Ag 1 riziko 3

Termín „arteriální hypertenze“, „arteriální hypertenze“ se týká syndromu vysokého krevního tlaku (BP) při hypertenze a symptomatické arteriální hypertenze.

Je třeba zdůraznit, že v pojmech „hypertenze“ a „hypertenze“ prakticky neexistuje sémantický rozdíl. Jak vyplývá z etymologie, hyper - z řečtiny. výše, předpona označující překročení normy; tensio - od lat. - Napětí; tonos - z řečtiny. - Napětí. Pojmy „hypertenze“ a „hypertenze“ tedy v podstatě znamenají totéž - „přepětí“.

Historicky (od doby G. F. Langa) se ukázalo, že v Rusku se používá termín „hypertenze“, a tedy „arteriální hypertenze“, v zahraniční literatuře termín „arteriální hypertenze“.

Hypertenze (GB) se běžně chápe jako chronické onemocnění, jehož hlavním projevem je syndrom hypertenze, který není spojen s přítomností patologických procesů, při kterých je zvýšení krevního tlaku (BP) způsobeno známými, v mnoha případech eliminovanými, příčinami („symptomatická arteriální hypertenze“). (Doporučení GFCF, 2004).

Klasifikace hypertenze

I. Stádia hypertenze:

 • Hypertenze (GB) fáze I navrhuje neexistenci změn v „cílových orgánech“.
 • Hypertenze 2. fáze (GB) je stanovena v přítomnosti změn z jednoho nebo více „cílových orgánů“.
 • Hypertenze stádia III (GB) je stanovena v přítomnosti souvisejících klinických stavů.

II. Stupně arteriální hypertenze:

Stupně arteriální hypertenze (krevní tlak (BP)) jsou uvedeny v tabulce č. 1. Pokud hodnoty systolického krevního tlaku (BP) a diastolického krevního tlaku (BP) spadají do různých kategorií, je stanoven vyšší stupeň hypertenze (AH). Nejpřesněji lze stupeň arteriální hypertenze (AH) stanovit v případě nově diagnostikované arteriální hypertenze (AH) a u pacientů, kteří neužívají antihypertenziva..

Tabulka č. 1. Definice a klasifikace hladin krevního tlaku (BP) (mmHg)

Klasifikace je uvedena před rokem 2017 a po roce 2017 (v závorce)
Kategorie krevního tlaku (BP)Systolický krevní tlak (BP)Diastolický krevní tlak (BP)
Optimální krevní tlak= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Izolovaná systolická hypertenze> = 140* - nová klasifikace stupně hypertenze od roku 2017 (ACC / AHA Hypertension Guidelines).

III. Kritéria stratifikace rizika u pacientů s hypertenzí:

I. Rizikové faktory:

a) Základní:
- muži> 55 let 65 let
- kouření.

b) Dyslipidémie
OXS> 6,5 mmol / l (250 mg / dl)
HPSLP> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dl)
HSLVP 102 cm pro muže nebo> 88 cm pro ženy

d) C-reaktivní protein:
> 1 mg / dl)

f) Další rizikové faktory, které negativně ovlivňují prognózu pacienta s arteriální hypertenzí (AH):
- Snížená tolerance glukózy
- Sedavý životní styl
- Zvýšený fibrinogen

g) Diabetes mellitus:
- Hladina glukózy v krvi nalačno> 7 mmol / l (126 mg / dl)
- Hladina glukózy v krvi po jídle nebo 2 hodiny po užití 75 g glukózy> 11 mmol / l (198 mg / dl)

II. Porážka cílových orgánů (2. stupeň hypertenze):

a) Hypertrofie levé komory:
EKG: Sokolov-Lyonův znak> 38 mm;
Produkt Cornell> 2440 mm x ms;
Echokardiografie: LVMI> 125 g / m2 pro muže a> 110 g / m2 pro ženy
Hrudník Rg - kardio-hrudní index> 50%

b) ultrazvukové známky zesílení arteriální stěny (tloušťka vrstvy intimního média krční tepny> 0,9 mm) nebo aterosklerotické plaky

c) Mírné zvýšení kreatininu v séru 115–133 μmol / l (1,3–1,5 mg / dl) u mužů nebo 107–124 μmol / l (1,2–1,4 mg / dl) u žen

g) Mikroalbuminurie: 30-300 mg / den; poměr albuminu a kreatininu v moči> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) pro muže a> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) pro ženy

III. Související (souběžné) klinické stavy (fáze 3 hypertenze)

a) Základní:
- muži> 55 let 65 let
- kouření

b) Dyslipidémie:
OXS> 6,5 mmol / l (> 250 mg / dl)
nebo HLDPL> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dl)
nebo HPSLP 102 cm pro muže nebo> 88 cm pro ženy

d) C-reaktivní protein:
> 1 mg / dl)

f) Další rizikové faktory, které negativně ovlivňují prognózu pacienta s arteriální hypertenzí (AH):
- Snížená tolerance glukózy
- Sedavý životní styl
- Zvýšený fibrinogen

g) Hypertrofie levé komory
EKG: Sokolov-Lyonův znak> 38 mm;
Produkt Cornell> 2440 mm x ms;
Echokardiografie: LVMI> 125 g / m2 pro muže a> 110 g / m2 pro ženy
Hrudník Rg - kardio-hrudní index> 50%

h) ultrazvukové známky zesílení arteriální stěny (tloušťka vrstvy intimního média krční tepny> 0,9 mm) nebo aterosklerotické plaky

i) Mírné zvýšení kreatininu v séru 115–133 μmol / l (1,3–1,5 mg / dl) u mužů nebo 107–124 μmol / l (1,2–1,4 mg / dl) u žen

j) Mikroalbuminurie: 30-300 mg / den; poměr albuminu a kreatininu v moči> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) pro muže a> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) pro ženy

l) Cerebrovaskulární onemocnění:
Cévní mozková příhoda
Hemoragická mrtvice
Přechodná cévní mozková příhoda

m) srdeční choroby:
Infarkt myokardu
Angina pectoris
Koronární revaskularizace
Městnavé srdeční selhání

m) onemocnění ledvin:
Diabetická nefropatie
Selhání ledvin (sérový kreatinin> 133 μmol / L (> 5 mg / dl) u mužů nebo> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dl) u žen
Proteinurie (> 300 mg / den)

o) Onemocnění periferních tepen:
Exfoliační aortální aneuryzma
Symptomatické poškození periferních tepen

p) Hypertenzní retinopatie:
Krvácení nebo výpotky
Edém zrakového nervu

Tabulka č. 3. Riziková stratifikace pacientů s arteriální hypertenzí (AH)

Zkratky v následující tabulce:
HP - nízké riziko,
SD - střední riziko,
Slunce - vysoké riziko.

Další rizikové faktory (RF)Vysoké hodnocení-
lněné semínko
130-139 / 85 - 89
Hypertenze 1. stupně
140-159 / 90 - 99
Hypertenze 2 stupně
160-179 / 100-109
AG 3 stupně
> 180/110
Ne
HPUrBP
1-2 FRHPUrUrVelmi BP
> 3 RF nebo poškození cílového orgánu nebo diabetesBPBPBPVelmi BP
Asociace-
klinické stavy
Velmi BPVelmi BPVelmi BPVelmi BP

Zkratky v tabulce výše:
HP - nízké riziko hypertenze,
SD - střední riziko hypertenze,
Slunce - vysoké riziko hypertenze.

Fáze hypertenze: 3, 2, 1 a 4, stupeň rizika

Ve stadiu hypertenze je obvyklé chápat určité změny, které se objevují ve vnitřních orgánech, jak nemoc postupuje. Celkem existují celkem 3 fáze, z nichž první je nejjednodušší a třetí je maximální.

Fáze hypertenze a cílové orgány

Abyste pochopili postupný průběh hypertenze, musíte nejprve porozumět pojmu „cílové orgány“. Co to je? Jedná se o orgány, které trpí především trvalým zvýšením krevního tlaku (krevní tlak).

