procedurami, které jsou vybírány individuálně a do značné míry závisí na stavu pacienta.

Postižení a aneuryzma

Aby bylo možné přiřadit skupinu zdravotně postižených, musí pacient projít provizí. Zpravidla vede aneuryzma k vážným zdravotním problémům pacientů. Při posuzování schopnosti člověka pracovat lékaři zohledňují mnoho faktorů, včetně: účinnosti chirurgické léčby, pracovních podmínek pacienta, typu aneuryzmy, jeho umístění atd. V závislosti na stavu konkrétního pacienta může být prvnímu přidělen první (osoba potřebuje stálou pomoc) ), druhá (zůstává slabá výkonnost) nebo třetí skupina zdravotního postižení (osoba je schopna obsluhovat sama sebe, nepotřebuje vnější péči).

Vzdělávání: V roce 2005 se uskutečnila stáž na 1. lékařské fakultě Moskevské státní univerzity v Moskvě a získal diplom v oboru neurologie. V roce 2009 absolvovala postgraduální školu v oboru „Nervové nemoci“.

Je Důležité Si Uvědomit, Vaskulitidy