Cévy. Jak krevní tlak stoupá zevnitř na cévní stěnu, je v ní spuštěna kaskáda patologických strukturálních změn. Pojivová tkáň roste, céva ztrácí svoji pružnost, stává se tvrdou a neprostupnou, její lumen se zužuje. Tyto změny vedou k narušení přísunu krve do všech orgánů a tkání.

Nelze provádět ošetření na radu přátel nebo příbuzných, kteří dostávají nějaký druh antihypertenzního ošetření. Terapie se provádí individuálně pro každého jednotlivého pacienta..

Srdce. V procesu neustálého zvyšování krevního tlaku je čerpací funkce srdce obtížnější. K protlačení krve cévním ložem je nutná velká síla, proto se v průběhu času ztrácejí stěny srdce a jeho komory se deformují. Vyvíjí se hypertrofie myokardu levé komory, tvoří se takzvané hypertonické srdce.

Ledviny. Dlouhodobá hypertenze destruktivně ovlivňuje orgány močení, což přispívá k výskytu hypertenzní nefropatie. Projevuje se degenerativními změnami v cévách ledvin, poškozením ledvinových kanálků, smrtí nefronů a poklesem orgánů. V důsledku toho je narušena funkční aktivita ledvin.

Mozek. Se systematickým zvyšováním krevního tlaku na vysoký počet trpí krevní cévy, což vede k podvýživě tkání centrálního nervového systému, vzhledu v mozkové tkáni zón s nedostatečným přísunem krve.

Oči. U pacientů trpících hypertenzí, snížením zrakové ostrosti, zúžením zorných polí, narušením reprodukce barev, blikáním mouchy před očima a zhoršením soumraku. Systematické zvyšování krevního tlaku často způsobuje oddělení sítnice.

Fáze hypertenze

Hypertenze 1. fáze, bez ohledu na počet krevního tlaku, se vyznačuje nepřítomností poškození cílových orgánů. Kromě toho nejde pouze o žádné příznaky poškození krevních cév, srdečních tkání nebo například mozku, ale také o jakékoli laboratorní posuny v analýzách. Instrumentálně se nezaznamenávají žádné změny v cílových orgánech..

Při hypertenzi ve stadiu 2 je postižen jeden nebo více cílových orgánů a neexistují žádné klinické projevy (to znamená, že se pacient nebojí). Například mikroalbuminurie (výskyt malých dávek proteinu v moči) naznačuje poškození ledvin a hypertrofie levé srdeční komory naznačuje změny srdečních tkání.

Pokud je stádium onemocnění určeno zapojením cílových orgánů do patologického procesu, pak se při výpočtu rizika zohlední navíc stávající provokatéři a doprovodná onemocnění krevních cév a srdce..

U hypertenze ve stadiu 3 je charakteristická přítomnost explicitního klinického obrazu zapojení jednoho nebo více cílových orgánů do patologického procesu..

Tabulka níže ukazuje známky poškození cílového orgánu specifické pro fázi 3.

Trombóza, embolie periferních krevních cév, tvorba aneuryzmat

Sítnicové krvácení, odchlípení sítnice, poškození disku zrakového nervu

Cévní demence, přechodný ischemický záchvat, akutní mozková mrtvice, discirkulační encefalopatie

V některých zdrojích existuje klasifikace, ve které je hypertenze ve stadiu 4 oddělena samostatně. Ve skutečnosti čtvrtá fáze hypertenze neexistuje. Definice 3-stupňové hypertenze byla navržena Světovou zdravotnickou organizací v roce 1993 a dosud byla v domácím lékařství akceptována. Třístupňová klasifikace onemocnění je uvedena samostatně v doporučeních pro léčbu, diagnostiku a prevenci primární arteriální hypertenze vydaných odborníky All-ruské kardiologické společnosti v roce 2001. V této klasifikaci chybí také čtvrtá fáze choroby..

Stupeň rizika

Navzdory skutečnosti, že pojem fáze hypertenze je v ruské kardiologii aktivně používán dodnes, nejnovější klasifikace Světové zdravotnické organizace ji ve skutečnosti nahrazuje definicí kardiovaskulárního rizika..

Termín „riziko“ v souvislosti s hypertenzí se používá k označení pravděpodobnosti kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu nebo akutní mozkové mrtvice v příštích 10 letech.

U pacientů trpících hypertenzí, snížením zrakové ostrosti, zúžením zorných polí, narušením reprodukce barev, blikáním mouchy před očima, zhoršením soumraku.

Pokud je stádium onemocnění určeno zapojením cílových orgánů do patologického procesu, pak se při výpočtu rizika zohlední navíc stávající provokatéři a doprovodná onemocnění krevních cév a srdce..

Celková úroveň rizika - 4: od 1, minimální, do 4, velmi vysoká.

Jedním z nejdůležitějších prvků při určování prognózy je přítomnost rizikových faktorů u pacienta..

Mezi nejvýznamnější rizikové faktory, které zhoršují průběh hypertenze a zhoršují prognózu, patří:

 1. Kouření. Některé chemické sloučeniny, které vytvářejí tabákový kouř, vstupují do systémové cirkulace, zneškodňují baroceptory. Tyto senzory jsou umístěny uvnitř nádob a čtou informace o hodnotě tlaku. U kuřáckých pacientů se tedy do centra vaskulární regulace dostává nesprávná informace o tlaku v arteriálním lůžku.
 2. Zneužití alkoholu.
 3. Obezita. U pacientů s nadměrnou nadváhou se zaznamenává průměrné zvýšení krevního tlaku o 10 mm Hg. Umění. za každých 10 kg navíc.
 4. Zatížená dědičnost, pokud jde o přítomnost kardiovaskulárních chorob u bezprostředních příbuzných.
 5. Věk nad 55 let.
 6. Mužské pohlaví. Četné studie ukázaly, že muži jsou náchylnější k hypertenzi a rozvoji různých komplikací..
 7. Koncentrace cholesterolu v plazmě je vyšší než 6,5 mmol / l. Se zvýšenou hladinou se v cévách vytvářejí plaky cholesterolu, které zužují lumen tepen a významně snižují elasticitu cévní stěny.
 8. Cukrovka.
 9. Snížená tolerance glukózy.
 10. Sedavý životní styl. V podmínkách fyzické nečinnosti kardiovaskulární systém nezažívá stres, což ho činí extrémně náchylným ke zvýšení krevního tlaku při hypertenzi.
 11. Systematická spotřeba přebytku chloridu sodného. To vede k zadržování tekutin, ke zvýšení objemu cirkulující krve a k jejímu nadměrnému tlaku na stěny krevních cév zevnitř. Norma spotřeby NaCl u pacientů s hypertenzí by neměla překročit 5 g denně (1 čajová lžička bez vrchu).
 12. Chronický stres nebo duševní stres.

Se systematickým zvyšováním krevního tlaku na vysoký počet trpí krevní cévy, což vede k podvýživě tkání centrálního nervového systému, vzhledu v mozkové tkáni zón s nedostatečným přísunem krve.

Vzhledem k těmto faktorům se riziko hypertenze stanoví takto:

 • neexistují žádné rizikové faktory, cílové orgány nejsou zapojeny do patologického procesu, hodnoty krevního tlaku jsou v rozmezí 140–159 / 90–99 mm Hg. St - riziko 1, minimální;
 • riziko 2 (střední) je stanoveno se systolickým tlakem 160 až 179 mm Hg. Art., Diastolický - od 100 do 110 a za přítomnosti 1-2 rizikových faktorů;
 • vysoké riziko 3 je diagnostikováno u všech pacientů s třetím stupněm hypertenze, pokud nedochází k poškození cílových orgánů au pacientů s 1 a 2 stupněm onemocnění s poškozením cílových orgánů, přítomností diabetes mellitus nebo 3 nebo více rizikových faktorů;
 • velmi vysoké riziko 4 jsou pacienti s průvodními onemocněními srdce a / nebo krevních cév (bez ohledu na počet krevního tlaku), jakož i všichni nositelé třetího stupně hypertenze, s výjimkou pacientů bez rizikových faktorů a patologií z cílových orgánů.

V závislosti na stupni rizika pro každého jednotlivého pacienta je stanovena pravděpodobnost vzniku akutní cévní katastrofy ve formě mrtvice nebo srdečního infarktu v příštích 10 letech:

 • s minimálním rizikem tato pravděpodobnost nepřesahuje 15%;
 • s mírným - cévní mozková příhoda nebo srdeční infarkt se vyvíjí přibližně v 20% případů;
 • vysoké riziko zahrnuje vznik komplikací ve 25–30% případů;
 • při velmi vysokém riziku je hypertenze komplikována akutním cerebrovaskulárním onemocněním nebo srdečním infarktem ve 3 případech z 10 nebo více.

Principy léčby hypertenze v závislosti na stadiu a riziku

V závislosti na stavu cílových orgánů, přítomnosti specifických rizikových faktorů, jakož i doprovodných nemocí, jsou stanoveny taktiky léčby a jsou vybrány optimální kombinace léčiv..

V procesu neustálého zvyšování krevního tlaku je čerpací funkce srdce obtížnější. Vyvíjí se hypertrofie myokardu levé komory, tvoří se takzvané hypertonické srdce.

V počátečním stádiu hypertenze začíná léčba změnami životního stylu a eliminací rizikových faktorů:

 • vzdát se kouření;
 • minimalizovat konzumaci alkoholu;
 • korekce stravy (snížení množství spotřebované soli na 5 g za den, odstranění kořenitých jídel, intenzivních koření, mastných potravin, uzených potravin atd. ze stravy);
 • normalizace psychoemotivního pozadí;
 • obnovení plného spánku a režimu bdělosti;
 • zavedení dávkové fyzické aktivity;
 • terapie doprovodných chronických onemocnění, která zhoršují průběh hypertenze.

Farmakoterapie benigního průběhu hypertenze se provádí pomocí pěti hlavních skupin léků:

Jakékoli léky z těchto skupin se používají jako monoterapie (jeden lék) v prvním stádiu onemocnění, ve druhém a třetím stádiu - v různých kombinacích.

V závislosti na porážce určitých cílových orgánů a přítomnosti rizikových faktorů se doporučuje vybrat léky se specifickými charakteristikami z určitých skupin s oficiálními farmakoterapeutickými standardy. Například při onemocnění ledvin jsou výhodné inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu nebo blokátory receptoru angiotensinu. A se souběžnou fibrilací síní - beta-blokátory nebo nedihydropyridin AK.

Jak krevní tlak stoupá zevnitř na cévní stěnu, je v ní spuštěna kaskáda patologických strukturálních změn. Pojivová tkáň roste, céva ztrácí pružnost, stává se tvrdou a neprostupnou, její lumen se zužuje.

Z tohoto důvodu je nemožné provádět ošetření na radu přátel nebo příbuzných, kteří dostávají nějaký druh antihypertenzního ošetření. Terapie se provádí individuálně pro každého jednotlivého pacienta..

Video

Nabízíme vám ke shlédnutí videa na téma článku.

Diagnóza hypertenze 3 stupně rizika 4 - co to je?

Pokud je u pacienta diagnostikována hypertenze 3. stupně, riziko 4 - co je to? Tato forma nemoci je nejnebezpečnější, protože postihuje mnoho cílových orgánů. S takovou diagnózou je nesmírně důležité provádět odpovídající léky a vést vhodný životní styl.

Patologická klasifikace

Toto onemocnění kardiovaskulárního systému má poměrně komplexní gradaci v závislosti na hladině krevního tlaku (BP), závažnosti a povaze průběhu a komplikacích. Diagnóza hypertenze 3. stupně se provádí, když má pacient systolický (horní) tlak 180 a diastolický (nižší) - 100 mmHg.

Pro srovnání: s hypertenzí 2. stupně jsou hodnoty tonometru v rozmezí 160 až 179 pro horní krevní tlak a od 100 do 109 mmHg pro nižší krevní tlak. Pacienti s dlouhodobou hypertenzí stupně 2 mají vysoké riziko přechodu na nejnebezpečnější - stupeň 3.

S touto formou patologie jsou ovlivněny vnitřní orgány a systémy těla. Prvními cíli hypertenze, která se právem nazývá tichým plíživým tichým zabijákem, jsou častěji ledviny, oční sítnice, plíce a slinivka břišní. Pokud je hypertenze komplikována aterosklerózou, stav pacienta se výrazně zhoršuje.

Klasifikace hypertenze navíc stanoví gradaci nemoci podle rizikových skupin:

 • riziko 1 (nízké);
 • riziko 2 (střední);
 • riziko 3 (vysoké);
 • riziko 4 (velmi vysoké).

Cílové orgány začínají být ovlivněny u rizikových skupin s hypertenzí 3 stupně 3. Vysoký krevní tlak má obvykle destruktivní účinek hlavně na jeden z nich. V závislosti na tom se rozlišují renální, srdeční a mozkové typy hypertenze. Zhoubná forma onemocnění se zvláště vyznačuje, když vzestup krevního tlaku roste alarmujícím tempem.

Stanovení stupně a rizika hypertenze je nezbytné, aby se správně vybraly léky, které snižují krevní tlak pro pacienta a určovaly jeho dávky. Koneckonců, musí brát takové léky na celý život. Pokud ošetřující lékař provádí nedostatečnou terapii, je to plné hypertenzních krizí, které mohou vzhledem k velmi vysokým hodnotám krevního tlaku vést k vážným následkům.

Komplikace nemoci

Hypertenzní krize jsou impozantní jev, který je často doprovázen hypertenzí stupně 3 s rizikem 4. Nejde jen o takové závažné vnější projevy, jako je akutní bolest srdce, zhoršení řeči, ztráta vědomí. S každou hypertenzní krizí v těle se objevují nové patologické změny, které rychle postupují a ohrožují lidský život..

Hypertenze 3 stupně riziko 4 - forma nemoci, u které takové komplikace vznikají:

 • ireverzibilní změny v srdci (poruchy rytmu, hluk, hypertrofie levé komory atd.), které vedou k astmatu srdce, akutní srdeční selhání;
 • infarkt myokardu;
 • selhání ledvin;
 • aortální disekce, krvácení (vnitřní krvácení);
 • retinální dystrofie, optická atrofie, částečná nebo úplná slepota;
 • plicní otok;
 • mrtvice;
 • zhoršení osobnosti, demence (demence).

Postižení s hypertenzí 3. stupně je skutečně perspektivní vyhlídka, protože s postupujícím onemocněním ztrácí pacient schopnost pracovat, je pro něj stále obtížnější sloužit. V závislosti na závažnosti stavu může být pacientovi přiřazena skupina pro postižení 2 nebo 1. Pacient je v lékárně a potřebuje pravidelné sanatorium.

Příčiny a příznaky nemoci

Skutečnost výskytu hypertenze stupně 3 výmluvně naznačuje, že nemoc je jasně zanedbávána. V dřívějších stádiích onemocnění byl pacient buď špatně léčen, nebo lehce odmítnut. Bohužel případy, kdy pacienti ignorují příznaky naznačující, že se vyvíjí arteriální hypertenze, nejsou zdaleka jediné.

Kromě toho onemocnění u těchto pacientů stále pokračuje, pokud nepříznivé faktory ovlivňují:

 • nadváha;
 • pasivní životní styl;
 • věk po 40 letech;
 • časté vystavení stresu;
 • zneužívání alkoholu, kouření;
 • dědičná predispozice.

U hypertenze stupně 3 se patologie rizika 3 obvykle rychle eskaluje na riziko 4. Následující bolestivé příznaky se stávají trvalými „životními partnery“:

 • ostré, často nemotivované skoky v krevním tlaku;
 • silné bolesti hlavy;
 • akutní bolest v srdci;
 • „Mouchy“, ztmavnutí očí;
 • závratě, špatná koordinace pohybů;
 • tachykardie (bušení srdce);
 • nespavost;
 • poškození paměti;
 • částečná ztráta citlivosti v prstech na nohou, rukou;
 • otok obličeje, končetin.

Všechny tyto příznaky jsou důsledkem patologického krevního tlaku nad 180 mmHg. Často s hypertenzí 3 stádia s rizikem 4 hypertenzních krizí. Jsou obzvláště obtížné. Během takových záchvatů je pacient ohromen akutními příznaky nemoci, včetně ztráty vědomí.

Hypertenze během těhotenství

Nosit dítě matkou, která je vážně nemocná s hypertenzí, je spojeno s vysokým rizikem gestózy - poruchou životně důležitých orgánů, zejména oběhového systému. Taková komplikace je pro ni plná selhání ledvin, plicního edému, odloučení sítnice a dokonce zhoršené funkce mozku. A plod s vazospazmem je ohrožen hypoxií (hladovění kyslíkem, udušení), malformacemi, mrtvě narozenými.

Pokud těhotenství pokračuje na pozadí hypertenze, komplikuje gestóza období porodu dítěte přibližně u každé druhé ženy. V tomto případě se krevní tlak zpravidla ještě zvyšuje, je mnohem horší regulován antihypertenzivy. Ledviny trpí, objevuje se otok, protein se nachází v krvi a moči.

V tomto ohledu existují 3 rizikové skupiny:

 1. Úspěšné těhotenství je možné s primární hypertenzí, stupně I, pokud v počátečních stádiích působí hypotenzivně.
 2. Těhotenství je podmíněně přijatelné u žen s hypertenzí I. a II. Stupně, pokud nemá hypotenzivní účinek v prvním trimestru.
 3. Těhotenství je absolutně kontraindikováno, pokud se vyskytne hypertenze ve střední, závažné nebo maligní formě..

Léčba nemocí

Jak léčit hypertenzi 3. stupně s rizikem 4? Aby se předešlo nebo alespoň oddálilo možné komplikace, je nezbytné přísně dodržovat všechna doporučení terapeuta, kardiologa, neurologa, oftalmologa. Je velmi důležité pravidelně užívat léky na vysoký krevní tlak v dávkách předepsaných lékařem..

Kromě toho by měl pacient:

 • výrazně snížit příjem soli a tekutin;
 • dodržovat lehkou vyváženou stravu s převahou zeleniny, ovoce;
 • odmítnout alkohol, nikotin, silný čaj, kávu;
 • vést mírně aktivní životní styl s intenzivní fyzickou aktivitou;
 • optimalizovat tělesnou hmotnost;
 • vyhněte se silným stresům, depresím.

S hypertenzí stupně 3 s rizikem 4, dlouhodobými antihypertenzivy, jsou diuretika obvykle předepisována ke snížení krevního tlaku. Pro zmírnění stavu způsobeného srdečním selháním pomáhají dusičnany. Nootropická léčiva v kombinaci s vitamínovými a minerálními komplexy normalizují mozkovou cirkulaci.

Můžete také připojit lidové léčivé přípravky: šťáva z červené řepy, tinktury hloh, valeriány a vinky. Velmi rychle snižují krevní tlak obklady 5% octa na patách. Stádium 3 hypertenze s rizikem 4 - závažná patologie. Ale s adekvátním ošetřením můžete udržovat poměrně vysokou kvalitu života.

--> Lékařské a sociální odborné znalosti ->

-->
Moje články [3]
Lékařské a sociální vyšetření některých nemocí [170]

Přihlaste se pomocí uID

katalog článků

Lékařské a sociální vyšetření na hypertenzi (arteriální hypertenze).

Arteriální hypertenze (AH) - stabilní zvýšení systolického krevního tlaku (SBP) o více než 140 mm RT. Umění. a / nebo diastolický krevní tlak (DBP) vyšší než 90 mm Hg. Svatý.

Epidemiologie. Prevalence hypertenze je v běžné populaci asi 20%. Ve věku 60 let je hypertenze častější u mužů, po 60 letech - u žen. Podle výboru odborníků WHO (1996) je počet postmenopauzálních žen na světě 427 milionů a přibližně 50% z nich trpí hypertenzí. Hypertenze (GB) představuje 90-92% všech případů hypertenze.

Etiologie a patogeneze. Primární příčina hypertenze nebyla stanovena. AH se může vyvinout v důsledku interakce řady faktorů: nadměrný příjem soli, zneužívání alkoholu, stres, fyzická nečinnost, zhoršený metabolismus tuků a sacharidů (obezita, diabetes mellitus), nepříznivá dědičnost. Geneticky určené faktory a podmínky jsou způsobeny mutacemi různých genů. Nejběžnější jsou mutace angiotensinogenního genu, B-podjednotky sodíkových kanálů renálního epitelu citlivých na amyloidy, mutace vedoucí k ektopické depresi enzymu aldosteron syntázy a způsobující hereditární hyperaldosteronismus 1. typu nebo aldosteronismu, korigovaná glukokortikoidní geneze a rhenická choroba. lithium a sodík-vodíkový anti-transport, endotelinový systém, kallikrein-kinin, dopamin a další monoaminové systémy.

Klasifikace.

Esenciální (primární) hypertenze - zvýšený krevní tlak v důsledku narušení systémů, které regulují normální hladinu krevního tlaku, při absenci primárního důvodu jeho zvýšení.
Sekundární hypertenze (symptomatická) - zvýšený krevní tlak v důsledku přítomnosti příčinné choroby (ledvin, spojené s užíváním perorálních kontraceptiv; primární hyperaldosteronismus, Itsenko-Cushingův syndrom; feochromocytom atd.).

Postupně (WHO, 1993).
Fáze 1. Absence objektivních známek poškození cílových orgánů.
Etapa 2. Přítomnost alespoň jednoho ze známek poškození cílových orgánů: LVH; mikroalbuminurie, proteinurie a / nebo kreatinémie (105,6-176 umol / l); ultrazvuk nebo radiologické příznaky aterosklerotického plaku v aortě, koronárních tepnách; zobecněné nebo fokální zúžení sítnicových tepen.
Fáze 3. Přítomnost klinických projevů poškození cílových orgánů:
- mozek: ischemická, hemoragická mrtvice, přechodný ischemický atak, hypertenzní encefalopatie;
- srdce: angina pectoris, infarkt myokardu, městnavé srdeční selhání;
- ledviny: kreatininémie> 176 μmol / l, selhání ledvin
- periferní cévy: stratifikovaná aortální aneuryzma, klinicky výrazné poškození periferních tepen (intermitentní klaudikace);
- sítnice: krvácení nebo výpotky, otok papily zrakového nervu.
Míra progrese hypertenze může být pomalu progresivní, rychle progresivní a maligní.

Maligní hypertenze je charakterizována výrazným zvýšením krevního tlaku (nad 180/110 mm Hg) na pozadí rychlé negativní dynamiky klinického stavu a přítomnosti jednoho z následujících příznaků: otok zrakového nervu; krvácení nebo výpotky v fundusu; porušení centrálního nervového systému, snížená inteligence; rychle progresivní zhoršení funkce ledvin. Může to být důsledek esenciální nebo sekundární (častěji) hypertenze..

Podle klasifikace WHO / SIDS (1999) a DAG 1 existují v příštích 10 letech 4 stupně rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací: nízká - méně než 15%; průměr - 15-20%; vysoký - více než 20%; velmi vysoká - více než 30%.

Stupeň rizikaDiagnostické kritérium
Nízké riziko (riziko 1)AH stupně 1 neexistují žádné rizikové faktory, poškození cílových orgánů, kardiovaskulární a související onemocnění
Střední riziko (riziko 2)AH stupně 2-3 neexistují žádné rizikové faktory, poškození cílových orgánů, kardiovaskulární a související onemocnění AH stupně 1-3 existuje jeden rizikový faktor nebo více, nedochází k poškození cílových orgánů, kardiovaskulárních a souvisejících onemocnění
Vysoké riziko (riziko 3)AH stupně 1-3 jsou léze cílových orgánů ± diabetes mellitus ± další rizikové faktory, neexistují žádná přidružená onemocnění
Velmi vysoké riziko (riziko 4)AH stupně 1-3, diabetes mellitus s nefropatií ± další rizikové faktory, jsou zde spojená onemocnění a / nebo stavy

Komplikace hypertenze a sekundární změny v cílových orgánech: hypertrofie levé komory, koronární srdeční choroba (angina pectoris, infarkt myokardu), srdeční selhání, ischemické a hemoragické mrtvice, proteinurie v důsledku poškození glomerulárního aparátu ledvin, selhání ledvin, discirkulační encefalopatie (vedoucí k demenci v pozadí chronická nedostatečnost krevního zásobení mozku), retinopatie, aortální aneuryzma a ruptura cé, obliterující ateroskleróza dolních končetin, extrakraniální stenóza krčních tepen.
Jednou z komplikací arteriální hypertenze, která je důležitá při posuzování omezení vitální aktivity pacientů, je hypertenzní krize (HA) - akutní významné zvýšení krevního tlaku, doprovázené mozkem (encefalopatie), srdcem (selhání levé komory, angina pectoris, arytmie), renální (proteinurie, hematurie, azotémie).
GC typu I (nadledvina, hyperkinetika, neuro vegetativní forma): charakterizován náhlým nástupem bolesti hlavy, závratě, rozrušení, „ok“ nebo „mlha“ před očima, pocení, ochlazení končetin, sucho v ústech, bušení srdce, rychlé močení. Zvuky srdce jsou hlasité, zdůrazňují tón aorty. Je zaznamenáno převládající zvýšení systolického krevního tlaku s velkou amplitudou pulzu. Doba trvání HA od několika minut do 2-3 hodin Komplikace se zřídka vyvíjejí.
HA typ II (noradrenalin, hypokinetika, edematózní forma): vyvíjí se postupně, trvá dlouhou dobu (od 3–4 hodin do 4–5 dnů). Zvyšuje se systolický i diastolický krevní tlak. Převládají příznaky způsobené encefalopatií: bolesti hlavy, tíže v hlavě, ospalost, letargie, závratě, tinnitus, nauzea, zvracení, dezorientace. Může se vyskytnout dušnost, astmatické záchvaty, bolest v srdci. Oteklá tvář, oteklé žíly. Detekuje se přechodná parestézie, hemiparéza. Diuréza je snížena.
SLEČNA. Kushakovsky přiděluje konvulzivní formu HA (hypertenzní encefalopatie): vyskytuje se při silném prasknutí hlavy, zvracení, které nepřináší úlevu, se ztrátou vědomí, poruchami zraku, tonickými a klonickými křečemi.
"Ricochet GC": po užití diuretika dochází k masivní diuréze, snížení objemu cirkulující plazmy, prudkému snížení krevního tlaku, což vede k aktivaci renin-angiotensin-I-aldostronu a sympatického nervového systému. Výsledkem je, že po 10 až 12 hodinách se krevní tlak opět výrazně zvyšuje a sodík a voda jsou zpožděny. Krize ricochet jsou často těžší než primární.

GK jsou rozděleny:
Podle frekvence:
a) vzácné - 1-2krát ročně;
b) průměrná frekvence - 3–5krát ročně;
c) časté - více než 5krát ročně.
Podle závažnosti:
a) plíce - poslední 1-2 hodiny, rychle zastavte;
b) střední závažnost - trvá 3–4 hodiny, charakteristické jsou mozkové příznaky nebo projevy selhání levé komory;
c) závažné - může trvat i více dní, je charakterizováno závažnými poruchami funkce mozku, srdce a zraku.

Indikace pro vyloučení symptomatické hypertenze: výskyt hypertenze ve věku do 40 let; přítomnost nově detekované trvale vysoké hypertenze bez ohledu na věk; indikace anamnézy onemocnění ledvin, nefropatie těhotných žen; vrozené onemocnění ledvin u příbuzných.

Nezbytné množství výzkumu:
a) bez ohledu na povahu hypertenze: obecná analýza moči, Nechiporenko test, Zimnitsky test; kultura moči na flóře se stanovením titru bakteriurie; EKG; vyšetření fundusu; echokardiografie; identifikace průvodních onemocnění (kardiovaskulární, diabetes atd.). V přítomnosti indikací: denní sledování krevního tlaku, cholesterolu, triglyceridů v krvi atd..
b) vyloučit symptomatickou hypertenzi: biochemický krevní test (kreatinin, celkový protein, elektrolyty, cukr); ultrazvukové a radioizotopové vyšetření ledvin, vylučovací urografie; test s hypothiazidem nebo veroshpironem (s podezřením na Conn syndrom); obsah katecholaminů, aldosteronu, kortizolu, ACTH v krvi; 17-ACS v moči; abdominální aortografie (s podezřením na stenózu ledvin); počítačová tomografie tureckého sedla (v případě podezření na hypofýzu).

Předpověď. Extrémně nepříznivá prognóza maligní formy hypertenze; špatná prognóza časté hypertenze typu II, stabilní vysoký krevní tlak a refrakterní léčba. Prognóza je příznivá se stabilním průběhem nemoci, absence krizí, s nízkým rizikem vzniku kardiovaskulárních komplikací.

Principy léčby.
V souladu s moderními požadavky na antihypertenzivní terapii je zapotřebí individuální výběr léků s ohledem na rizikové faktory.
Jsou stanovena doporučení týkající se změn životního stylu (snížení nadváhy, omezení příjmu soli atd.); antihypertenziva jsou předepisována pacientům se srdečním selháním, selháním ledvin nebo diabetem mellitus s krevním tlakem 130-139 / 85-89 mm RT. Umění. Výhodné je použití léků první linie: ACE inhibitory (kaptopril, ednite, renitec, prestarium), P-blokátory (obzidan, atenolol, metoprolol), antagonisté vápníku (nifedipin, amlodipin, diltiazem), alfa-blokátory (prazosin, doxáza) diuretika (hypothiazid), blokátory ATI receptorů (losartan, eprosartan, valsartan). V závislosti na současných onemocněních nebo syndromech může být kombinace léčiv různá: pro srdeční selhání - diuretikum + ACE inhibitor nebo ACE inhibitor + amlodipin; u diabetes mellitus: ACE inhibitor + antagonista vápníku nebo ACE inhibitor + diuretikum (indapamid) nebo alfa-blokátor + beta-blokátor atd..

Kritéria CUT:
vyšetření k objasnění diagnózy - až 5 dní;
trvale vysoký krevní tlak a potřeba volby léčby - až 10 dní.
Hypertenzní krize (nekomplikovaná): fáze 1 onemocnění - až 7 dní.
- stádium nemoci - krize typu 1 - 7-10 dní., krize typu II - 18-24 dní;
- fáze onemocnění - krize typu II - až 30 dní. a více.

Kontraindikované typy a pracovní podmínky: práce se značným fyzickým a neuropsychickým stresem; v horkých obchodech se značným průmyslovým hlukem a vibracemi; ve styku s vaskulárními a anoxemickými jedy; v noci. Ve stadiu II hypertenze: s převahou poškození cév srdce - mírná fyzická práce; s převahou poškození cév mozku - mentální práce se středním neuropsychickým stresem.

Žádosti o postoupení úřadu ITU:
rychle progresivní (maligní) varianta hypertenze; akutní komplikace hypertenze (mrtvice, infarkt myokardu atd.); perzistentní dekompenzace fungování cílových orgánů (CHF od 2A st. a výše, CRF od 2A st. a výše, atd.).

Nezbytný minimální průzkum při zaslání úřadu ITU:
klinický krevní test; biochemický krevní test (cukr, kreatinin, cholesterol); obecná analýza moči; Zimnitsky test, Nechiporenko test; EKG; konzultace optometristy; Echokardiografie; další studie podle indikací.

Kritéria postižení.

Při hodnocení délky života pacientů s hypertenzí je nutné vzít v úvahu variantu hypertenze, fázi, přítomnost a závažnost poškození cílového orgánu, závažnost a reverzibilitu komplikací, frekvenci a závažnost hypertenzních krizí, účinnost léčby a doprovodná onemocnění..

Skupina III se zdravotním postižením je stanovena v případech hypertenze ve stadiu III, hypertenze 1, 2, 3 stupně, charakterizovaná stupněm II (střední) závažnosti přetrvávajících dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a jiného systému (CHF ІІА Art., CKD 3 lžíce a atd.).

Skupina postižení II je stanovena pro hypertenzi ve stadiu III, hypertenzi 1, 2, 3 stupně, charakterizovaná stupněm III (vyjádřeným) stupněm přetrvávajících dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a dalších systémů (CHF ІІ B Art., CKD 4 lžíce. atd.).

Skupina I se zdravotním postižením je stanovena pro hypertenzi ve stadiu III, hypertenzi 1, 2, 3 stupně, vyznačující se refrakterností k léčbě, ІV (významně vyjádřeným) stupněm závažnosti perzistentních dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a jiného systému (CHF III lžíce, CKD 5 lžíce atd.).

Prevence a rehabilitace: boj proti rizikovým faktorům hypertenze (zdravý životní styl, vzdání se špatných návyků); adekvátní léčba a následné sledování; prevence rizika kardiovaskulárních komplikací; racionální zaměstnávání, zejména pro mladé lidi (odborný výběr, profesní poradenství, doporučení na školení a rekvalifikace); sestavení práv duševního vlastnictví a sledování jeho provádění.

Pacient může získat oficiální názor na přítomnost (nebo nepřítomnost) základu pro zjištění zdravotního postižení pouze na základě výsledků svého vyšetření v kanceláři ITU příslušného regionu..
Postup zpracování dokumentů pro ITU (včetně algoritmu akcí v případě odmítnutí ošetřujícího lékaře předat pacienta ITU) je dostatečně podrobně popsán v této části fóra:
Usnadnění postižení

Hypertenze 1, 2, 3 a 4 stupně

Muž žije, zatímco jeho srdce bije. Srdeční „pumpa“ zajišťuje krevní oběh v cévách. V tomto ohledu existuje něco jako krevní tlak. Ve zkrácené podobě - ​​HELL. Jakékoli odchylky od normálního krevního tlaku jsou smrtící..

Rizika vzniku hypertenze

Riziko vzniku hypertenze nebo arteriální hypertenze - vysoký krevní tlak - spočívá v řadě faktorů. Čím více z nich, tím větší je pravděpodobnost, že se osoba stane hypertenzní.

Rizikové faktory pro vývoj hypertenze:

dědičná predispozice. Riziko onemocnění je vyšší u těch, kteří mají vysoký krevní tlak mezi příbuznými prvního stupně: otec, matka, prarodiče, sourozenci. Čím více příbuzní trpí vysokým krevním tlakem, tím větší je riziko;

věk nad 35 let;

stres (stresová hypertenze) a duševní stres. Stresový hormon - adrenalin - zrychluje srdeční rytmus. Okamžitě omezuje krevní cévy;

užívání určitých léků, například perorálních kontraceptiv a různých doplňků stravy - doplňků stravy (iatrogenní hypertenze);

špatné návyky: kouření nebo zneužívání alkoholu. Složky tabáku vyvolávají křeče krevních cév - nedobrovolné kontrakce jejich stěn. Toto zužuje lumen krevního řečiště;

ateroskleróza - blokáda krevních cév plaky. Celkový cholesterol by neměl překročit 6,5 mmol / l krve;

selhání ledvin (nefrogenní hypertenze);

endokrinopatie nadledviny, štítné žlázy nebo hypofýzy;

přebytek soli v potravě. Sůl vyvolává křeče tepen a zadržuje tekutinu v těle;

nehybnost. Hypodynamie je doprovázena zpomaleným metabolismem - metabolismem - a postupně oslabuje celé tělo;

nadváha. Každý kilogram navíc zvyšuje krevní tlak o 2 milimetry rtuti - mm Hg;

prudká změna počasí;

chronický nedostatek spánku a další „provokatéři“.

Většina rizikových faktorů hypertenze úzce souvisí. Těžký kuřáci se tedy ve většině případů objevují aterosklerotické plaky a fyzicky pasivní a podvyživení lidé rychle přibývají na váze. Takové kombinace faktorů významně zvyšují riziko patologických abnormalit v srdci.

V závislosti na kombinaci a stupni manifestace výše uvedených faktorů, jakož i na pravděpodobnosti kardiovaskulárních komplikací v nadcházející dekádě existují 4 typy rizika vzniku hypertenze:

nízká (riziko méně než 15%);

médium (od 15 do 20%);

vysoká (nad 20%);

velmi vysoká (přes 30%).

Rizikové faktory pro výskyt arteriální hypertenze jsou také rozděleny do 2 odrůd pro možnost jejich eliminace: opravitelné (opravitelné) a nikoli. Například člověk může přestat kouřit, ale není schopen změnit svůj rodokmen. Výše rizika je shrnuta z řady ukazatelů. Pacient s hypertenzí stupně 1, který začne zneužívat alkohol, výrazně zvýší procentuální pravděpodobnost výskytu komplikací.

Hypertenze je docela léčitelná. Hodně záleží na včasné diagnóze nemoci, vytrvalosti pacienta, jeho ochotě radikálně změnit jeho životní styl.

Hypertenze 1 stupeň

Arteriální hypertenze může být primární, tj. rozvíjet se samostatně a sekundárně - být komplikací dalšího onemocnění. V druhém případě je léčba prováděna komplexně, protože je nutné nejen normalizovat tlak, ale také vyléčit souběžnou příčinu nemoci.

Normální je považován za ukazatel krevního tlaku 120 až 80 mm Hg. Tato „ideální“ hodnota, jak se říká, pro astronauty. 120 - jedná se o tzv. Horní ukazatel krevního tlaku nebo systolického tlaku (s maximální kontrakcí stěn srdečního svalu). A 80 je dolní indikátor nebo tzv. Diastolický tlak (s maximální relaxací). V souladu s tím je hypertenze rozdělena na systolický, diastolický a smíšený (systolodiastolický), v závislosti na tom, zda horní nebo dolní ukazatele překračují prahovou hodnotu.

Se zúžením průsvitu krevního toku srdce vynakládá větší úsilí na vtlačení krve do cév, rychleji se opotřebuje a začne přerušovaně pracovat. Zvýšení srdeční frekvence - srdeční frekvence - negativně ovlivňuje činnost celého organismu. Vzduch a živiny v krvi nemají čas vstoupit do buněk.

Jako každá nemoc, hypertenze postupuje, pokud se neléčí. Prehypertenzní stav - preypertenze předchází vzniku prvních hypertenzních symptomů.

Závažnost onemocnění závisí na stadiu vývoje nemoci:

„Měkké“ nebo lehké;

mírný nebo hraniční;

velmi závažné nebo izolované systolické.

Jinak se arteriální hypertenze 1. stupně nazývá mírnou formou tohoto onemocnění. Horní krevní tlak se pohybuje v rozmezí 140 až 159 a nižší je 90 - 99 mm Hg. Poruchy činnosti srdce se vyskytují křečově. Útoky zpravidla procházejí bez následků. Jedná se o preklinickou formu hypertenze. Období exacerbací se střídají s úplným vymizením příznaků nemoci. Během remise je tlak pacienta normální.

Diagnóza hypertenze je jednoduchá - je to měření krevního tlaku pomocí tonometru. Pro přesnou diagnózu se postup provádí třikrát denně v klidném prostředí a v uvolněném stavu..

I lidé s nízkým rizikem vzniku hypertenze musí pravidelně kontrolovat krevní tlak. Jedním z potenciálně nebezpečných faktorů je dost, aby bylo možné pečlivě sledovat práci vašeho srdce. Ti, kteří jsou do velké míry náchylní k srdečním onemocněním, je vhodné si koupit kardiovizor - přístroj pro záznam EKG - elektrokardiogramy - doma. Jakékoli onemocnění je snadnější léčit v rané fázi..

Příznaky hypertenze 1 stupeň

Mezi příznaky hypertenze 1. stupně patří:

bolest hlavy postupující s námahou;

bolení nebo šití bolesti na levé straně hrudníku, sahající až k lopatce a paži;

černé tečky před očima.

Nesmíme zapomenout, že s mírnou formou hypertenze se všechny tyto příznaky vyskytují občas. Pokud se po intenzivní fyzické námaze puls zrychlí nebo je obtížné usnout kvůli hlučným sousedům, nepropadejte panice a nepokládejte se za hypertenzní.

Během období zlepšení se pacient cítí skvěle. Mírná hypertenze má všechny příznaky charakteristické pro srdeční selhání. Závažnější stupně onemocnění se liší pouze stálostí projevů příznaků a výskytem komplikací.

Komplikace hypertenze 1. stupně

Komplikace zahrnují:

skleróza ledvin - nefroskleróza;

hypertrofie srdečního svalu (levé komory).

Většina lidí si myslí, že mírnou hypertenzi lze vyléčit bez následků. Riziko komplikací v 1. stupni je však průměrné, tj. asi 15%. Vysoký tlak v cévách v důsledku zúžení jejich lumen vede k nedostatečnému zásobování tkání tkání. Nedostatek kyslíku a živin vede k nekróze jednotlivých buněk a celých orgánů. Nekróza začíná lokálními fokálními lézemi. V průběhu času, pokud se neléčí, je nevyhnutelná ischemická mrtvice.

Poruchy oběhu nevyhnutelně vedou k metabolickým poruchám. To je škodlivé pro dýchání a výživu buněk jakéhokoli typu. Patologické změny jsou nevyhnutelné, například skleróza - nahrazení pojivovou tkání. Při nefroskleróze jsou stěny ledvin patologicky zhutněny, orgány se „vrásky“. V tomto ohledu je vylučovací funkce narušena a močovina vstupuje do krevního řečiště.

Jsou-li zúženy krevní cévy, srdce je přetížené, aby skrze ně protlačilo krev. To vede k patologickému zvýšení srdečního svalu. Taková hypertrofie se nazývá pravdivá nebo funkční. Objem a hmotnost levé komory se v důsledku zesílení stěn zvyšují. Tato patologie se také nazývá kardiomyopatie. Srdce přizpůsobuje svou strukturu potřebám těla. Další svalová tkáň mu umožňuje více stahovat. Zdálo by se, že by to mohlo být nebezpečné? „Oteklé“ srdce může komprimovat sousední cévy a nerovnoměrné svalové výrůstky uzavírají výstup z levé komory. Hypertrofie srdce někdy vede k náhlému úmrtí.

Komplikace hypertenze 1. stupně jsou velmi vzácné. Aby se jim zabránilo, stačí minimalizovat riziko vzniku hypertenze, tj. odstranit jeho prostory, příčiny.

Léčba hypertenze 1. stupně

Nejprve lékař poradí pacientovi, aby změnil svůj životní styl. Pacientovi bude doporučen dobrý spánek, vyhýbání se stresu, cílená relaxační cvičení, speciální strava, cvičení atd. Pokud tato opatření nejsou dostatečná, používá se léková terapie..

Následující léky předepisuje kardiolog:

sedativa (sedativa) a další antihypertenziva.

Léky jsou vybírány přísně individuálně, protože mnoho pacientů s hypertenzí má komorbidity. Věk pacienta a drogy, které používá, ovlivňují výběr léků..

Pokud je možné chorobu zastavit v počátečním stádiu, úplně se jí zbavit, neměla by se v budoucnosti opomenout prevence. Její princip je jednoduchý - je vyhnout se všem rizikovým faktorům hypertenze. Díky zdravému životnímu stylu lze zabránit i dědičným patologiím..

Hypertenze 2 stupně

To je mírná hypertenze. Horní krevní tlak je 160 - 179 mm Hg a spodní je 100 - 109 mm Hg. V této fázi onemocnění jsou období zvýšeného tlaku delší. BP se zřídka vrací k normálnímu stavu.

V závislosti na rychlosti přechodu hypertenze z jednoho stadia do druhého se rozlišuje benigní a maligní arteriální hypertenze. Ve druhém případě nemoc postupuje tak rychle, že je často fatální. Hypertenze je nebezpečná v tom, že zvýšení rychlosti proudění krve cévami vede k zesílení jejich stěn a dokonce ke zúžení lumenu.

Příznaky hypertenze 2. stupně

Typické příznaky arteriální hypertenze se objevují i ​​při mírné formě onemocnění.

Ve druhé fázi se k nim připojují následující příznaky:

pocit pulsu v hlavě;

hyperémie - přetečení krevních cév, například zarudnutí kůže;

microalbuminuria - přítomnost albuminových proteinů v moči;

necitlivost a zimnice prstů;

patologie fundusu;

hypertenzní krize - náhlý nárůst tlaku (někdy okamžitě na 59 jednotkách);

výskyt nebo zhoršení příznaků lézí cílových orgánů.

Únava, letargie a otok se objevují, protože ledviny jsou zapojeny do patologického procesu. Hypertenzní záchvat může být doprovázen zvracením, močením a poruchou stolice, dušností a slzami. Někdy to trvá několik hodin. Komplikace hypertenzní krize jsou infarkt myokardu a plicní nebo mozkový edém..

Formy hypertenzní krize:

neuro-vegetativní (zvýšená srdeční frekvence, nadměrné buzení, třes rukou, nemotivovaná panika, sucho v ústech);

edematózní (letargie, otok víček, potlačené vědomí);

Příznaky hypertenze 2. stupně jsou pro pacienty obtížnější. Neustále trpí patologickými projevy vysokého krevního tlaku. Nemoc v této fázi neochotně ustupuje a často se vrací.

Komplikace hypertenze 2. stupně

Komplikace hypertenze druhého stupně zahrnují následující nemoci:

aortální aneuryzma - patologický výčnělek jeho stěny.

Cílení na orgány, tj. vnitřní orgány ovlivněné hypertenzí zahrnují:

K krvácení v různých orgánech dochází proto, že stěny krevních cév stále více zhoustnou, ztrácejí pružnost a křehkost. Zvýšený průtok krve tyto cévy snadno ničí. Opačný proces nastává s vývojem aneuryzmat. Zde jsou stěny ze zvýšeného krevního oběhu natažené a ztenčené. Jsou tak slabí, že se snadno roztrhají.

Patologicky úzký lumen zvyšuje pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy - ukládání tuku na stěnách - a trombózy - blokování trombusem. Krvácení mozkových buněk vede ke kyslíkovému hladovění a jejich smrti. Tento jev se nazývá encefalopatie. Ischémie je kyslíkové hladovění srdce. Angina pectoris - přetrvávající sternální bolest.

V souvislosti s tím se vyvíjejí patologické procesy, které se váží na základní onemocnění. Pokud tedy nezačnete včasnou léčbu nebo nebudete porušovat lékařské zákazy, bude stále více cílových orgánů a bude téměř nemožné znovu získat zdraví.

Hypertenze 2 stupně

Hypertenzní pacienti jsou registrováni v lékárně a jsou pravidelně vyšetřováni. Kromě denního měření tlaku jsou pravidelně předepisovány EKG. V některých případech může být nutný ultrazvuk - ultrazvukové vyšetření srdce, moči, krevní testy a další diagnostické postupy. Hypertenzní pacienti s mírnou formou onemocnění jsou méně efektivní než zdraví lidé.

Pokud dojde k přetrvávající dysfunkci těla v důsledku hypertenze, je pacient poslán do ordinace k vyšetření, aby získal závěr lékařského a sociálního vyšetření. Ve vzácných případech je hypertenze vyšetřena doma, v nemocnici nebo dokonce v nepřítomnosti. Někdy je vypracován další program zkoušek. Pro osoby se zdravotním postižením připravují odborníci z řad lékařských a sociálních odborníků individuální rehabilitační program, který je povinný k provedení.

Při založení skupiny osob se zdravotním postižením odborná komise spolu se stupněm hypertenze bere v úvahu následující faktory:

informace z anamnézy hypertenzních krizí;

pracovní podmínky pacienta.

Postup pro vytvoření skupiny zdravotně postižených je nezbytný pro řádné zaměstnání. Další otázkou je, zda bude snadné najít zaměstnavatele, který by byl ochoten podřídit se práci „podřízeného“ zaměstnance. Pokud žadatel předloží doklady prokazující zdravotní postižení během zaměstnání, musí mu být podle federálního zákona poskytnuty nezbytné pracovní podmínky.

Zaměstnavatelé se zdráhají přijmout lidi se zdravotním postižením, jako pracovní doba pro ně se snižuje při zachování plné odměny (pro skupiny 1 a 2). Kromě toho jsou nuceni odcházet na pracovní neschopnost častěji než ostatní zaměstnanci a jejich roční dovolená se zvyšuje. V tomto ohledu většina osob se zdravotním postižením ve skupině 3 skrývá svá onemocnění, aby získala dobře placené místo. Porušení lékařských předpisů týkajících se pracovních podmínek v průběhu času vede k zhoršení nemoci.

Osoby se zdravotním postižením skupiny 3 pobírají peněžité dávky a smějí se zapojit do odborných činností s určitými omezeními:

silné vibrace a hluk jsou kontraindikovány;

bez souhlasu zaměstnance nemůžete pracovat přesčas, o víkendech ani v nočních směnách;

Trvalý fyzický nebo psychoemocionální stres není povolen;

zákaz práce ve vysokých nadmořských výškách, v horkých obchodech, v nebezpečných strojích;

zkrácení doby práce spojené s vysokou koncentrací pozornosti;

sedm hodin pracovního dne.

Zvláštní případ je maligní arteriální hypertenze 2. stupně. Její vývoj je tak rychlý a stav pacienta je obtížný, takže mu komise přiřadí 2 skupiny. Toto je již nepracovní skupina. Při 2 a 3 stupních postižení se každoročně provádí lékařské a sociální vyšetření. Osoby se zdravotním postižením následujících kategorií jsou osvobozeny od opětovného vyšetření:

muži starší 60 let;

ženy nad 55 let;

lidé s nevratnými anatomickými vadami.

Přiřazení skupiny osob se zdravotním postižením je způsobeno potřebou sociální ochrany hypertenze. Jeho schopnost pracovat je omezená.

Léčba hypertenze 2. stupně

V tomto stádiu nemoci již nelze upustit od léků. Tablety se užívají pravidelně, pokud možno ve stejnou denní dobu. Pacient by si neměl myslet, že aby se zbavil nemoci, bude stačit pouze užívat léky. Pokud tak učiní, zatímco je unesen například mastnými potravinami a alkoholem, pak pozitivní účinek terapie rychle zmizí. Nemoc půjde do dalšího stádia, ve kterém je jakákoli léčba již neúčinná.

Hypertenze 3 stupně

Proč se lékaři starají o odchylku krevního tlaku od normy dokonce o jednu? Faktem je, že se zvyšujícím se tlakem několika jednotek se riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací zvyšuje o stejné procento. Například, pokud má osoba mírnou hypertenzi a krevní tlak se odchyluje od normálních 120 x 80 mm Hg. U 39 jednotek je velmi pravděpodobné, že patologické abnormality z různých orgánů (39%). Co pak lze říci o 3. stupni nemoci, u které je odchylka alespoň 60 jednotek?

Hypertenze stupně 3 je závažnou chronickou formou onemocnění. Krevní tlak stoupá nad 180/110 mm Hg, nikdy neklesne na normální 120/80. Patologické změny jsou již nevratné.

Příznaky hypertenze 3. stupně

Mezi příznaky hypertenze 3. stupně patří:

narušená koordinace pohybů;

trvalé poškození zraku;

paréza a ochrnutí narušující mozkový oběh;

prodloužené hypertenzní krize se zhoršenou řečí, rozmazané vědomí a ostré bolesti v oblasti srdce;

významné omezení schopnosti samostatně se pohybovat, komunikovat a sloužit sobě.

V těžkých případech se u hypertoniků již neobejde bez vnější pomoci, potřebují stálou pozornost a péči. Výše uvedené příznaky hypertenze ukazují, že se pacientova pohoda postupně zhoršuje, nemoc pokrývá nové orgánové systémy, komplikace se stávají stále více.

Komplikace hypertenze 3. stupně

Komplikace hypertenze 3. stupně zahrnují následující nemoci:

infarkt myokardu - střední svalová vrstva srdce;

srdeční astma - astmatické záchvaty;

poškození periferních tepen;

hypertenzní retinopatie postihuje sítnici;

scotoma („tma“) - vada, slepá skvrna v zorném poli;

Komplikace hypertenze 3. stupně jsou jinak označovány jako související klinické stavy. V případě cerebrovaskulárních příhod se vyvíjí mrtvice, doprovázená ztrátou citlivosti končetin a mdloby. Srdeční selhání je již celý komplex srdečních patologií. Ledviny postupně selhávají. Pokud je hypertenze sekundárním onemocněním a vznikla na pozadí diabetes mellitus, je nevyhnutelná nefropatie..

Čím silnější je onemocnění zahájeno, tím horší a horší jsou jeho důsledky. Oběhový systém je pro život těla tak důležitý, že sebemenší odchylka v jeho práci má silný destruktivní účinek.

3 stupně hypertenze postižení

U těžké formy onemocnění je stanovena 1 skupina postižení. V této fázi jsou pacienti prakticky postiženi. Někdy jsou uznáni jako částečně zdatní a pokračují v práci, ale pouze doma nebo ve zvláštních podmínkách..

Ale i při nejzávažnějším stupni postižení se musí pacient podrobit rehabilitačním procedurám. V této situaci je nutné zabránit smrti.

Léčba hypertenze 3. stupně

Se zhoršováním průběhu onemocnění se předepisuje stále více a více účinných léků nebo jejich seznam zůstává stejný, ale dávka se zvyšuje. V této fázi hypertenze je účinek lékové terapie minimální. Chronické hypertenzivy jsou odsouzeny k pití pilulek na celý život.

Když je onemocnění závažné, může být nutný chirurgický zákrok. Operace je indikována pro některé patologie krevních cév a srdce. Technika terapie kmenovými buňkami pro hypertenzi stupně 3 je považována za inovativní..

Hypertenze 4 stupně

Někteří odborníci rozlišují a 4 fáze onemocnění, velmi závažné. Ve většině případů je smrtelný výsledek blízký. Trpělivost pacienta se snaží zmírnit co nejvíce as každým z nich hypertenzní krize poskytnout první pomoc. Pacient je položen a zvedá hlavu. Naléhavě mu jsou podávány léky, které dramaticky snižují krevní tlak..

Pokud se neléčí, objeví se nové komplikace. Někteří z nich provokují jiné a nemoc stále získává člověka. Chcete-li tento destruktivní proces včas zastavit, stačí sledovat dynamiku změn krevního tlaku, a to i u konvenčního monitoru krevního tlaku.

Vzdělávání: Moskevský lékařský institut I. M. Sechenov, specializace - „Lékařské podnikání“ v roce 1991, v roce 1993 „Nemoci z povolání“, v roce 1996 „Terapie“.

Je Důležité Si Uvědomit, Vaskulitidy